IZIMFIHLO ZOBULILI EZINGU-34 ABESIFAZANE BASITJELA NGOKUPHELELE

 1. Ngubani owaziyo, huh?
  “Bengithandana nomfana kanti ubudlelwano bethu bebuqala ukujwayela. Ngimthumele uhlu lwalezi zinto ukuze azivuselele kwezocansi, sengivele ngimbuza ukuthi kukhona yini azokuqhamuka nakho. Inhloso yami bekuwukubiza omunye wesifazane ukuba abathathu nathi, kodwa okwami ukumangala wawuzonda umqondo.Kamuva wanquma ukuthi kulolo hlu lwezinto ezintsha ngangakhetha noma yini engabandakanyi abantu besithathu.Ngakhetha i-ground wire wavuma.Bengingazi ukuthi ngingenza kanjani, kodwa bekumnandi futhi okumangazayo kunginike ama-orgasms. Angikaze ngicabange “.
 2. Woza, Daiane.
  “Ngo-2008 ngaba nethuba eliyingqayizivele lokuya ocansini nomfana owayeshisa kakhulu owayehamba eBrazil. Saya e-motel kahle ngaphambi kokundiza kwakhe, kodwa ngaleso sikhathi kwakukhona umcimbi we-Daiane dos Santos kuma-Olimpiki futhi sasifuna ukuwubuka, e-motel Asizange siye ocansini, ngoba sasingekho isikhathi, futhi usalahlekile “.
 3. Ngifika ku-internship ngibe nesimanga.
  “Ngithathe umfana osekhulile ekilabhini (cishe eneminyaka engama-35 ubudala), ngaya e-motel ngaba nobusuku obumnandi. Ezinsukwini ezimbili kamuva ngifika ku-internship entsha enkampanini yabameli ngithole ukuthi lowo okusolwa ukuthi uzoba umphathi wami ngonyaka olandelayo. abantu abahle kakhulu futhi balandela imigomo, yize isimo besinamahloni kancane. Kodwa-ke, sichithe amaviki ambalwa singabhekani ebusweni “.
 4. Ngezakho izandla.
  “Ngibona ucansi lwangemuva lumnandi kakhulu futhi ngeshwa umyeni wami akaluthandi. Bekufanele ngithenge idilozi ukuze ngizijabulise ngedwa ngenkathi esebenza”.
 5. 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️
  “Bengihlala ngicabanga ukuthi ucansi luzoba yinto ejwayelekile, kepha ngabona ukuthi ngijabule kakhulu uma umfana eqala ukukhuluma nami.
 6. Phambi kwekilasi lami le-biology?
  “Mina nentombi yami saqala ukuhlala onyakeni wesithathu, futhi uyazi, wonke lowo mlilo wokuqala wobudlelwano. Njengoba sasihlala esikoleni usuku lonke, ngisho nasebusuku, sasihlala sibamba ikhabethe, elakhishwa kancane emakamelweni futhi akekho noyedwa owaya khona ebusuku.Singamantombazane amabili, ngakho-ke kulula kakhulu ngoba sisebenzisa indlu yokugezela efanayo.Kwakukhona usuku anginika lona phakathi ne-Biology class, ngembobo wakwenza ephaketheni lebhulukwe lami elijulukile, hahsuaha. Ngahlala lapho, ubuso bepani bufihla okwakwenzeka, futhi kwakungakholeki. Kuze kube namuhla, akekho owaziyo ukuthi kwenzekeni, thina nje (futhi manje nawe) “.
 7. Ukuqhuma okubuhlungu.
  “Mina no-ex wami siye ocansini esigcawini somphakathi. Empeleni, salala ezindaweni eziningana ngalolo suku endleleni eya endlini yami. Hhayi ukuthi asinambhede, kodwa ngoba sasithanda umuzwa womuntu obukayo. Cishe sabanjwa kanye emgwaqeni ongenamuntu. Saqeda futhi ngakukhumbula. Ngangidinga nokuthi ngikuveze ngakho, ngiyabonga “.
 8. I-ode yezinti eziphakathi.
  “Ngijabule kakhulu uma lo mfana enganikiwe, angiqondi kahle lokhu kulungiswa ngomthondo omkhulu lapho kubuhlungu futhi kwenza ezinye izikhundla zingenzeki.
 9. Nansi ithiphu.
  “Ngingowesifazane futhi ngiye ocansini nabangane ababili ngasikhathi sinye. Bekumnandi ukuthola ukuqabulana kwamaGreek nocansi lomlomo ngasikhathi sinye.”
 10. Abangani abathathu.
  “Bengikhona nomngani wami omkhulu, wabe eseqala ukusikisela izinto, sahlala wabe esegingqika. Kuze kube manje, kulungile. Kepha besisemzini womunye umngani futhi ngaphandle kokungena ungene lapho waba khona unomphela. Mina futhi wadideka kakhulu, lapho ngokungazelelwe wanganga futhi lapho singaqapheli ukuthi sonke sasikhona. Kuze kube namuhla, akekho noyedwa kubo owaphawula noma wakhuluma ngakho “.
 11. Uma uthanda shimeji, ungayifundi le nto.
  “Ngalahlekelwa ubuntombi bami kowesifazane wami wakudala, kepha akuphumanga gazi. Ngahlala naye iminyaka embalwa ngemuva kwalokho. Ngesikhathi ngiya ocansini nesoka lami lamanje, wayezwa ukuzabalaza ngesikhathi sokulifaka, waze wabuza nokuthi ngiyintombi nto yini ngathi” Ngokusobala hhayi ‘. Wakwazi ukuyifaka futhi ngezwa okuthile kuqhuma lapho.Ngifika ekhaya futhi, bheka, kunenyama encane ilenga epharadesi.Ngaya esibhedlela esiphuthumayo ngiphelelwe yithemba ngicabanga ukuthi yi-STD kanti udokotela wathi yisiqeshana ngehubo lami ebelisele emuva manje seliphumile, kodwa lokho akubanga nankinga ngachaza umfana ngiphoxekile, ukuthi kwenzekeni saphinda futhi. Ngokuphazima kweso, wama wathi unegazi eliningi, kanti ngempela , njengo ‘Carrie the Strange’. Ekupheleni kosuku, kwakudingeka ngihlinzwe okuncane ukuze kususwe iculo elenga ngoba lalilokhu liconsa igazi. Udokotela wanqunywa wangikhombisa, kwakubukeka ngathi ucezu oluncane lwe-shimeji. Nanamuhla angikwazi ukudla i-sushi nabangani bami ngaphandle kokuhlekisa ngo-shimeji “.

IZIMFIHLO ZOBULILI EZINGU-34 ABESIFAZANE BASITJELA NGOKUPHELELE
UDavid Rocha
Ithimba leBuzzFeed, eBrazil.

