3 amahora ocansi ngosuku lokuzalwa


Kitten
Eminyakeni engamashumi amabili ubudala ngiye ocansini nabesilisa abaningi, izikhathi eziningana emotweni emgwaqweni, kuma-motels ngisho nasemgwaqweni omkhulu. Ngangibuthanda ubulili, ubulili basendle ukukhuluma iqiniso.
U-B. wayengomunye wabafana engangibanikeze lesi sidudla. Wayengibiza kuphela lapho efuna ukubhebhana. Ngelinye ilanga, ngosuku lokuzalwa kwakhe, wangibiza, wasesha endlini wamyisa endlini yakhe, njengenjwayelo. Wayenenkinga ngokuza, ngakho-ke sachitha amahora amathathu singena kukho.
Ngalolo suku lokuzalwa, wayegangile kakhulu. Wangiphonsa embhedeni, waqala ukwenza umlomo omuhle. Ngifaka ulimi lwami ngijule esifubeni sami. Ngemuva kwalokho ngamenza wancela iqhude lakhe imizuzu emide ngaphandle kokungivumela ngiphefumule.
Ngibe sengivula imilenze yami phezulu ngangena emnandi. Lesi sikhundla sihlala sibuhlungu kimi, kepha kuye sasisihle kakhulu. Yangena yajula ngaphakathi esithweni sami sangasese yangena ngokushesha okukhulu futhi yaqina. Wabubula njengesifebe.
Wabe esengifaka kuzona zozine kuye, ngamnyakazisa ukuze ahlohle leloqhude elishisayo ngayo yonke into. Wangena ngaphandle kokwesaba, eqinile futhi eshesha. Ngangikuthanda ukumbubula ngaye, ngihlale ngincoma ukukhala kwami, okwangenza ngaba ne-horny nakakhulu.
Ngibe sengihlala kudondolo oluqinile, ngagibela kakhulu, ngabe sengihlala ngomhlane kuye. Wathambisa imbongolo yami. Ukujabula nokujabula. Njengoba ubulili buhlala amahora ama-3, besakha zonke izinhlobo zezikhundla.
Wayengidonsa izinwele, angibeke eceleni, azifake azikhiphe kancane, abese ezifaka zonke izansi zesibumbu azifake emlonyeni wami ukuze ngizinambithe.
Ungishaye ebusweni nasembongolweni. Ngiyakuthanda ukushaywa. Waze wangishaya ngentambo eqinile impela, engangiyichitha izinsuku nembongolo yami yonke ibomvu. Ingasaphathwa eyentamo, konke kubomvu. Eqinisweni, lokho bekuyisici sobulili bethu, njalo sasibuya sibomvu, isifuba, isinqe, ubuso, ngenxa yokushaywa.
Ungithandile ukuthi ngigwinye wonke ama-cum akhe. Imvamisa, weza emlonyeni wami ukuthi ngigwinye konke. Kodwa ngalolo suku, weza ebusweni bami, kodwa weza kakhulu laze laya emabeleni ngathatha ingquza ngomunwe wami ngayifaka emlonyeni.
Ah uma ngingabuya ngilale naye. Enye yamadili wami amahle kakhulu.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s