Kēsakaiḍa


jōsa araujō ḍī sūzā
jadōṁ maiṁ usa śanīvāra nū jagā’i’ā, sūraja inā zabaradasata sī ki lagabhaga asahi sī. Jivēṁ ki śanīvāra nū lagabhaga hara savēra karanā mērā rivāja sī, maiṁ tairākī la’ī jharanē tē jāṇa dā phaisalā kītā. Mērē dōsatāṁ dā mainū ika phā’idā iha hō’i’ā ki nadī, jharanē dē nāla, usa ghara dē vihaṛē dē bilakula sirē tē laghī jithē maiṁ rahidā sī.
Jadōṁ maiṁ nadī vica dākhala hōṇa la’ī ti’āra hō rihā sī, maiṁ dēkhi’ā ki kō’ī usa caṭāna’tē pi’ā sī jō bilakula vicakāra khaṛaki’ā, jithē ika raipiḍasa śurū hō’i’ā atē bilakula jithē mainū sūraja vica ragā’ī didē hō’ē asamāna nū vēkhaṇā pi’ā.
Jadōṁ maiṁ nadī dē kinārē tē pahuci’ā tāṁ maiṁ raulā pā’undi’āṁ suṇi’ā, tāṁ usa vi’akatī nē āpaṇā sira ucā kītā atē muṛi’ā. Maiṁ kirā’i’ā kapanī tōṁ, kalairīḍō nū mānatā ditī. “Kī iha bahuta ṭhaḍā hai?” Maiṁ āpaṇī avāza bulada karana la’ī kihā tāṁ jō uha mērī suṇa sakē. “Nahīṁ. Iha cagā laga rihā hai”usanē vī āpaṇī avāza bulada karadi’āṁ javāba ditā. Nadī vica ika bilakula cupa sī, maiṁ suṇi’ā jadōṁ usanē sapaśaṭa taura’tē kihā, naramī nāla, ika kāhalī vica”jivēṁ tuhāḍē varagē”.
Maiṁ pāṇī vica ḍubakī mārī atē zōradāra, saṭarōka saṭarōka dē nāla maiṁ usa dē nazadīka tairi’ā, jithē uha sī, usadē nāla rahiṇa la’ī caṭāna tē caṛā’ī.
Kalairanaḍō kālē vālāṁ atē ika sudara ciharē vālā ika ciṭā muḍā sī. Jadōṁ iha dūrōṁ vēkhi’ā jāndā sī tāṁ iha isa tōṁ kitē ucā laga rihā sī. Usadī sarīra cagī tar’hāṁ baṇī hō’ī sī. Asīṁ pahilāṁ hī ika dūjē nū jāṇadē sī atē kujha dikhāṁ dā ādāna-pradāna vī kara cukē sī, para asīṁ kadē ikalā nahīṁ sī, ikalē sī. Huṇa ijha laga rihā sī ki usa jharanē vālī sārī nadī sāḍā ikalā sī. Usadā atē mērā. “Kī tusīṁ ithē labē samēṁ tōṁ ā’ē hō?” Maiṁ puchi’ā. “Nahīṁ, maiṁ huṇē ā’i’ā hāṁ. Iha bahuta cagā hai ki tusīṁ ā’ē hō. Mainū pāṇī vica ikalē rahiṇā pasada nahīṁ,” usanē mainū kihā. “Maiṁ iha vī pasada nahīṁ karadā,” maiṁ kihā, “maiṁ hairāna hāṁ ki kī kujha hō’i’ā tāṁ ithē kō’ī madada karana vālā nahīṁ hai. Lōka. ”“Sacamuca, ”uha sahimata hō gi’ā. Uha pāṇī vica caṛha gi’ā, khaṛhā hō gi’ā atē āpaṇā hatha phaṛa li’ā“ā’ō. Pathara ṭhaḍā hōṇa laga pi’ā hai. “Maiṁ usadā hatha phaṛi’ā atē usa dē kōla pahuca gi’ā. Jithē asīṁ sī, pāṇī pahuca gi’ā. Tērī chātī dī ucā’ī atē mērē mō toi’āṁ taka. Ajē vī tuhāḍā hatha phaṛi’ā hō’i’ā hai, maiṁ āpaṇā sira pāṇī vica ḍubi’ā atē jadōṁ maiṁ isanū bāhara ka pulledi’ā tāṁ mērā sarīra isa dē bahuta nēṛē sī. “Maiṁ suṇi’ā tusīṁ kī kihā” maiṁ usa dī’āṁ akhāṁ vica jhātī māradi’āṁ kihā. Ki maiṁ dasi’ā hai? ” Thōṛā śaramidā hō kē puchi’ā”maiṁ kujha nahīṁ bōli’ā.” “Uha pāṇī bilakula mērē varagā sī. Iha lāla hōṇā nahīṁ cāhīdā, nahīṁ. Maiṁ iha suṇanā pasada kītā.” Mainū ahisāsa hō’i’ā ki uha śaramidā atē gaira zimēvāra sī. “Kī tuhānū patā hai ki maiṁ kī sōcadā hāṁ?” Isa tōṁ pahilāṁ ki uha javāba dēvē, maiṁ kihā, “tusīṁ vī bahuta savāda lagadē hō. Asīṁ banhē hō’ē hāṁ” atē ucī āvāza vica hasadē hana. “Maiṁ śarata lā’undā hāṁ ki tusīṁ pahilāṁ hī sakhata hō.”