 1. Ngubani owaziyo, huh?
  “Bengithandana nomfana kanti ubudlelwano bethu bebuqala ukujwayela. Ngimthumele uhlu lwalezi zinto ukuze azivuselele kwezocansi, sengivele ngimbuza ukuthi kukhona yini azokuqhamuka nakho. Inhloso yami bekuwukubiza omunye wesifazane ukuba abathathu nathi, kodwa okwami ukumangala wawuzonda umqondo.Kamuva wanquma ukuthi kulolo hlu lwezinto ezintsha ngangakhetha noma yini engabandakanyi abantu besithathu.Ngakhetha i-ground wire wavuma.Bengingazi ukuthi ngingenza kanjani, kodwa bekumnandi futhi okumangazayo kunginike ama-orgasms. Angikaze ngicabange “.
 2. Woza, Daiane.
  “Ngo-2008 ngaba nethuba eliyingqayizivele lokuya ocansini nomfana owayeshisa kakhulu owayehamba eBrazil. Saya e-motel kahle ngaphambi kokundiza kwakhe, kodwa ngaleso sikhathi kwakukhona umcimbi we-Daiane dos Santos kuma-Olimpiki futhi sasifuna ukuwubuka, e-motel Asizange siye ocansini, ngoba sasingekho isikhathi, futhi usalahlekile “.
 3. Ngifika ku-internship ngibe nesimanga.
  “Ngithathe umfana osekhulile ekilabhini (cishe eneminyaka engama-35 ubudala), ngaya e-motel ngaba nobusuku obumnandi. Ezinsukwini ezimbili kamuva ngifika ku-internship entsha enkampanini yabameli ngithole ukuthi lowo okusolwa ukuthi uzoba umphathi wami ngonyaka olandelayo. abantu abahle kakhulu futhi balandela imigomo, yize isimo besinamahloni kancane. Kodwa-ke, sichithe amaviki ambalwa singabhekani ebusweni “.
 4. Ngezakho izandla.
  “Ngibona ucansi lwangemuva lumnandi kakhulu futhi ngeshwa umyeni wami akaluthandi. Bekufanele ngithenge idilozi ukuze ngizijabulise ngedwa ngenkathi esebenza”.
 5. 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️
  “Bengihlala ngicabanga ukuthi ucansi luzoba yinto ejwayelekile, kepha ngabona ukuthi ngijabule kakhulu uma umfana eqala ukukhuluma nami.
 6. Phambi kwekilasi lami le-biology?
  “Mina nentombi yami saqala ukuhlala onyakeni wesithathu, futhi uyazi, wonke lowo mlilo wokuqala wobudlelwano. Njengoba sasihlala esikoleni usuku lonke, ngisho nasebusuku, sasihlala sibamba ikhabethe, elakhishwa kancane emakamelweni futhi akekho noyedwa owaya khona ebusuku.Singamantombazane amabili, ngakho-ke kulula kakhulu ngoba sisebenzisa indlu yokugezela efanayo.Kwakukhona usuku anginika lona phakathi ne-Biology class, ngembobo wakwenza ephaketheni lebhulukwe lami elijulukile, hahsuaha. Ngahlala lapho, ubuso bepani bufihla okwakwenzeka, futhi kwakungakholeki. Kuze kube namuhla, akekho owaziyo ukuthi kwenzekeni, thina nje (futhi manje nawe) “.
 7. Ukuqhuma okubuhlungu.
  “Mina no-ex wami siye ocansini esigcawini somphakathi. Empeleni, salala ezindaweni eziningana ngalolo suku endleleni eya endlini yami. Hhayi ukuthi asinambhede, kodwa ngoba sasithanda umuzwa womuntu obukayo. Cishe sabanjwa kanye emgwaqeni ongenamuntu. Saqeda futhi ngakukhumbula. Ngangidinga nokuthi ngikuveze ngakho, ngiyabonga “.
 8. I-ode yezinti eziphakathi.
  “Ngijabule kakhulu uma lo mfana enganikiwe, angiqondi kahle lokhu kulungiswa ngomthondo omkhulu lapho kubuhlungu futhi kwenza ezinye izikhundla zingenzeki.
 9. Nansi ithiphu.
  “Ngingowesifazane futhi ngiye ocansini nabangane ababili ngasikhathi sinye. Bekumnandi ukuthola ukuqabulana kwamaGreek nocansi lomlomo ngasikhathi sinye.”
 10. Abangani abathathu.
  “Bengikhona nomngani wami omkhulu, wabe eseqala ukusikisela izinto, sahlala wabe esegingqika. Kuze kube manje, kulungile. Kepha besisemzini womunye umngani futhi ngaphandle kokungena ungene lapho waba khona unomphela. Mina futhi wadideka kakhulu, lapho ngokungazelelwe wanganga futhi lapho singaqapheli ukuthi sonke sasikhona. Kuze kube namuhla, akekho noyedwa kubo owaphawula noma wakhuluma ngakho “.
 11. Uma uthanda shimeji, ungayifundi le nto.
  “Ngalahlekelwa ubuntombi bami kowesifazane wami wakudala, kepha akuphumanga gazi. Ngahlala naye iminyaka embalwa ngemuva kwalokho. Ngesikhathi ngiya ocansini nesoka lami lamanje, wayezwa ukuzabalaza ngesikhathi sokulifaka, waze wabuza nokuthi ngiyintombi nto yini ngathi” Ngokusobala hhayi ‘. Wakwazi ukuyifaka futhi ngezwa okuthile kuqhuma lapho.Ngifika ekhaya futhi, bheka, kunenyama encane ilenga epharadesi.Ngaya esibhedlela esiphuthumayo ngiphelelwe yithemba ngicabanga ukuthi yi-STD kanti udokotela wathi yisiqeshana ngehubo lami ebelisele emuva manje seliphumile, kodwa lokho akubanga nankinga ngachaza umfana ngiphoxekile, ukuthi kwenzekeni saphinda futhi. Ngokuphazima kweso, wama wathi unegazi eliningi, kanti ngempela , njengo ‘Carrie the Strange’. Ekupheleni kosuku, kwakudingeka ngihlinzwe okuncane ukuze kususwe iculo elenga ngoba lalilokhu liconsa igazi. Udokotela wanqunywa wangikhombisa, kwakubukeka ngathi ucezu oluncane lwe-shimeji. Nanamuhla angikwazi ukudla i-sushi nabangani bami ngaphandle kokuhlekisa ngo-shimeji “.
 1. I-meme entsha: “Angikaze ngilale noGustavo futhi”.
  “Nganginabafundi abathathu kwabesilisa besilisa ekolishi, ngangidakiwe kakhulu futhi ngikhumbula okuncane okwenzekile. Kodwa ngikhumbula kahle ngenkathi uGustavo (igama lishintshiwe, uyazi) enquma ukumunca u-Augusto engaboni (ngangiphakathi ngivimbela UGustavo usenza sengathi uyahlanya kuze kube namuhla (angibuzwisisi lobu bunzima ekwamukeleni ubungqingili) futhi u-Augusto wethuka lapho ngimtshela lokho. Kodwa-ke, sisengabangani abahle, angikaze ngilale noGustavo futhi, kuphela U-Augusto “.
 2. “Angisoze ngaba nesibindi sokutshela omunye umuntu futhi”.
