I-slut esimnandi esitimeleni


Bekuyintambama eshisayo futhi besengivele nginomqondo wokumangaza uphondo lwami oluncane, ngimbizile ukuthi sizophuma ngalobobusuku, wangitshela ukuthi siyaphi ngathi ukumangala, kwasekuyoshaya ihora le-17 ngahamba ngayogeza kamnandi ngagqoka inkanuko, kodwa ngaphandle kokungamanyala, ngagqoka iblawuzi engakhululeki kakhulu futhi anginawo ubhodisi, ngafaka isiketi esivulekile kakhulu njengaleso sama-gypsies asobala ngenhla kancane kwamadolo ngentambo encane kakhulu, nembadada enesithende esiphakeme.
Lapho uphondo lwami lufika futhi lungibona kanjena wathi;
Kuphi lapho sonke sishisa kanjalo, ngathi ukumangala baby, namhlanje uzoba ngumqaphi wami, waphikelela ekwazini ukuthi siyaphi ngathi angigeze masisha masiphume, ngoba lesi sikhathi silungile.
Wahamba kwathi emizuzwini emi-5 wayesemi ngomumo, sathatha imoto sathi asihambe siye esiteshini saseLuz, wenza ngathi akazi ukuthi sizofika kanjani kuze kushaye u-6: 30 ntambama, ngamtshela ukuthi afake imoto endaweni yokupaka, ngoba sizozithwebula ngesitimela;
Uthe lokhu kusile, uyazi ukuthi izitimela zinjani manje, zigcwele ngokweqile, futhi ngathi yilokhu engikufunayo, wathi ngeke akwenze lokhu engikucabangayo, ngase ngithi ngizokwenza uzokuthanda, wanikina ikhanda wathi uyahlanya.
Hhayi-ke, sipake saya esiteshini, empeleni besipakishile nga-oda ithikithi saya endaweni yesikhulumi, sagibela isitimela emotweni yokugcina, okungathi siduduliwe kunezindawo ezithile zokuhlala ngoba sasisekuqaleni kokuzelula, ngakho ngathi endlebeni yakhe hlala lokho Ngizoma eceleni kwakhe, wathi kulungile, lapho ngihlala phansi ngathola i-xaninha yami ngqo ehlombe lakhe, kahle-ke yaqala ukungena kubantu abaningi futhi akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuba ngibone amadoda amathathu ngemuva kwami, isitimela saqala ngihamba futhi ngokusho kokushwiba kwakhe ngivele ngazizwa ngifakwe kancane embongolweni yami, ngokuzithoba ngancika kahle ehlombe lophondo lwami oluncane futhi njengoba kwakumnyama kancane ngenxa yamalambu athile angakhanyanga futhi aminyene, akekho owabona okuningi okwakuzokwenzeka.
Enye yamadoda eyayingemuva kwami ​​yangicindezela, yafaka isandla sayo ngaphansi kwesiketi sami futhi yaqala ukushelelisa imilenze yami, umfana owayengemuva kwami, umdondoshiya omude, oqinile futhi onobungane weza phambili ngezwa Ilungu selivele likhuni kanzima embongolweni yami, ngase ngikhipha isibhaxu kancane wabona ukuthi ngikhiphe i-encoxada futhi weza ngaphambili, ngangizwa ukuthi ikhefu liyakhula embongolweni yami futhi wayesevele esendleleni engangicishe ngilale ngomhlane, ukuthi kuyangijabulisa ukuzwa ukuthi i-rolona ebhuthini futhi ngokungazelele waqala ukudlulisa isandla ebhuthini lami ephethe kahle wasibeka ngqo phakathi kwe-chaninha yami eyayivele isimanzi, ebona ukuthi angisabeli wahlanya waqala ukusihlikihla, ngokuzumayo wasithatha isandla sakhe futhi ngezwa ilungu lakhe elalilikhulu futhi liwugqinsi maphakathi nemilenze yami, ngacabanga ukuthi wayenesibindi ngabe sengibona ukuthi abakushoyo kwakuyiqiniso, wayeyindonda futhi emkhulu esitimeleni.
Ngithathe imilenze yami kancane ngamuzwa engqongqoza emnyango wesibhakela sami, ngakhulisa i-bootie yami ukwenza lula umdlalo ngicabanga ukuthi uzobe eyedwa ngoba wehlisa wangidonsela iphenti, ngoba wayelukhuni kakhulu futhi emanzi futhi nokujikijela kwesitimela waqala ukungena ngazama ukukugwema kepha njengoba kwakugcwele angikwazi nokunyakaza, ngamuzwa engena kancane kancane futhi ngaya ngokuya nginganyakazi futhi ngiqhanyelwe futhi nokunyakaza kwesitimela kwakwenza kube lula ukungena, angizange ngidinge ngisho nokunyakaza nje ngokujikijela isitimela senza konke engangihlanya ngakho nenkanuko futhi ngezwa konke okusemgodini wami wasicindezela kakhulu.
Uphondo lwami oluncane kwesinye isikhathi lwalungibuka futhi lubeke isandla emilenzeni yami, kuthi kancane kancane akhuphuke ezwe lokho kugingqa ngaphakathi kimi, angibuke ngokumangala abese ebona ukuthi lo mfana ushaya ngaphakathi kimi, wezwa isidoda sakhe sehla emikhombeni futhi lo dick ophuma kimi, ngaleso sikhathi ngase ngivele ngifikile ama-2 times, futhi ngizilawula ukuthi ngingavumeli ukukhala kwenkanuko, lapho eyithatha washiya ngemuva wacela ummbila wami ukuthi asukume ngoba sizokwehla ngesizini ezayo, uhhafu ukuthi ekuphusheni siphume samtshela ukuthi ngidinga ukushisa kanjani endlini encane, ngazihlanza ngabuyela;
Ungitshele ukuthi uyahlanya, akunjalo, wena nondindwa oshisayo, ngikutshele ukuthi awufuni imizwa ehlukile, ngakho-ke ngiyakunika, manje ake sibuyele emuva, saya kwenye ipulatifomu eyayingagcwele kakhulu, ngahlala ebhentshini ngabona umfana ubuhle bakhe beminyaka engama-24 bungibuka, ngibona ukubukeka kwakhe ngivule imilenze yami kancane futhi ngesimo akuso ngibona iphenti lami, lapho isitimela sifika sangena futhi njengoba sasigcwele sasukuma ngangibhekene nophondo lwami oluncane futhi akuzange kuthathe isikhathi eside ukuthi lekati lize emva kwami ​​ngamuzwa esenginyonyoba, ngacindezela uphondo lwami oluncane, wanikina ikhanda ngabona ukuthi wathi konke kuhamba kahle.

