S̄wạs̄dī txn b̀āy.


Nı ch̀wng welā thī̀ rabād nī̂ c̄hạn h̄emụ̄xnkạb p̄hū̂khn nạb l̂ān thī̀ kracạdkracāy pị thạ̀w lok k̄hxng phracêā k̄hxng c̄hạn nī̂ teim tĕm khwām doddeī̀yw thāng s̄ạngkhm h̄̀āng cāk ỵāti pheụ̄̀xn læa khn rū̂cạk khidt̄hụng thuk khn māk tæ̀ k̄hx h̄ı̂ phracêā khûmkhrxng læa s̄nạbs̄nun phwk k̄heā pheụ̄̀x h̄ı̂ phwk k̄heā xyū̀ rxd. Wạn nī̂ reā dī kẁā meụ̄̀x wān reā dị̂ h̄ĕn khwām h̄wạng ẁākār rạks̄ʹā COVID 19 kảlạng ca mā t̄hụng læ̂w wạkhsīn mī h̄ı̂ brikār læ̂w læa khæmpeỵ kār c̄hīd wạkhsīn cảnwn māk kảlạng reìm k̄hụ̂n thạ̀w lok chèn deīyw kạb kār wicạy thī̀ pheìm k̄hụ̂n xỳāng māk s̄ảh̄rạb yā thī̀ rạks̄ʹā h̄rụ̄x ld khwām runræng k̄hxng rokh thī̀ thảh̄ı̂ reā thukk̄h̒ cı nı k̄hṇa thī̀ c̄hạn thả mā tậngtæ̀ reìm keid kār rabād c̄hạn phyāyām mī s̄̀wn r̀wm nı s̄̀wn k̄hxng c̄hạn phx kes̄ʹīyṇ læ̂w c̄hạn k̆ xyū̀ b̂ān dị̂ kār x̀ān māk læa kār k̄heīyn māk d̂wy h̄etu nī̂ c̄hạn cụng cạd phimph̒ h̄nạngs̄ụ̄x xīk lèm h̄nụ̀ng doy HotMart c̄hạn kảlạng thả nı s̄ìng thī̀ c̄hạn chxb læa c̄hạn t̂xngkār bæ̀ngpạn kạb khuṇ c̄hạn rū̂ ẁā mī pheīyng mị̀ kī̀ khn thī̀ yạng s̄ncı h̄nạngs̄ụ̄x dicithạl tæ̀ ṇ cud nī̂ pĕnkār dī thī̀ ca h̄līk leī̀yng kār s̄ạmp̄hạs̄ kạb h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ cạb t̂xng dị̂ sụ̀ng xāc klāy pĕn p̄hū̂ phær̀ cheụ̄̂x kho wid dị̂ h̄nạngs̄ụ̄x dicithạl mī pạccạy s̄eī̀yng n̂xy kẁā t̀x s̄uk̄hp̣hāph k̄hxng reā dạngnận c̄hạn cụng k̄hx h̄ı̂ mæ̂tæ̀ pheụ̄̀xn thī̀ mị̀ chxb h̄rụ̄x yạng mị̀ khûnkhey kạb kār x̀ān bæb dicithạl ch̀wy p̄heyphær̀ læa cạd phimph̒ h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng c̄hạn d̂wy kār thả chèn nī̂ phwk k̄heā ca ch̀wy h̄ı̂ wĕbsịt̒ http://www.Professorpoeta.Com.Br læa http://www.Contosdesacanagem.Com.Br chı̂ ngān dị̂ h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng c̄hạn mī rākhā t̄hūk læa s̄ảh̄rạb kār k̄hāy tæ̀la khrậng s̄̀wn h̄nụ̀ng mī wị̂ pheụ̄̀x ch̀wy Ramacrisna Institute s̄t̄hābạn ch̀wyh̄elụ̄x s̄ạngkhm thī̀ mī mā yāwnān t̄hụng 59 pī p̄h̀ān khæmpeỵ”One Percent” k̄hxng HotMart kxd cākJosé Araujo de Souza
c̄hạn t̂xngkār h̄ı̂ khuṇ ch̀wy p̄heyphær̀ h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng c̄hạn t̀x pị læa dūlæ wĕbsịt̒ http://www.Professorpoeta.Com.Br læa http://www.Contosdesacanagem.Com.Br
sụ̄̂x h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng c̄hạn thī̀ HotMart:

K̄ĥām

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/U44749191D

kār k̄hyāy phạnṭhu̒

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/C44974415K

phwk k̄heā

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/S45259445F

cāk phwk k̄heā

https://Go.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

kār thảngān k̄hxng MUTUM

https://Go.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045 p

kār thảngān k̄hxng MUTUM

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/T45282779J

CONSENOR – yūthopeīy bth kwī

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/W45479018G

CONSENOR – yūthopeīy bth kwī

https://Go.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

phwk k̄heā (niyāy xī ro tik keī̀yw kạb khwām thrng cả thāng pheṣ̄ k̄hxng phwk k̄heā)

https://Go.Hotmart.Com/E45331045 p

https://Go.Hotmart.Com/E45331045P?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045 p

cāk phwk k̄heā (niyāy xī ro tik keī̀yw kạb khwām thrng cả thāng pheṣ̄ cāk phwk k̄heā)