  “Angicabangi ukuthi ngiyoze ngibe nesibindi sokutshela omunye umuntu lokhu ngaphandle kwakho nabantu abazofunda le ndaba. Bengiphupha ngephupho ngalezo zikhathi zenyanga lapho i-libido yami iphakeme (i-PMS). Angivele ngikhiye igumbi lami futhi kwakumakhaza amancane ngalolo suku.Ngizwa umuntu engimboza futhi ngivuka ngobuso phansi ngenza ukunyakaza naphambili nesinqe. Ngaphandle kokucabanga kahle ngenxa yokulala ngathi ‘mama uyangimboza?’ waphendula wathi ‘yebo, kuyabanda’ waphuma egumbini. Impela wayecabanga ukuthi ngiphapheme ukushaya indlwabu, kwazise ngangilele ngingenamandla okuphatha umzimba wami kanti futhi angizange ngithinte ngisho isitho sami sangasese! “
 3. Okwakudala kumabhayisikobho.
  “Ngesinye isikhathi mina nentombi yami sasibuka ibhayisikobho ebhayisikobho, okwakwesabeka futhi saqala ukubambana. Lapho sikubona, sasivele senza ucansi esihlalweni se-cinema. Kuze kube yilapho ithoshi lifika singanakile, ngafa nginamahloni ngicabanga ukuthi uzothuka futhi asimukise, kodwa ekugcineni uvele athi, ‘Ngicela wenze umsindo omncane?’. Nganginamahloni futhi angikaze ngiyitshele le ndaba le nto “.
 4. Lapho ungazi ukuthi ubugxilisa kuphi ubuso bakho.
  “Mina nentombi yami besivele senza ucansi esikoleni sihle futhi sigcwele. Okunconywayo ukuthi, ama-preliminaries ayenzeka maphakathi nekilasi! Uma uthisha wasePutukezi esebona lesi senzakalo esimangalisayo wathi ‘Ngicabanga ukuthi awunaki ekilasini ngoba ukhathazeke kakhulu ngesandla sakho ukuthi sikuphi njengamanje. “Wonke umuntu wayengaqondi kahle, ngakhipha isandla sami lapho futhi sasingazi ukuthi sizoncamathisela ubuso bami kuphi.
 5. Kwakunjalo esikhathini sangaphambi kweTinder.
  “Ngingowesifazane onabesilisa nabesifazane futhi ngilahlekelwe ukubala ukuthi ngilale kangaki nezifebe. Ngibe nokuhlangenwe nakho okuhle, angizisoli. Bengicabanga ukuthi kulula kunomdlalo wokunqoba, angikaze ngilunge nabesifazane ngalowo mqondo. Kwenzeke ngesikhathi ngaphandle kukaTinder, mhlawumbe namhlanje ngabe kwehlukile “.
 6. Meow.
  “Ngangivame ukuphuma nomfana futhi ngolunye usuku sakhuluma ngokuthanda amakati. Kuze kube manje, kuhle kakhulu. Ngesikhathi siqala ukuba nesikhathi, ngesikhathi se-blowjob esaziwayo wathi: ‘Mia ngekati lakho!’. Ngama, ngenza sengathi angizwanga futhi aqhubeke nokuncela. Wakhipha i- “ingabe ufuna ngikudlele?” futhi ngaqhubeka ngithule, ngethemba lokuthi uzoma. Wabe esehlwaya. Izikhathi eziningi. Kwakungokuhlangenwe nakho okuyinqaba kakhulu empilweni yami, akukho okwake kwenzeka sizoqhathanisa. “
 7. Elinye ikati.
  “Ngesinye isikhathi ngihlangane nomfana eTinder, ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ngikhulumile, ngambizela kwami. Ngaso leso sikhathi bengingacabangi ukuthi uthandeka kangako, kodwa nginqume ukuqhubeka ngoba ubenamahloni. Ubulili bebubi futhi bengivele ngingenasikhwama qhubeka, UNGENZI LUTHO, ikati lami livela egumbini lami ligxumele embhedeni wami bese liqonda ngqo kumabhola omfana (ngangikuzo zozine futhi wayengemuva, okungukuthi, asimbonanga eza). umbhede wami ngenkathi ngiphethe amabhola aklwebekile. Ngemuva kwalokho ngamcela ukuthi ahambe futhi asiphindanga sakhuluma “.
 8. Labo abafuna ngempela, abanalutho.
  “Ngiphuthe ekilasini lokuya endlini yesoka, belilodwa. Kuze kube manje kuhle kakhulu. Inkinga ukuthi ngiyathanda ukuhlekisa. Ngiqale ukumnikeza ukuthambisa okuphumuzayo futhi okuthokozisayo, kepha ngijabule ngalokhu kugconwa nalapho ngibona ukuthi kubonakala ngathi indlovukazi yesifebe. Ngangibona ukuthi wayeqhanyelwe kakhulu futhi wayefuna ngempela ukuya ocansini. Kodwa-ke, ngangibambisene ngokungamvumeli ukuthi akhumule ucezu lwezingubo zami futhi enze izinto ezinjengokumhlebela endlebeni. Umphumela: Ngangicishe ngivumele isifiso sokukhumula , kodwa umfana ubengasenawo amandla okungidla, okubuhlungu “.
 1. Konke emahoreni amabili.
  “Ngake ngalala embhedeni kamama wami ngemuva kwesikole nomfana owayehlala eduze nasekhaya. Konke enkathini yamahora amabili phakathi kokubuya kwami ​​esikoleni nomama efika ekhaya. Wahamba, ngenza yonke into ngokushesha okukhulu. Lapho wangena wangibuza ukuthi ngenzeni usuku lonke, ngahluleka ukubekezela ngahleka.wacabanga ukuthi ngiyahleka ngoba akenzanga lutho wangithethisa.ngokokuqala ngijabule ukuthatha ubumnyama ngokungafundi “.
 2. Ngubani ongakaze?
  “Emcimbini we-carnival ngo-2014, ngangisebenza njenge-freelancer futhi ngahlangana nesixuku esihle kakhulu. Sonke sasingabangane abasondelene kakhulu futhi sagcina ngokuhlala nomunye wabafana. Wayemuhle, elungile, enothando. Kodwa sasisesimweni somsebenzi sokuhlanya kakhulu futhi asikaze sithole isikhathi sokuya ocansini.Kwathi uma kudlula iCarnival, savumelana ngokuthi siye ocansini, phela sesivele sahlanya ngakho.Ngaphambi kokuya kowamanqamu, saya endaweni yokucima ukoma saphuza kancane. ngikhathele, ngakho-ke, ngesikhathi H, ngangivele ngibe mnyama phakathi kocansi. Lapho ngiphaphama, kwase kuyisikhathi sasemini futhi kwakuyisimo sezulu esingajwayelekile. Kwadlula isonto saphinde saxoxa. Sanquma ukuphinda sizame futhi, ngakusasa, senza okufanayo indlela: sahamba sayophuza ukuze sigcine siye ocansini olungasile. Qagela ini? Ngiphinde ngalala, kulokhu, ngisaqala. Umfana wayengenasicefe, emkhulu, ebambelele futhi esemoyeni ngempela. kuze kube namuhla, lapho i-gent futhi uma kwenzeka, siyamamatheka lapho sihlekisana nehlaya lethu langaphakathi elingacabangi ngocansi “.