Bināṁ kujha kahē usanē mainū khica li’ā, āpaṇā sarīra mērē vala dabā ditā atē asīṁ cumaṇā śurū kara ditā. Sāḍī aga tēza hō rahī sī atē jadōṁ uha mērī chātī’tē ika hatha dē rihā sī, jisa nē pahilāṁ hī bikanī ka ofī sī, maiṁ usa dā ḍika āpaṇē hatha vica pī rihā sī, jō ki kō’ī sakhata nahīṁ hō saki’ā atē pāṇī vica dhaṛaka rihā sī. .
Maiṁ cupacāpa hathōṁ hēṭhāṁ calā gi’ā, usadē kukaṛa la’ī pahuci’ā atē khēḍaṇā śurū kītā, usanū savāda vālī haiṇḍajauba nāla māri’ā. Uha isa nū lai nahīṁ saki’ā, mainū cuki’ā, caṭāna dē virudha jhuki’ā jisa tē asīṁ baiṭhē sī atē cagē tarīkē nāla mērī uṅgalī vica āpaṇī’āṁ uṅgalāṁ pā’uṇā śurū kara ditā. Maiṁ inā sigāṁ vālā sī ki maiṁ usa la’ī āpaṇī’āṁ latāṁ nū hōra vī phailā’i’ā ki uha pāgala hō gi’ā, uha kaba gi’ā, usadā dila dauṛi’ā atē usa dā kukaṛa dhaṛaki’ā.
Bēruzagārī nāla usa nē jībha dī’āṁ su’āṇī’āṁ harakatāṁ nāla mērē ṭā’īṭasa nū cūsi’ā, usa dī thuṛa nū ṭhōkadē hō’ē usanē mērē gadhē nū nicōṛadi’āṁ kihā, “mainū khā’ō khā’ō.” Mainū garama cakō. Ōha, maiṁ iha hōra nahīṁ lai sakadā. Mainū kukaṛa cāhīdā hai mērē vica uha kamara kasō usa nē mainū āpaṇī piṭha’tē mōṛi’ā atē āpaṇī laka nū mērī khōtē dē utē ragaṛa ditā. Maiṁ usa nū āpaṇē hatha vica phaṛi’ā, bikanī nū bāhara khici’ā, usadī malā’ī nū mērī patalī, vālāṁ vālī kālī cūta dē virudha jhuki’ā, atē usanū bahuta haulī haulī, bahuta savāda vica li’ā’i’ā, jadōṁ taka isa vicōṁ kujha vī nahīṁ baci’ā. Usanē mērē kana vica galāṁ karadi’āṁ bahuta śarāratī wayga nāla mainū vēkhi’ā ki uha mainū bahuta su’ādalā khāṇa jā rihā sī atē uha mērī sārī cūta vica ṭapakadā hō’i’ā āpaṇī sārī kamā’ī mahisūsa karanā cāhudā sī. Jinā uha isa bārē bōladā rihā atē ji’ādā dhakēśāhī vica phasi’ā. “Ōha, tērī cunī kinī garama hai, maiṁ tuhānū kaṭhōra baṇā’uṇā cāhudā hāṁ, isa nū burī tar’hāṁ māranā, maiṁ isa sabha nū hilā dēvāṅgā, hē mērē sabha tōṁ nikī jihī kukaṛa, maiṁ tuhānū kama nāla bharana jā rihā hāṁ, maiṁ tuhānū sāra rihā hāṁ, ō, ō, ō, maiṁ ā’uṇa jā rihā hāṁ. Ā’ō atē mērē nāla anada la’ō. ” Jivēṁ hī usanē kabi’ā atē phailā’i’ā, mērē sarīra nū nicōṛadi’āṁ, ā’undi’āṁ, mainū mahisūsa hō’i’ā ki usa dē kukaṛa vicōṁ kama dī ika dhārā bāhara ā rahī hai atē maiṁ bahuta tībaratā nāla ā’i’ā.
Asīṁ ārāma karana la’ī caṭāna tē lēṭē atē asī uthē hī rahē, jada taka asīṁ āpaṇī māṁ nū”Ônisa, ā’ō, dhī, dupahira dā khāṇā” bulā’undē suṇi’ā. Maiṁ usa vala muṛi’ā, ika cagē cumakē usa dē mūha nū cumi’ā atē ṭhaḍē pāṇī vica ḍuba gi’ā, vāpasa tairadē hō’ē, dūjē ka bankē tē, mērē vihaṛē vala.
Jivēṁ ki kujha nahīṁ hō’i’ā sī.

Hailō, mainū vaibasā’īṭāṁ http://www.Profimarpoeta.Com.Br atē http://www.Contosdesacanagem.Com.Br nū kā’ima rakhaṇa la’ī atē tuhāḍī kitābāṁ prakāśata karanā jārī rakhaṇa la’ī tuhāḍī sahā’itā dī zarūrata hai. Unhāṁ nū hāṭamāraṭa tē prāpata karō:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s