sekstan mkonda seksi khelpasis asamaghleblad

anonimuri

gamarjoba, me mkvia Letícia, me var titkmis 1,80 met’ri simaghlis, bunebrivi kera tma da dzalian ghia q’avisperi tvalebi. var gamkhdari da lamazi. rom ara asak’i, autsileblad chavdebdi samodelo k’arierashi, magram dzalian gvian gavighvidze. me k’maq’opili unda iq’os arsebuli p’irobebit. vmushaob did saaghritskhvo pirmashi, var 36 ts’lis, shemidzlia vtkva, rom mimzidveli kali var da tskhovrebashi bevri erot’iuli urtiertoba mkonda. 2 ts’lis ts’in chemi khelpasi 1,400,00 iq’o. tsot’a puli im tskhovrebistvis, romlis survilits mkonda, bolos da bolos gasvla da gartoba mindoda. sabednierod, umet’esad ghamis k’lubebshi davdivar, ishviatad vukhdi madlobas chems silamazes da k’omp’aniis chems ert-ert p’art’niors dzalian uq’vars, miukhedavad gatkhovebisa da me msiamovnebs es. rodesats man daits’q’o chemi silamazis dzalian didi zets’ola, q’oveldghiurad chadebda chais chadebas, rom chemi gamarjveba daets’q’o, me idiot’i viq’avi, tumtsa is 49 ts’lis asak’shi momkhibvleli jent’lmeni iq’o, me q’oveltvis upro akhalgazrdebi mizidavda. ert dghes man ver gaudzlo chems momkhibvlelobas da ghimilit mitkhra: „ra dagemarteba? ramdenad rtuli iknebit? aseti makhinji var? Მindikhar”. me vutkhari mas, rom rodesats is dashorda, sadilze gavidodit. ert dghes k’omp’aniashi gark’veuli shemtsirebebi mokhda. man khumrobit mitkhra, rom tu mastan ertad vivakhshmebdi, zedmet’i adamianebis siashi ar mokhvdebodi. puli mch’irdeboda da ts’inadadeba mivighe. me vk’itkhe misi meughlis shesakheb da mitkhra, rom is 9 dghis ganmavlobashi ar ikneboda, radgan is sazghvargaret miemgzavreboda, mtkhova, mis sakhlshi vakhshami gkondes, rom aravin nakhos chemtan. mis sakhlshi ts’avedi, gegma ar gavitvalists’ine. chven vch’amt da vsaubrobt skhvadaskhva temaze, magram dziritadad chvens p’irad tskhovrebaze. man mitkhra, rom tsols ghalat’obs imis gamo, rom mas ar hkonda k’argi seksi. raghats moment’shi man simghera dado da mtkhova, rogorts akhalgazrda gogonas metsek’va. ar vq’oq’manobdi da mastan vtsek’vavdi. tsek’vam vnebis moment’ebi moit’ana da ramdenime saatiani saubrisa da erti botli ghvinis shemdeg man k’otsna daits’q’o. ramdenimets’liani int’ensiuri k’otsnis shemdeg, man kheli nazad momkhvia k’altis kvesh, chems buchks sheekho da shemekho, rata q’velaze uk’et gamomets’via chemi orgazmi. ts’q’vili davts’ekit dasadzineblad, is ise meupleboda, rogorts arasdros aravin gamik’etebia, is ise mits’ovs chems muts’uk’s, rogorts aravin ts’ovs, man ise mits’ova chemi dzudzumts’ovrebi, rom im orgazmebis raodenoba davk’arge, rats man im ghamit momtsa. skesobrivi k’avshiri rom davamtavret, imdenad k’maq’opili viq’avi, rom satsodavi aghar darchenila, mitumet’es imaze pikri, rats akhlakhans gavak’ete. q’ovelive amis shemdeg, is dakorts’inebuli iq’o da aman sheidzleba k’omp’romisze ts’asvla an ara chemi p’ropesiuli tskhovreba, imis gamo, rom is k’omp’ania iq’o damsakmeblis p’rest’izhit. meore dghes, opisshi, man k’etili momektsa da titkos araperi gvkonda. ori dghis shemdeg man p’ark’ingze damirek’a, rom “sakhlshi ts’amiq’vane” da isev mastan davts’eki dasadzineblad. amjerad ts’inaze uk’etesits k’i iq’o. man itsoda rogor momektsa medzavi kalis msgavsad, chemi 21 sm didi mamali dado, rogorts me momts’ons es uk’analshi da me didi siamovneba movits’uts’une da vnebam gaaghvidza. me mtel mis rdzes vsvamdi da man achvena, rom me viknebodi saq’varlad, romelzets q’oveltvis otsnebobda, sakheshi damart’q’a, muts’uk’ze mirt’q’amda da morchil medzavs, es upro da upro maporiakebda. meore dghes opisshi mivdivar da meubnebian, rom chemi movaleobebi gaizarda da khelpasi 500 reals moumat’a. mat isits k’i mitkhres, rom es skhva direkt’oris gadats’q’vet’ilebaa. mastan arasdros ganvikhilavdi mas shemdeg, rats chveni survilebi ts’minda seksualuri iq’o. meore tveshi me mivighe p’remia $ 3500, romelits q’oveltviurad gakhdeboda, radgan dzalian p’rodukt’iuli viq’avi da mteli am khnis ganmavlobashi chems uprostan urtiertoba mkonda, ori p’araleluri urtiertoba mkonda. sachivris araperi makvs, zedmet’i tankha angarishze da sul seksualuri siamovneba!
ak: https://www.xvideosincesto.com/fiz-sexo-com-meu-chefe-para-aumentar-meu-salario/

gamarjoba, megobrebo.
me mkvia khose araukho de souza, belo horizont’edan, minas geraisidan, brazilia, veb – gverdebis shemkmneli http://www.professorpoeta.com.br da http://www.contos de sacanagem.com.br da vakveq’neb GEORGIANO– shi. me q’velastvis khelmisats’vdomi var, chemi vebsait’ebis an elekt’ronuli post’is sashualebit josearaujodesouza@yahoo.com.br ts’inadadebebis, k’rit’ik’isa da mosazrebebis misaghebad, rats chemi mushaobis gaumjobesebis sapudzvelia. vebsait’ebi http://www.professorpoeta.com.br da http://www.contosdesacanagem.com.br ar arian sp’onsorobit da amit’om puls ar shouloben. damekhmaret mat ase sisuptaveshi shenakhvashi, nebismieri tankhis shets’irva mati movla-p’at’ronobistvis, Banco do Brasil angarishis 43.725-5 Banco 3608-0 angarishis sashualebit an sheidzinet chemi elekt’ronuli ts’ignebi shemdeg misamartze:
amazoni
https://www.amazon.com.br/s?k=Jos%C3%A9+Araujo+de+Souza&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
hot’mart’i
http://www.hotmart.com, dzm

gmadlobt, gulidan.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s