 3. Ngamunye ubukeka njengamabili.
  “Isoka lami linesiqalekiso ngokungibona ngisongwe nge-cellophane. Yebo, lelo furtacor esobala elenza umsindo, kwesinye isikhathi ngiyazisonga ukuze nganelise umgwaqo, kepha akuvamile ngoba kuyahlekisa, ngizizwa ngifana noshokoledi oyimfene”.
 4. Njengoba kuvulwe iwindi.
  “Bengihlale ngifuna ukuya ocansini nomuntu obukeleyo kodwa bengingazi ukuthi ngingalicela kanjani isoka lami ukuthi likwenze. Kuvela ukuthi bengihlala esitezi sesibili sebhilidi futhi iwindi egumbini lami libhekene cishe nebhalkhoni lesakhiwo sangaphambili. Kulesi sakhiwo lapho bekuhlala indoda kwesinye isikhathi echitha usuku kuvulandi.Isoka lami nami bengisekhaya ngenye intambama ngabona ukuthi uhleli kuvulandi. Anginqeni ukuqala okuthile kuvulwe iwindi, ukuzizwa ngigadiwe. Empeleni, angazi noma kukhona okubonile, kepha okungenani bekungijabulisa. Impela kungaba ngcono, nomuntu osondelene nathi, kepha bekuvele kukufanele “.
 5. Enye efana naleyo, angiphinde futhi.
  “Ngihlangane nomfana ongumngani womngani wami futhi ngamthanda. Kodwa wayezinikele nami ngokunjalo. Sibugcinile ubungani, sihlala sidlala izinkomba futhi silinde ithuba lapho laba bobabili bengashadile. Leli thuba lafika lapho sashintshana ngasikhathi sinye. futhi iqembu labangane bethu sonke lasibizela ohambweni oluya eMorocco, sinelungelo lokuchitha ubusuku ogwadule lwaseSahara! Lokho kwakwanele: ukubuka izinkanyezi zokudubula ezindundumeni, kungekho muntu, lowo moya obandayo futhi omuhle I-2 euros iwayini Besingangabazi! Selula isiphandla esihlabathini, walala phezu kwami ​​kwathi uma eqala ngabona inkanyezi edubulayo ngamemeza: ‘bheka !!, inkanyezi enkulu yokudubula …’. Sasingekho isikhathi ukuqeda … waqhuma !!! Kwakuyisipiliyoni esiyingqayizivele, ukuhlanganisa intombazane eneminyaka eyishumi ubudala nezocansi eSahara kanye nenkanyezi yokudubula eqhuma ngasikhathi sinye !!!
 6. Ukubhucungwa izinyawo, iphenti elimanzi.
  “Ngizwa umlilo omncane uma ngigcoba unyawo lwami langakwesokudla ngebrashi. Ngelinye ilanga ngaya kohlala nalo mfana futhi wamasaja lolo nyawo. Ngesikhathi ngiya endlini yangasese, iphenti lami lalimanzi nte futhi ngangingenalo elinye lapho. Umfana wangena wabuza ukuthi kwenzakalani. Ngangingazi ukuthi ngithini, ngakho ngavele ngambamba. Angikaze ngizenzele i-orgasm engaka empilweni yami, ngacishe ngacela ukubhucungwa phakathi kocansi “.
 7. Ungabuqinisa kanjani ubungani ezinsukwini ezimbalwa.
  Kwakukhona unyaka lapho mina, umngani kanye nesoka langaphambili saya ukuyochitha unyaka omusha edolobheni elihlukile kunalapho sasihlala khona. Safika lapho ngomhlaka 31, sachitha usuku lonke siphuza. Ebusuku sasigqoka ukuyobona iziqhumane futhi sonke sasihlanya kakhulu futhi umngane wami wasikisela ukuba siye ocansini nabathathu. Unyaka Omusha futhi sichithe ithuba sinobulili obubabazekayo egumbini lehhotela. Akunakusho ukuthi, sichithe lonke leli holide senza ucansi njengoba bobathathu behlanya. Kuyamangalisa ukuthi kwaqinisa kakhulu ubungane bethu. Mina nalo mngani saze salala nabanye abafana abathathu “.
 1. Iphupho.
  “Ngesikhathi ngisekolishi ngangihlanya ngempela, nganginesifiso esikhulu sokuthatha ubuntombi bensizwa ethile, ngagcina ngihlangana nentombi yaze yangithanda. yenza iphupho lami lifezeke. Ngelinye ilanga bekunephathi ebiqhubeka futhi bengihlala endlini yabafundi esakhelene nayo, kahle-ke intombi yayikhona futhi nozakwethu wayekhona nayo. Intombi eyayifuna ukuba yizithandani nami, phakathi kohambo oluya ebhawa nolunye, Ngabheka uzakwethu, owayenemizwa yangempela.Nganquma ukuqoqa intombi, eyayiyisisulu esilula futhi eyayisesami, futhi ngaya kulabo ekugcineni ngalobo busuku nozakwethu ukuthi nganginenkani enkulu. ikhaya nentombi, eyayimuhle, beza lapho bezongishiya. Kulokho, ngase ngivele ngihlele nozakwethu ukuthi siye kwami. Intombi leyo ingishiya ekhaya kuthi lapho ihamba iwele nozakwethu, kuze kube yileso sikhathi njengoba ozakwethu babenza ucansi ekamelweni lokulala, ngaya ekhishini endlini, okwakuyiyo impela eceleni kwekamelo lami. Uzakwethu wafika futhi lapho ngangiyobona ukuthi sase sihlanya vele. Ngokwemibiko ngangibanga umsindo omkhulu. Intombi leyo yagcina ukubuya ngemuva kwemizuzu emihlanu izoletha uluthi lwami lomlomo olwalukade lukhona ephaketheni lebhulukwe layo futhi yabona kuphela ukuthi kungani yacelwa ukuthi ikhombise umazisi wayo uma ibuya ukuzogibela. Lapho, eqondiswa umsindo nelukuluku, wangibamba esenzweni futhi wangicasukela. Kuze kube namuhla angizange ngifezekise iphupho lami, kodwa bengizihlalela kamnandi nozakwethu “.
 2. IBuzzFeed, ngenxa kaNkulunkulu, uma bezwa ngayo, angisoze ngaya ocansini futhi.
  “Ngijabulela kuphela ngemuva kokudumba, angikwazi ukwenza ngaphandle kwefart. Angazi ukuthi inkinga yami yini, kepha nginjengalesi kkkk. ?!?!?! ??? “.
 3. Izincazelo zento enhle zibuyekeziwe.
  “Ukuya kwami ​​ocansini okokuqala nowesifazane kwaba kathathu nabangane abambalwa (owesilisa nowesilisa). Ngidinga ukuvuma ukuthi ukuncela umuntu wesifazane kuyinto enhle ngempela, kodwa okubi kakhulu ngangiphezulu kakhulu ukuthi ngikwenze kahle.”