Ngokushwibeka kwesitimela ebesondela ngisho nangokwengeziwe futhi imizuzwana embalwa ubesevele ethe njo kimi, ngabona ukuthi ilungu lakhe liyakhula futhi nomthamo wawuphakanyiswe kahle, njengoba yayingekho indawo yanoma yini waqala ukungihlikihla imbongolo, ngezwa isiketi sami ngisukume wabeka isandla sakhe embongolweni yami esiya ngasesiswini, lapho ngibona ukuthi asiphenduli wasithinta kakhudlwana wangihlebela endlebeni yami;
I-slut yakhe encane eshisayo ifuna umqulu, kunjalo, ngakho-ke kuzoba khona, lapho ikhipha ipipi layo ngezwa ukuthi likhulu kakhulu kepha alilikhulu kangako, kepha likhulu impela, ngakuhlebela uphondo lwami oluncane, luzongigqekeza, wehla futhi ngaphakamisa imbongolo yami, wow wawushubile wawungathi ibhodlela le-soda elingu-600 ml, wangidonsela eceleni iphenti ngezwa lelo roli elijiyile lingidabula futhi ngimphoqa ukuba angene, ngavula imilenze yami kancane futhi wangcwaba konke, wow, washaya kamnandi lapho isitimela sihamba, wabeka isandla sakhe okhalweni lwami wahlehla nyovane, njengoba isitimela sasiminyene kakhulu, akekho owabona ukunyakaza ngaphandle kombila wami owabona ubuso bami obumnyama namehlo ami evulekile, ngase ngithatha i-cornice yami Ngikubeke phakathi kwemilenze yami, khona-ke uyakuzwa ukushuba kweqhude ebelingiphula, ubepompa cishe imizuzu eyi-15, lapho eseduze kwesiteshi ngamuzwa esheshisa ukunyakaza kakhulu futhi lokho kungigobhoza ngaphakathi kimi kufudumele futhi kuconsile phakathi kwemilenze yami, ngemuva kokukukhipha usanginikeza ingcosana embongolweni sami sehla, imilenze yami ibixhuga, sabuyela endaweni yokupaka izimoto ngathi ngithi ngibulale intando yami yokuqeqesha u-bitch lol, asihambe uphondo lwami oluncane.
Safika ekhaya futhi wayeqhinile kakhulu, edlulisa isandla sakhe phezu kwesibumbu sami, sonke simanzi ubisi futhi saphuka, njengoba ngihlala ngimphonsa embhedeni, ngaguqa ebusweni bakhe ngamenza wamunca ubisi enkomishini.
Ukuwela yisiNgisi sencwadi yami ethi Travessia – Contos e Poemas, esithengiswa ku-HotMart, futhi singathengwa ngezixhumanisi ezimbili:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Ukufinyelela. Ngiyathenga. Sakaza izwi.
Ukugona
UJosé Araujo de Souza

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s