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/M45318843L

CRUCE

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/N45907540J

reụ̄̀xng kāmkhuṇ p̣hāph
https://Go.Hotmart.Com/D46571693O

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/D46571693O

S̄wạs̄dī txn b̀āy.
Nı ch̀wng welā thī̀ rabād nī̂ c̄hạn h̄emụ̄xnkạb p̄hū̂khn nạb l̂ān thī̀ kracạdkracāy pị thạ̀w lok k̄hxng phracêā k̄hxng c̄hạn nī̂ teim tĕm khwām doddeī̀yw thāng s̄ạngkhm h̄̀āng cāk ỵāti pheụ̄̀xn læa khn rū̂cạk khidt̄hụng thuk khn māk tæ̀ k̄hx h̄ı̂ phracêā khûmkhrxng læa s̄nạbs̄nun phwk k̄heā pheụ̄̀x h̄ı̂ phwk k̄heā xyū̀ rxd. Wạn nī̂ reā dī kẁā meụ̄̀x wān reā dị̂ h̄ĕn khwām h̄wạng ẁākār rạks̄ʹā COVID 19 kảlạng ca mā t̄hụng læ̂w wạkhsīn mī h̄ı̂ brikār læ̂w læa khæmpeỵ kār c̄hīd wạkhsīn cảnwn māk kảlạng reìm k̄hụ̂n thạ̀w lok chèn deīyw kạb kār wicạy thī̀ pheìm k̄hụ̂n xỳāng māk s̄ảh̄rạb yā thī̀ rạks̄ʹā h̄rụ̄x ld khwām runræng k̄hxng rokh thī̀ thảh̄ı̂ reā thukk̄h̒ cı nı k̄hṇa thī̀ c̄hạn thả mā tậngtæ̀ reìm keid kār rabād c̄hạn phyāyām mī s̄̀wn r̀wm nı s̄̀wn k̄hxng c̄hạn phx kes̄ʹīyṇ læ̂w c̄hạn k̆ xyū̀ b̂ān dị̂ kār x̀ān māk læa kār k̄heīyn māk d̂wy h̄etu nī̂ c̄hạn cụng cạd phimph̒ h̄nạngs̄ụ̄x xīk lèm h̄nụ̀ng doy HotMart c̄hạn kảlạng thả nı s̄ìng thī̀ c̄hạn chxb læa c̄hạn t̂xngkār bæ̀ngpạn kạb khuṇ c̄hạn rū̂ ẁā mī pheīyng mị̀ kī̀ khn thī̀ yạng s̄ncı h̄nạngs̄ụ̄x dicithạl tæ̀ ṇ cud nī̂ pĕnkār dī thī̀ ca h̄līk leī̀yng kār s̄ạmp̄hạs̄ kạb h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ cạb t̂xng dị̂ sụ̀ng xāc klāy pĕn p̄hū̂ phær̀ cheụ̄̂x kho wid dị̂ h̄nạngs̄ụ̄x dicithạl mī pạccạy s̄eī̀yng n̂xy kẁā t̀x s̄uk̄hp̣hāph k̄hxng reā dạngnận c̄hạn cụng k̄hx h̄ı̂ mæ̂tæ̀ pheụ̄̀xn thī̀ mị̀ chxb h̄rụ̄x yạng mị̀ khûnkhey kạb kār x̀ān bæb dicithạl ch̀wy p̄heyphær̀ læa cạd phimph̒ h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng c̄hạn d̂wy kār thả chèn nī̂ phwk k̄heā ca ch̀wy h̄ı̂ wĕbsịt̒ http://www.Professorpoeta.Com.Br læa http://www.Contosdesacanagem.Com.Br chı̂ ngān dị̂ h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng c̄hạn mī rākhā t̄hūk læa s̄ảh̄rạb kār k̄hāy tæ̀la khrậng s̄̀wn h̄nụ̀ng mī wị̂ pheụ̄̀x ch̀wy Ramacrisna Institute s̄t̄hābạn ch̀wyh̄elụ̄x s̄ạngkhm thī̀ mī mā yāwnān t̄hụng 59 pī p̄h̀ān khæmpeỵ”One Percent” k̄hxng HotMart kxd cākJosé Araujo de Souza
c̄hạn t̂xngkār h̄ı̂ khuṇ ch̀wy p̄heyphær̀ h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng c̄hạn t̀x pị læa dūlæ wĕbsịt̒ http://www.Professorpoeta.Com.Br læa http://www.Contosdesacanagem.Com.Br
sụ̄̂x h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng c̄hạn thī̀ HotMart:

K̄ĥām

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/U44749191D

kār k̄hyāy phạnṭhu̒

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/C44974415K

phwk k̄heā

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/S45259445F

cāk phwk k̄heā

https://Go.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

kār thảngān k̄hxng MUTUM

https://Go.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045 p

kār thảngān k̄hxng MUTUM

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/T45282779J

CONSENOR – yūthopeīy bth kwī

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/W45479018G

CONSENOR – yūthopeīy bth kwī

https://Go.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

phwk k̄heā (niyāy xī ro tik keī̀yw kạb khwām thrng cả thāng pheṣ̄ k̄hxng phwk k̄heā)

https://Go.Hotmart.Com/E45331045 p

https://Go.Hotmart.Com/E45331045P?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045 p

cāk phwk k̄heā (niyāy xī ro tik keī̀yw kạb khwām thrng cả thāng pheṣ̄ cāk phwk k̄heā)

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/M45318843L

CRUCE

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/N45907540J

reụ̄̀xng kāmkhuṇ p̣hāph
https://Go.Hotmart.Com/D46571693O

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/D46571693O

reụ̄̀xng kāmkhuṇ p̣hāph
https://Go.Hotmart.Com/D46571693O
https://Go.Hotmart.Com/D46571693O?Dp=1
https://Pay.Hotmart.Com/D46571693O

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s