 4. Unqunu, ujabule futhi wethukile.
  “Bengishiye iphathi ne-crush futhi sanquma ukumisa indawo ethile ukuze sizwane. Sigcine phambi kwekhemisi eliseduze nomgwaqo odume kakhulu edolobheni lami. UKiss uyahamba, ukuqabulana kuza, saya esihlalweni esingemuva futhi wakhumula izingubo zakhe. Ngangikulungele kakhulu lapho ingelosi ithi angibheke emotweni, ngavele ngabona izinhlabamkhosi zemoto yamaphoyisa zime ngemuva kwethu. Ngokushesha kunanoma yimuphi omunye umzuzu empilweni yami, ngagxumela esihlalweni yomshayeli yashesha. Ukuchotshozwa wayengazi nokuthi kwenzakalani. Ngakho-ke sobabili kwadingeka ukuba sibalekele amaphoyisa: sinqunu, sijabule futhi sesaba. Sahleka kakhulu emuva kwesikhathi. Senza ucansi komunye umgwaqo;) “.
 5. Ubhuti okhipha ububi.
  “Isoka lami liyamangalisa, kodwa kwesinye isikhathi ngizizwa sengathi ngifuna ukuthatha umfowabo omdala. Angikwazi ukuchaza, kodwa kubonakala sengathi umfowabo udlula ubuhlakani nobubi, kuvusa uhlangothi lwenja yami. Kodwa ngihlala ngiqinile futhi ngithembekile.”
 6. ZzZzZzZzZz.
  “Bengihlala eriphabhuliki, ngafika ekhaya nomfana engihlangane naye ekilabhini saya ekamelweni. Kodwa besidakiwe kakhulu, sigcine silala maphakathi nesenzo. Umuntu engihlala naye egumbini lami ufike bobabili belele bengagqokile nodokotela wakhe ukuphumula ngaphakathi kwenkosazana yami encane “.
 7. Icala elidumile lapho kungekho muntu elomunye umuntu.
  “Ngesinye isikhathi ngangisebusuku obuhlanya ngempela endlini yomunye wabangani be-crush. Nganginaye umlingisi wakhe nomngane wakhe futhi kwacishe kwangena kwabathathu, kodwa ngagcina ngingasafuni. ngivela egumbini lokuphumula futhi ngesikhathi enginikeza ngomlomo, omunye wabangani bakhe wafika waqala ukungiqabula futhi wagingqa ezinye izingcabango.Umininingwane: lo mngani wayesemizuzwini edlule elala nenye intombazane. umhlaba ubambe wonke umuntu “.
 8. Ngesikhathi eyobona, wayelele phansi.
  “Umqhudelwano wesikole ubuqhubeka, futhi wonke umuntu, NGEMPELA WONKE umuntu ubesenkundleni. Mina nabangane bami besizobuka umdlalo, kodwa ngigcine ngikhohlwe incwajana ekilasini. ngibuze ukuthi angizowubuka lo mdlalo. Ngathi ngivele ngikhohlwe incwadi yokubhala futhi ngiyabuya. sagcina ngokuhlala egumbini sikhulume. lapho ngibona lapho ngangilele etafuleni likathisha, ngilala nalo mfana. akekho, futhi ngiyethemba lowo mfana naye akabufundi lobo bufakazi. “

34 KÖNNESHEMLAR SOM KVINNOR BERÄTTA OSS ANONYTT


David Rocha
BuzzFeed-team, Brasilien.

 1. Vem visste, va?
  “Jag träffade en pojke och vårt förhållande hamnade i rutinen. Jag skickade honom en lista över dessa saker för att förnya sig i sex och frågade redan om han skulle komma på något. Min avsikt var att ringa en annan kvinna för en trekant med oss, men för mina överraskning hatade han idén. Senare bestämde han sig för att från den listan över innovationer kunde jag välja allt som inte involverade tredje parter. Jag valde jordledning och han gick med på det. Jag hade ingen aning om hur jag skulle göra det, men det var underligt och gav mig konstigt orgasmer. Jag hade aldrig föreställt mig “.
 2. Kom igen, Daiane.
  “2008 hade jag en unik chans att ha sex med en super het kille som lämnade Brasilien. Vi åkte till motellet i god tid före flygningen, men vid den tiden var det Daiane dos Santos-evenemanget vid OS och vi ville verkligen se det på motellet Vi hade inte sex, för det fanns ingen tid, och hon förlorade fortfarande “.
 3. Jag kommer till praktiken och har en överraskning.
  “Jag tog en äldre kille på klubben (ungefär 35 år gammal), gick till motellet och hade en fantastisk natt. Två dagar senare anländer jag till den nya praktikplatsen på ett advokatbyrå och upptäcker att den nämnda – vars skulle vara min chef nästa år. Det var super trevliga människor och följde med formaliteterna trots den lite pinsamma situationen. Vi tillbringade dock ett par veckor utan att titta på varandras ansikten “.
 4. Med egna händer.
  “Jag tycker att analsex är trevligare och tyvärr tycker min man inte om det. Jag var tvungen att köpa en dildo för att ha kul ensam medan han arbetar”.
 5. 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️
  “Jag trodde alltid att sex skulle vara normalt, men jag insåg att jag blir väldigt upphetsad om killen börjar prata med mig. Men det finns tillfällen när vi är på väg att prata om de köp vi gjorde i månaden 🤷🏻‍♀️.”
 6. Framför min biologikurs?
  “Jag och min flickvän började stanna kvar på 3: e året, och du vet, hela elden för början på förhållandet. När vi stannade i skolan hela dagen, även på natten, fick vi alltid (och ägnas) in omklädningsrummet, som avlägsnades lite från rummen och ingen åkte dit på natten. Vi är två tjejer, så det är ännu lättare eftersom vi använder samma badrum. Det var en dag som hon gav mig mitt i biologikursen, genom ett hål som hon gjorde det i fickan på mina träningsbyxor, hahsuaha. Jag stannade där, med en kastrulls ansikte som förklädde vad som hände, och det var otroligt. Till denna dag vet ingen vad som hände, bara vi (och nu du) “.
 7. Ett sorgligt utbrott.
  “Jag och min ex hade sex på ett offentligt torg. Vi hade faktiskt sex på flera ställen den dagen längs vägen till mitt hus. Inte för att vi inte har en säng, utan för att vi gillade känslan av att någon tittade. Nästan vi fastnade en gång på en öde gata. Vi slutade och jag saknar det. Jag behövde till och med släppa ut det om det, tack “.
 8. En ode till medelstora pinnar.
  “Jag är väldigt glad när killen inte är begåvad, jag förstår verkligen inte denna fixering med en stor kuk när det verkligen gör ont och gör vissa positioner omöjliga.
 9. Här är tipset.
  “Jag är kvinna och hade sex med två vänner samtidigt. Det var fantastiskt att få en grekisk kyss och oralsex samtidigt.”
