rogor gavitsani meli


anonimuri
dghes me get’q’vit, rogor gavitsani meli!
me mkvia rodolpo, im dros me skhva kalze viq’avi gatkhovili, jer k’idev 30 ts’els gadatsilebuli, magram uk’ve 40 ts’lis asak’shi. is bevrs mushaobda da mshvidi tskhovrebit tskhovrobda sakhlidan samsakhuramde da samsakhuridan sakhlshi. ts’arumat’ebeli korts’ineba, romelsats ar akvs seksualuri mot’ivatsia, gaak’etos akhali sakmeebi.
is dzalian mshvidi bich’i iq’o, pet’ishis gareshe, seksualur survilebshi ar iq’o gansazghvruli chems pikrebshi, mashin ert dghes gadavts’q’vit’e plirt’is ap’lik’atsiis daq’eneba da shekhvedra im adamiantan, vints tskhovrebis am sikharuls momit’anda, rats chems tskhovrebashi dak’arguli iq’o.
mokhda raghats dzalian utsnauri, radgan ar mgonia, rom lamazi bich’i var, ap’lik’atsiashi mkholod ramdenime ts’uti iq’o da q’velaze lamazi kali, romelits momets’ona, aseve momets’ona chemi pot’o.
Whatsapp gavtsvalet da ramdenime dghe visaubret, sanam p’iradad ar shevkhvdebodit, magram es sabolood mokhda. is k’apis ts’in iq’o, msubuki k’aba, chamoshlili tma, kera, msubuki tvalebi da q’velaze lamazi ghimili, rats k’i tskhovrebashi minakhavs. ts’avedit ludze, sheuk’vetet sak’ondit’ro nats’armi da ghame dzalian sts’rapad gavida, magram me chip’is agheba movakherkhe da k’argad vk’otsnidi mis srulq’opil p’irshi da shemdeg davemshvidobet, ts’avedit chvens sakhlshi da gavagrdzelet saubari whatsapp- s gaertianeba surs, magram meore dghes isev ertad visauzmet da isev chvens magidaze gvkonda namtskhvari, aseve ludi. bevri lap’arak’i, uamravi aghmochena, bevri sitsili da sveli k’otsna, magram amas seksualuri urtiertobis gaazrebis gareshe.
mesame p’aemanze, isev lanchze ts’avedit, tumtsa amjerad lanchidan p’irdap’ir mot’elshi ts’avedit, masze votsnebobdi bolo 3 dghis ganmavlobashi chems abazanebshi, misi suni mshvenieri iq’o, k’otsnats, magram me ar vitsi rogor ikneboda meli sats’olshi.
otakhshi misulma me vekhmarebodi mis gashishvlebashi da mas dzalian lamazi kalis tetreuli etsva, t’igris gamomet’q’veleba mominda da ts’armoudgeneli suni mesiamovna, shemidzlia vtkva, rom chven p’irvelad aghvnishnet, rogorts skhva saotsari seksi es ar iq’o es suleluri seksi, es iq’o seksi meore nakhevrisa da mesame nakhevris uplebit. modit visaubrot p’irvel nakhevarze ..
me mas vk’otsnidi da t’k’beboda misi mshvenieri tetreulit, khelebi tedzoze mivade, khortsian bardzaq’is kalbat’ons, kalis tetreuli chamovusvi da martskhena mk’erds movusvi, dzalian supta, p’at’ara da magari mk’erdi, mskhlis st’ili. danarcheni t’ansatsmeli chamovikhseni da sats’olze davts’eki, pekhebi gashala da shevisrut’e, is sveli vardisperi sasho bevri movisvi. sanam me mas vts’ovdi, vpikrobdi: “vaime, is aris is, rats msurs mteli tskhovrebis ganmavlobashi”. vnebis at’ana ar shemedzlo, sharvali chamovts’ie da ubralo mama da deda gavak’ete, shemdeg k’i tedzoebi movuch’ire da mshvenieri shemts’vari katami gavak’ete, magram sauk’eteso jer k’idev ar iq’o mosalodneli. man dats’ola mtkhova da chemze siaruli daits’q’o, es iq’o sauk’eteso sakanela, rats me minakhavs chems tskhovrebashi. amit’om gadavts’q’vit’e misi lamazi da uzarmazari uk’anali gamecherebina, sanam is chemtan mijdeboda, es upro mabzriala. me vuq’urebdi mis tvalebs, is momkhiblavi, lamazi, suniani iq’o, bindzuri sakhe hkonda, rogorts chans, igi seks-kalghmerti gakhda, es ar iq’o igive angelozuri gogo, romelmats momit’atsa, rodesats k’apeshi p’irvelad vikhede, magram iseti lamazi iq’o, magram sul skhvagvarad.
bat’onebo, me shemidzlia gitkhrat, k’atsma itsis ra aris srulq’opili sasho, es, ra tkma unda, chemi mshvenieri sasho iq’o, me sts’orad vlap’arak’ob, radgan es mutselia, romelsats q’oveldghe vch’am, rotsa vighvidzeb da rotsa medzineba, radgan am skesis shemdeg drota ganmavlobashi, me davshordi chems dzvel meughles da gavtkhovdi melze.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s