Helo ffrindiau.


Mae COVID-19, yr anifail anwes melltigedig, slei bach, peryglus a llofruddiol hwnnw, yn mynnu, er mwyn i ni oroesi ac i beidio â’n dal, ein bod yn aros y tu mewn i’n cartrefi cyhyd ag y gallwn a dim ond gadael pan nad oes mwy o opsiynau. Dim ond mewn achosion eithafol, angenrheidiol. A phan fyddwn ni’n gwneud hynny, rydyn ni’n ei wneud gyda’r holl ofal sy’n ofynnol i sicrhau ein diogelwch, yn unol â chanllawiau’r Organau Iechyd, fel defnyddio mwgwd, hylendid dwylo yn gywir, eu golchi cyn ac ar ôl prydau bwyd gyda sebon neu glanedydd. Dylai’r weithred gynnwys bysedd, cledrau a chefn y dwylo i’r arddyrnau. Gwnewch yr un weithdrefn cyn ac ar ôl defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a chodwyr a phan fydd gennym gyswllt corfforol â phobl neu bethau, y tu allan i’n cartrefi. Os nad oes gennych doiled, mae cael gel alcohol bob amser yn ei gwneud hi’n haws. Wrth besychu a disian, defnyddiwch feinweoedd i atal cyfrinachau rhag cael eu dileu yn yr awyr. Hefyd, ceisiwch osgoi ysgwyd llaw a chanmoliaeth ar yr wyneb. Ceisiwch osgoi cyffwrdd â’ch llygaid, eich trwyn a’ch ceg heb i’ch dwylo fod yn lân.
Gwn nad yw’n hawdd o gwbl, yn enwedig i’r rhai sydd, fel fi, yn rhan o’r “Grwpiau Risg” fel y’u gelwir, yn byw ar ôl ymddeol gartref, yn cyflawni arwahanrwydd cymdeithasol, ymhell o gydnabod, ffrindiau a pherthnasau. Beth bynnag, ymhell o’r rhai yr hoffem fod gyda nhw. Y peth gorau, felly, yw ein bod ni’n cadw ein hunain yn egnïol, yn gynhyrchiol a’n bod ni’n cadw ein hiechyd corfforol a meddyliol. Fel nad ydym yn anobeithio a / neu’n mynd yn wallgof. Rwy’n darllen, ysgrifennu, gwylio’r teledu, gwrando ar gerddoriaeth, cyrchu rhwydweithiau cymdeithasol, galw, fel y dylai pawb fod yn ei wneud. Ond rydw i eisiau gwneud mwy. Ac rwy’n ceisio. Yn cynnig fy nghwmni i chi trwy fy ngwefannau a llyfrau, ar gael yn:

http://www.professorpoeta.com.br
http://www.contosdesacanagem.com.br
http://www.contoseroticosdequalidade.com.br

Mae’r llyfrau TRAVESSIA, DELAS, DELES ac OPERAÇÃO MUTUM, gyda fersiynau Saesneg CROSSIN, FROM THEM, THE THE and OPERATION MUTUM, wedi’u cyhoeddi a’u dosbarthu gan Amazon, ar gael mewn fersiynau e-lyfr a Hardcover, i’w prynu neu eu darllen am ddim trwy Kindle diderfyn yn:
https://www.amazon.com.br/s?k=Jos%C3%A9+Araujo+de+Souza&i=stripbooks&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref = nb_sb_noss

Gadawaf fy nghofleidiad brawdol a serchog gyda phob un ohonoch, gan ofyn i chi, yn annwyl, barhau i fod yn ofalus. Mae’r anifail anwes hwnnw’n lladd!

José Araujo de Souza (Buté)

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s