 10. Tre vänner.
  “Jag var där med min bästa vän, sedan började han föreslå saker, vi stannade och sedan rullade han över. Hittills ok. Men vi var hemma hos en annan vän och från ingenstans kom hon in och var där för gott. Jag och han blev megaförvirrad när hon plötsligt kysste mig och när vi minst märkte att vi alla var där. Fram till idag kommenterade ingen av dem eller pratade om det “.
 11. Om du gillar shimeji, läs inte det här föremålet.
  “Jag tappade min oskuld till mitt ex, men det blödde inte. Jag bodde hos honom ett par år efter det. När jag gick för att ha sex med min nuvarande pojkvän kände han lite motstånd när han tog på sig det, han frågade till och med om jag var jungfru och jag sa” uppenbarligen inte “. Han lyckades få in det och jag kände att något sprängde där inne. Jag kommer hem och se, det hänger ett litet kött ut ur parakiten. Jag gick desperat till sjukhusets nödsituation och tänkte att det var STD och läkaren sa att det var en bit av min hymen som hade lämnats och nu kom ut, men det hade inga problem. Jag förklarade för pojken, generad, vad som hade hänt och vi gjorde det igen. Plötsligt stannade han och sa att han hade mycket blod, och han hade verkligen , som ‘Carrie the Strange’. I slutet av dagen var jag tvungen att genomgå en minikirurgi för att ta bort de hängande hymen eftersom det hela tiden droppade blod. Läkaren amputerade och visade mig, det såg ut som en liten bit shimeji. Även idag kan jag inte äta sushi med mina vänner utan att skratta åt shimeji “.
 1. Nytt meme: “Jag har aldrig sovit med Gustavo igen”.
  “Jag hade en trekant med två manliga vänner från college, jag var väldigt full och jag minns lite av vad som hände. Men jag minns perfekt när Gustavo (namnbyte, du vet) bestämde sig för att suga Augusto utan att han insåg (jag var i mitten och förhindrade Gustavo låtsas som demens till denna dag (jag förstår inte svårigheten att acceptera bisexualitet) och Augusto blev chockad när jag sa till honom. Men vi är fortfarande goda vänner, jag har aldrig legat med Gustavo igen, bara med Augusto “.
 2. “Jag kommer aldrig ha modet att berätta det för någon igen”.
  “Jag tror inte att jag någonsin kommer att ha modet att berätta detta för någon annan än dig och de människor som ska läsa den här historien. Jag hade en erotisk dröm under de tider av månaden när min libido är hög (PMS). Jag låser bara inte mitt rum och det var lite kallt den dagen. Jag känner att någon täcker mig och jag vaknar med framsidan och rör mig fram och tillbaka med bäckenet. Utan att resonera ordentligt på grund av sömn sa jag “mamma täcker du mig?” och hon svarade “ja, det är kallt” och lämnade rummet. Visst trodde hon att jag var vakande onanerar, eftersom jag sov utan någon kontroll över min kropp och jag inte ens rörde min vagina! “
 3. Klassikern i bio.
  “En gång såg min flickvän och jag en film på bio, som var hemsk och sedan började vi fånga varandra. När vi såg det hade vi redan sex i biostolen. Tills ficklampan kom utan att vi insåg det, dog jag av skäms över att tänka att han skulle förbanna och skicka oss iväg, men till slut säger han bara, “Kan du snälla göra mindre buller?”. Jag skämdes och jag berättade aldrig den här historien för någon “.
 4. När du inte vet var du ska hålla ditt ansikte.
  “Jag och min flickvän hade redan sex i skolan vackert och fullt. Föredraget äger rum i mitten av klassen! När den portugisiska läraren såg den underbara scenen och sa” Jag tror att du inte är uppmärksam i klassen för att du är mer bekymrad över din hand där den är just nu. “Alla hade förlorat att förstå, jag tog min hand bort därifrån och vi visste inte var vi skulle hålla mitt ansikte”.
 5. Det var så här i tiden före Tinder.
  “Jag är en bisexuell kvinna och jag tappade antalet hur många gånger jag hade sex med prostituerade. Jag hade stora upplevelser, jag ångrar det inte. Jag tyckte att det var lättare än erövringsspelet, jag var aldrig bra med kvinnor i den meningen. Det hände i en tid utan Tinder, kanske idag skulle vara annorlunda “.
 6. Meow.
  “Jag brukade gå ut med en pojke och en dag pratade vi om att gilla katter. Hittills så bra. När vi fick vår första gång, vid tiden för den ökända avsugningen, sa han:” Mia för din kattunge! “. Jag stannade, låtsade att jag inte hörde och fortsätter att suga. Han släppte ett “vill du att jag ska mjaja för dig?” och jag fortsatte i tysthet i hopp om att han skulle sluta. Och sedan mejade han. Många gånger. Det var den mest bisarra upplevelsen i mitt liv, ingenting någonsin kommer att jämföra. “
 7. En annan katt.
  “En gång jag träffade en kille på Tinder, efter några dagars samtal, ringde jag honom till mitt hus. Omedelbart tyckte jag inte att han var så attraktiv, men jag bestämde mig för att fortsätta eftersom han var kåt. Sexet var hemskt och jag var redan utan väska till fortsätt, när INGENTING sprider min katt upp i mitt rum och hoppar in i min säng och går direkt till killens bollar (jag var på alla fyra och han var bakom, det vill säga vi såg henne inte komma). min säng medan jag höll de repade bollarna. Efter det bad jag honom att lämna och vi pratade aldrig igen “.
 8. De som verkligen vill ha ingenting.
  “Jag saknade lektionen för att gå till pojkvänens hus, han var ensam. Så långt så bra. Problemet är att jag gillar att reta. Jag började ge honom en mycket avkopplande och spännande massage, men jag blev upphetsad över retningen och när jag insåg det verkade det som att horningens drottning. Jag kunde se att han var väldigt kåt och verkligen ville ha sex. Men jag var sammanhängande när jag inte lät honom ta av mig en kläder och göra saker som att viska i örat. Resultat: Jag gav nästan efter för att klä av mig , men pojken hade inte mer energi att äta mig, tragiskt “.
 1. Allt på två timmar.
  “Jag sov en gång i min mammas säng efter skolan med en pojke som bodde nära hemmet. Allt under två timmar mellan att jag kom hem från skolan och min mamma kom hem. Han gick, jag fick allt gjort extremt snabbt. När hon kom in och frågade mig vad jag hade gjort hela dagen, jag kunde inte stå ut och skrattade. hon trodde att jag skrattade för att hon inte hade gjort någonting och skällde ut mig. det var första gången jag var glad att ta mörker för att jag inte studerade “.
