Გamarjoba megobaro


dabolos, p’ensiaze gavida nakhevar sauk’uneze met’i khnis mushaobis shemdeg, romelits mushaobda ganatlebis speroshi. mteli am drois ganmavlobashi, vtsdilobdi mests’avla, gameumjobesebina da shemeguo mudmivi da dzalian sts’rapi tsvlilebebi, romelta shemsts’rets me vgrdznobdi im samq’aroshi, romelshits vtskhovrob, 70-iani ts’lebis dasats’q’isidan 2020 ts’lamde, rodesats chven gaotsebuli viq’avit k’oronas virusi da idzulebuli gavkhdit, sakhlidan gasvla da sotsialuri dist’antsia dagvek’isrebina. radgan am samts’ukharo siakhlistvis mzad ar viq’avit, q’oveldghiuri mokmedebebis imp’rovizatsia mogvits’ia. ert-erti q’velaze didi sirtule, romelits chveni ts’inashe dgas, drois shevsebaa. dgheebma shets’q’vit’a otsdaotkhi saati usasrulo gakhdes. da isinits ase arian. isini arasodes mtavrdeba. isini sheuertdnen ghameebs. gamteniisas da shebindebisas aghar ts’armoadgens chveni sakmianobis tsnobas. sakhlshi shemopargluli, chven uk’et unda gamoviq’enot chveni dro da bevrjer aghmovchndet ramdenime moment’shi da araperi gvakvs gasak’etebeli. sts’ored mashin vgrdznobt shishs, dak’argvas, ususurobas da zogiert chvengans sasots’ark’vetileba mihq’avs. chveni sakhlebis shignit, chven amovts’uret is, rats unda gvek’etebina, otakhi otakhidan. garet, sadats q’uradghebas gvaktsevdnen da usakmur dros did dros vat’arebdit, dats’q’evlili p’at’ara ram gviq’urebda da gvelodeboda. daundobeli da sast’ik’i. q’velaze tsudi isaa, rom is gvk’lavs. rogorts prtkhilad vart, am p’andemiis dros chveni usaprtkhoeba da gadarchena mkholod chvenze ar aris damok’idebuli. q’vela danarcheni, vints chventan ertad tskhovrobs chvens p’lanet’a dedamits’aze, akhlo tu ara, natsnobi tu ara, tsnobili an utsnobi, vints, raime mizezit, ts’amoits’evs ik, p’asukhismgebelia chveni usaprtkhoebistvis. an imistvis, rom dagvabindzuros. ra tkma unda, 2021 ts’els unda gvesmodes, rom sach’iroa chveni sak’utari p’rogramis uk’et daupleba. titoeulma chvenganma unda gaak’etos tavisi sakme, sadats ar unda viq’ot, rom gadarches. imedit da ghmerts vevedrebit, rom is ar mogvtsems imedis dak’argvas vaktsinebis da medik’ament’ebis aghmochenashi, romlebsats sheudzliat am sashishi mt’ris ganadgureba chveni tskhovrebidan. da es sts’rapad gak’etdes. amasobashi, chemi dro, dziritadad, daetmo imas, risi k’etebats q’velaze met’ad msiamovnebs: bevrs vk’itkhulob da bevrs vts’er. mattvis, vints chems msgavsad at’arebs dros, me vadzlev chems mier dats’eril q’vela ts’igns HotMart p’lat’pormaze, bmulebis sashualebit:
ᲒᲐᲓᲐᲙᲕᲔᲗᲐ
https://go.hotmart.com/U44749191D
https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1
https://pay.hotmart.com/U44749191D
ᲒᲐᲓᲐᲙᲕᲔᲗᲐ
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
https://pay.hotmart.com/C44974415K
CRUCE
https://go.hotmart.com/N45907540J
https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1
https://pay.hotmart.com/N45907540J
ᲛᲐᲗᲒᲐᲜ
https://go.hotmart.com/S45259445F
https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1
mati (mati seksualuri mogonebebis erot’iuli pant’ast’ik’a)
https://go.hotmart.com/E45331045P
https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1
ELLOS RECUERDOS erot’iuli piktsia
https://go.hotmart.com/K47290014A
https://go.hotmart.com/K47290014A?dp=1
https://pay.hotmart.com/K47290014A
ᲛᲐᲗᲒᲐᲜ
https://go.hotmart.com/V45230745B
https://pay.hotmart.com/V45230745B
https://pay.hotmart.com/V45230745B
matgan (matgan seksualuri mogonebebis erot’iuli piktsia)
https://go.hotmart.com/M45318843L
https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1
https://pay.hotmart.com/M45318843L
sts’rapi op’eratsia
https://go.hotmart.com/I45282236I
https://pay.hotmart.com/I45282236I
https://pay.hotmart.com/I45282236I
sts’rapi op’eratsia
https://go.hotmart.com/T45282779J
https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1
https://pay.hotmart.com/T45282779J
OPERACIÓN MUTUM
https://go.hotmart.com/H46992425P
https://go.hotmart.com/H46992425P?dp=1
https://pay.hotmart.com/H46992425P
k’onsensori – p’oet’uri ut’op’ia
https://go.hotmart.com/W45479018G
https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1
https://pay.hotmart.com/W45479018G
k’onsensori – p’oet’uri ut’op’ia
https://go.hotmart.com/L45498174M
https://pay.hotmart.com/L45498174M
https://pay.hotmart.com/L45498174M
k’onsensori – p’oet’uri ut’op’ia
https://go.hotmart.com/K47052781C
https://go.hotmart.com/K47052781C?dp=1
https://pay.hotmart.com/K47052781C
khariskhis erot’iuli zghap’rebi
https://go.hotmart.com/D46571693O
https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1
https://pay.hotmart.com/D46571693O
maldivia – erot’iuli ist’oriebi
https://go.hotmart.com/M47254989U
https://go.hotmart.com/M47254989U?dp=1
https://pay.hotmart.com/M47254989U

es aris gza, romlis sashualebitats vtsdilobdi davekhmaro mat, visats chemsavit sch’irdebat drois dakharjva da sak’utari tavis movla-p’at’ronoba, sitsotskhlis gasagrdzeleblad.
q’velas vekhvevi da q’oveltvis vlotsulob mamamiss, rata man ar gagvatsala, ar dagvitsvas da ar dagvitsvas.
khose araukho de souza

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s