kayf qabalat mil


majhul
alyawm sa’ukhbiruk kayf qabalat myl!
aismi rudulfu , eindama kunt mutazawijat min aimra’at ‘ukhraa , kanat la tazal fi althlathiniat min eumriha walakunaha balfel fi ‘awakhir al’arbieinayaat min eumriha , eamilat bijid waeashat hayatan hadiat min almanzil ‘iilaa aleamal wamin aleamal ‘iilaa almanzili. zawaj fashil bidun dafae limumarasat aljins walqiam bi’ashya’ jadidatin.
laqad kan rjlaan hadyana lilghayat , bila fatat , wala raghabat jinsiat muhadadat fi ‘afkariin , thum qararat fi ‘ahad al’ayam tathbit tatbiq yamzah waltaearuf ealaa shakhs ymkn ‘an yajlib li farhat aleaysh hadhih alty kanat mafqudat fi hayati.
hadath shay’ ghurayb jdana , li’anani la ‘aetaqid ‘anani rajul wasaym , laqad kanat bde daqayiq faqat fi altatbiq wa’ajmal aimra’at ‘aejabatni aydana ‘ahbabt surti.
tabadaluna Whatsapp watahadathna libudeat ‘ayam hataa altaqayna shkhsyana , lkna al’amr hadath fi alnihayati. kanat ‘amam maqhaa , tartadi fstanana khfyfana , washaeruha ‘iilaa al’asfal , shuqara’ , waeuyun fatihat , wa’ajmal aibtisamat ra’ayatiha fi hayati. dhahabna litanawul aljieat , watalabna bed almuejanat wamarat allaylat bsret kabirat , lakanani tamakanat min ‘akhadh raqaqat wa’iieta’ alqablat aljayidat fi famiha almathali , thuma qulnaan wdaeana , wadhhabna ‘iilaa manzilina waistamarana fi alhadithi. yurid whatsapp lm alshaml , lkn fi alyawm alttali dhahabna litanawul alghada’ meana maratan ‘ukhraa , wamarat ​​’ukhraa kanat almuejinat mawjudatan ealaa tawilatina , wakadhlak albir. alkthyr min alkalam , walkathir min alaiktishafat , walkathir min alduhk walqblat alrutbat , walakun dun ‘iidrak dhlk mae aljins
fi maweidina alththalith , dhahabna litanawul alghada’ maratan ‘ukhraa , walakun hadhih almarat min alghada’ dhahabna mubasharatan ‘iilaa funduq , kunt ‘atkhialuha fi al’ayam althlatht almadiat fi himamati , kanat rayihatuha rayieat , walqiblat aydana , lakunani lm ‘afeal la ‘aerif kayf sayakun mil fi alsarir.
eind wasuliun ‘iilaa alghurfat , saeidatha ealaa khale malabisiha wakanat tartadi mulabis dakhiliat bilawn alnabidh jamilatan bishakl la yusadiq , wakan muzhiruha alnamria yatamanaa li warayihatuha almudhhalat alty ftntny , yumkinuni alqawl ‘iina ‘awal marat tamayazat biha mthl ‘ayi juns mudahish akhar kan ladayna , lm yakun dhlk aljins alsakhif , laqad kan aljins mae alhaqi fi alnisf alththani walnisf alththalith. lkn linatahadath ean alshawt al’awal ..
kunt ‘aqbaluha wa’astamtie bimalabisiha alddakhiliat alrrayieat , ‘adae ydy ealaa fakhudhha , sayidatan fakhudh samin , ‘adae malabisaha alddakhiliat waimtasa sadraha al’aysar , wadih jdana , thdyyha alsaghir walsilb , bi’uslub alkumuthraa. ldhlk khalieat ma tabaqaa min malabisiha wawadeatha ealaa alsarir , wabasitat saqayha waimtasaha , waimtasa dhlk alhirat alwardiat alrutbat kthyrana. baynama kunt ‘amsaha , fakart “waw , hi ma ‘uriduh libaqiat hayati”. lm ‘astatie tahmil alshahwat , ‘unzilat sirwali li’asful wasanaeat abana wamana bsitin , thuma hamalat fikhdhiha wasanaeat djajana mshwyana rayeana , lkn al’afdal lam yat baeid. talabat miniy alaistilqa’ wabada’at fi alrukub fawqiun , kanat ‘afdal ‘arjuhat rayatiha fi hayati. ldhlk qararat ‘ana ‘amsik muakharataha aljamilat waldakhmat baynama rakabatni , jaealani dhlk ‘akthar qarnia. nazarat ‘iilaa eayaniha , kanat rayieatan , jamilatan , rayihatuha , dhat wajah mutasakh , bada ‘anaha ‘asbahat ‘iilhat aljins , lm takun nfs alfatat dhat almuzahir almalayikii alty saharatni eindama nazarat ‘iilaa almaqhaa li’awal marat , lakanaha kanat jamilat jdana , lkn bitariqat mukhtalifat tmamana.
‘ayuha alssadat , ‘astatie ‘an ‘akhbirakum , rajul yaerif ma hu alhirat almuthaliat , hdha bialtaakid kan kus mathali , ‘atahadath bishakl sahih , li’anah alhirat alty ‘atanawaluha kl yawm eindama ‘astiqiz waeindama ‘anam , li’anah baed dhlk aljins , fi mas’alat waqt , talaqat zawjati aleajuz watazawajat mil.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s