 2. Vem aldrig?
  “På karnevalen 2014 arbetade jag som frilansare och träffade en mycket trevlig publik. Vi var alla mycket nära vänner och slutade med att bo hos en av pojkarna. Han var underbar, bra människor, kärlek. Men vi var i en väldigt galen arbetsrutin och vi fick aldrig tid att ha sex. När Carnival gick överens kom vi ut för att ha sex, trots allt är vi redan galen på det. Innan vi gick till finalen gick vi till en bar och drack lite. Vi var i ett nästan slavsystem av arbete och bra trött, så, vid tiden H, svartade jag bara mitt i kön. När jag vaknade var det redan dag och det var ett väldigt konstigt väder. En vecka gick och vi började prata igen. Vi bestämde oss för att försöka igen och nästa dag gjorde vi samma sak väg: vi gick för att dricka för att äntligen ha galen sex. Gissa vad? Än en gång sov jag, den här gången, fortfarande i förberedelserna. Pojken var inte tråkig, han var jättebra, han hade ett grepp och han var verkligen på humör. fram till idag, när gent och om det gör det, ler vi till varandra över vårt interna skämt som inte är sex.
 3. Var och en ser ut som två.
  “Min pojkvän har en förbannelse över att se mig förpackad i cellofan. Ja, den genomskinliga furtacor som gör buller, ibland krullar jag mig för att tillfredsställa trottoarkanten, men det är sällsynt eftersom det är så löjligt, jag känner mig som en vagabond choklad”.
 4. Med öppet fönster.
  “Jag har alltid velat ha sex med någon som tittar på men jag visste inte hur man skulle be min pojkvän att göra det. Det visar sig att jag bodde på andra våningen i en byggnad och fönstret i mitt rum mötte nästan balkongen i frambyggnaden. I den här byggnaden det bodde en man som ibland tillbringar dagen på balkongen. Min pojkvän och jag var hemma en eftermiddag och jag såg att du satt på balkongen. Jag tvekade inte att starta något med fönstret öppet för att känna mig bevakad. Jag vet faktiskt inte ens om du såg något, men det var åtminstone spännande för mig. Naturligtvis kunde det vara bättre, med någon närmare oss, men det var redan värt det “.
 5. En annan sådan, aldrig mer.
  “Jag träffade en pojkvän till en vän och jag blev kär i honom. Men han var engagerad och jag gjorde det. Vi behöll vänskapen, spelade alltid ledtrådar och väntade på en möjlighet när de två var singlar. Denna möjlighet kom när vi gjorde ett utbyte samtidigt. och en grupp gemensamma vänner ringde oss för en resa till Marocko, med rätt att övernatta i Sahara-öknen! Det räckte: att titta på stjärnorna i dynerna, utan någon i närheten, den kalla vinden och en bra 2 euro vin Vi tvivlade inte! Vi sträckte en turban på sanden, han låg ovanpå mig och när han började såg jag en stjärnstjärna och ropade: “Titta !!, en jättestjärna …”. Det fanns ingen tid för att avsluta … hon exploderade !!! Det var en unik upplevelse att förena en tioårig tjej med sex i Sahara och en stjärna som exploderade samtidigt !!!
 6. Fotmassage, blöta trosor.
  “Jag känner en liten eld när jag gnuggar min högra fot med borsten. En dag gick jag för att vara med pojken och han masserade samma fot. När jag gick på toaletten var mina trosor blöta och jag hade ingen annan där. Pojken han kom in och frågade vad som pågick. Jag visste inte vad jag skulle säga, så jag grep honom bara. Jag låtsade aldrig så mycket orgasm i mitt liv, jag bad nästan om en massage mitt i kön “.
 7. Hur man stärker vänskapen på några dagar.
  Det var ett år som jag, en vän och en ex-pojkvän åkte till det nya året i en annan stad än vi bodde i. Vi kom dit den 31: a, vi tillbringade hela dagen med att dricka. På natten klädde vi oss för att gå och se fyrverkeriet och vi var alla ganska galna och min vän föreslog att vi skulle ha sex med tre. Nyår och vi tillbringade turen med att ha spektakulärt sex i hotellrummet. Det behöver inte sägas att vi tillbringade resten av semestern med sex som de tre var galen. Otroligt nog stärkte det vår vänskap mycket. Denna vän och jag hade till och med sex med tre andra killar “.
 1. En dröm.
  “När jag gick på college var jag väldigt galen, jag hade en stor önskan att ta någon killes oskuld, jag hamnade i en jungfru och han blev kär i mig. få min dröm att gå i uppfyllelse. En dag påbörjades en fest och jag bodde i ett studenthus intill. Jo, jungfrun var där och min kollega var också där. Jungfruen ville vara ett par och jag, mellan en resa till baren och en annan, hålla ett öga på min kollega, som verkligen var på humör. Jag bestämde mig för att rulla upp jungfruen, som var lätt byte och var i min, och gå till de äntligen den kvällen med min kollega att jag hade en superstiv. Vid ett tillfälle sa han att han skulle hem och jungfrun, som var söt, åkte dit för att lämna mig. I det hade jag redan ordnat med min kollega att gå till mitt hus. Jungfrun lämnar mig hemma och när han lämnar korsar han med min kollega, tills dess när mina kollegor hade sex i sovrummet gick jag till köket i huset, vilket var exakt sidan av mitt rum. Min kollega anlände och när jag gick för att se var vi redan jävla galna. Enligt rapporter gjorde jag mycket buller. Jungfruen kom tillbaka ungefär fem minuter senare för att leverera min läppstift som hade varit i byxfickan och han förstod bara varför han blev ombedd att visa sitt ID när han kom tillbaka för resan. Där, styrd av buller och nyfikenhet, fångade han mig och blev förbannad. Fram till idag förverkligade jag inte min dröm, men jag hade en bra tid med min kollega “.
 2. BuzzFeed, för Guds skull, om de hörde om det, kommer jag aldrig att ha sex igen.
  “Jag gillar bara efter att jag pruttat, jag kan knappt klara mig utan en pruta. Jag vet inte vad mitt problem är, men jag är som den här kkkk. ?!?!?! ??? “.
 3. Definitionerna av en underbar sak har uppdaterats.
  “Mitt första samlag med en kvinna var i en trekant med ett par vänner (kvinna och man). Jag måste erkänna att det är en underbar sak att suga en kvinna, men synd att jag var för hög för att göra det rätt.”
 4. Naken, upphetsad och rädd.
  “Jag hade lämnat en fest med förälskelsen och vi bestämde oss för att stanna någonstans för att ta reda på det. Vi hamnade framför ett apotek nära en mycket berömd gata i min stad. Kyss går, kyss kommer, vi gick till baksätet och hon tog av sig kläderna. Jag var superklar när en ängel sa till mig att titta ut ur bilen, jag såg bara polisbilens sirener stå precis bakom oss. Snabbare än något annat ögonblick i mitt liv hoppade jag på sätet av föraren och accelererade. Förälskelsen visste inte ens vad som hände. Och så vi var tvungna att fly från polisen: nakna, upphetsade och rädda. Vi skrattade mycket senare. Vi hade sex på en annan gata;) “.
 5. Brodern som utstrålar stygghet.
  “Min pojkvän är underbar, men ibland känner jag mig för att ta med sin äldre bror. Jag kan inte förklara, men det verkar som om hans bror utstrålar virilitet och stygghet, det väcker min hunds sida. Men jag är fast och trogen.”
 6. ZzZzZzZzZz.
  “Jag bodde i en republik, jag kom hem med en kille som jag träffade på klubben och vi gick till rummet. Men vi var så berusade att vi slutade sova mitt i lagen. Min rumskompis anlände med de två sov nakna och hans kuk vilar inuti min lilla prinsessa “.
 7. Det berömda fallet där ingen tillhör någon.
  “En gång var jag på en riktigt galen natt hemma hos en av förälskelsens vänner. Jag var med förälskelsen och en vän till honom och det rullade nästan in i en trekant, men jag ville inte. Se, en timme var det jag och förälskelsen som hade sex i soffan. från vardagsrummet och medan han gav mig muntligt, kom en av hans vänner och började kyssa mig och rulla lite mer smekningar. Detalj: denna vän hade för några minuter sedan sex med en annan tjej. världen fångade alla “.
 8. När hon gick för att se låg hon ner.
  “Ett skolmästerskap pågick och alla, LITERALT ALLA var på banan. Jag och mina vänner skulle titta på spelet, men jag glömde slutligen en anteckningsbok i klassrummet. Jag gick tillbaka för att leta efter det och en pojke jag bodde hos såg mig och frågade om jag inte skulle titta på spelet. Jag sa att jag bara glömde en anteckningsbok och jag skulle komma tillbaka. Vi hamnade i rummet för att prata. när jag såg det låg jag på lärarens bord och hade sex med den pojken. Jag sa aldrig detta till ingen, och jag hoppas att pojken inte läser det vittnesbördet heller. “

34 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΕΞ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ντέιβιντ Ρόχα
Ομάδα BuzzFeed, Βραζιλία.

 1. Ποιος ήξερε, ε;
  «Γνωρίζαμε ένα αγόρι και η σχέση μας έπεφτε στη ρουτίνα. Του έστειλα μια λίστα με αυτά τα πράγματα για να καινοτομήσουμε στο σεξ, ρωτώντας ήδη αν θα βρει κάτι. Η πρόθεσή μου ήταν να καλέσω μια άλλη γυναίκα για ένα τρίο μαζί μας, αλλά για τη δική μου έκπληξη μισούσε την ιδέα. Αργότερα αποφάσισε ότι από αυτόν τον κατάλογο καινοτομιών θα μπορούσα να επιλέξω οτιδήποτε δεν αφορούσε τρίτα μέρη. Επέλεξα καλώδιο γείωσης και συμφώνησε. Δεν είχα ιδέα πώς να το κάνω, αλλά ήταν υπέροχο και περίεργα μου έδωσε πολλά οργασμούς. Δεν φαντάστηκα ποτέ “.
 2. Έλα, Νταϊάν.
  “Το 2008 είχα μια μοναδική ευκαιρία να κάνω σεξ με έναν εξαιρετικά καυτό άντρα που έφευγε από τη Βραζιλία. Πήγαμε στο μοτέλ πολύ πριν από την πτήση του, αλλά εκείνη την εποχή υπήρχε η εκδήλωση Daiane dos Santos στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πραγματικά θέλαμε να την παρακολουθήσουμε, στο μοτέλ Δεν είχαμε σεξ, γιατί δεν υπήρχε χρόνος, και έχασε ακόμα ».
 3. Φτάνω στην πρακτική άσκηση και έχω μια έκπληξη.
  «Πήρα έναν μεγαλύτερο άντρα στο κλαμπ (περίπου 35 ετών), πήγα στο μοτέλ και είχα μια υπέροχη βραδιά. Δύο μέρες αργότερα φτάνω στη νέα πρακτική άσκηση σε ένα δικηγορικό γραφείο και ανακαλύπτω ότι ο εν λόγω – ο οποίος θα ήταν το αφεντικό μου για τον επόμενο χρόνο. Ήταν εξαιρετικά καλοί άνθρωποι και ακολούθησαν τις διατυπώσεις, παρά την ελαφρώς ενοχλητική κατάσταση. Ωστόσο, περάσαμε μερικές εβδομάδες χωρίς να κοιτάξουμε τα πρόσωπα του άλλου “.
 4. Με τα χέρια σας.
  “Βρίσκω το πρωκτικό σεξ πιο ευχάριστο και δυστυχώς ο σύζυγός μου δεν του αρέσει. Έπρεπε να αγοράσω ένα δονητή για να διασκεδάσω μόνος ενώ εργάζεται”.
 5. 🤷🏻‍♀‍♀️ 🤷🏻‍♀‍♀️ 🤷🏻‍♀‍♀️ 🤷🏻‍♀‍♀️ 🤷🏻‍♀‍♀️
  “Πάντα πίστευα ότι το σεξ θα ήταν φυσιολογικό, αλλά συνειδητοποίησα ότι παίρνω πολύ ενθουσιασμένος αν ο άντρας αρχίσει να μου μιλάει. Αλλά υπάρχουν στιγμές που είμαστε στην πράξη και μιλάμε για τις αγορές που κάναμε τον μήνα 🤷🏻‍♀‍♀️.”
 6. Μπροστά από το μάθημα βιολογίας μου;
  «Εγώ και η φίλη μου άρχισα να μένουμε στον 3ο χρόνο, και ξέρετε, όλη αυτή η φωτιά της έναρξης της σχέσης. Καθώς μείναμε στο σχολείο όλη την ημέρα, ακόμη και τη νύχτα, πάντα πιάσαμε (και αφιερώσαμε) αποδυτήριο, το οποίο απομακρύνθηκε λίγο από τα δωμάτια και κανείς δεν πήγε εκεί τη νύχτα. Είμαστε δύο κορίτσια, οπότε είναι ακόμα πιο εύκολο γιατί χρησιμοποιούμε το ίδιο μπάνιο. Υπήρχε μια μέρα που μου έδωσε στη μέση της τάξης Βιολογίας, μέσα από μια τρύπα που το έκανε στην τσέπη των πουλόβερ μου, χαχαουά. Έμεινα εκεί, με το πρόσωπο μιας κατσαρόλας να μεταμφιέζει τι συνέβαινε, και ήταν απίστευτο. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει τι συνέβη, μόνο εμείς (και τώρα εσείς) “.
 7. Μια θλιβερή έκρηξη.
  “Εγώ και ο πρώην μου έκανα σεξ σε μια δημόσια πλατεία. Στην πραγματικότητα, κάναμε σεξ σε πολλά μέρη εκείνη την ημέρα στο δρόμο για το σπίτι μου. Όχι ότι δεν έχουμε κρεβάτι, αλλά επειδή μας άρεσε η αίσθηση κάποιου να βλέπει. Σχεδόν πιάσαμε μια φορά σε έναν ερημικό δρόμο. Τελειώσαμε και μου λείπει. Έπρεπε ακόμη να το αφήσω για αυτό, ευχαριστώ “.
 8. Μια ωδή σε μεσαία μπαστούνια.
  «Είμαι πολύ χαρούμενος όταν ο τύπος δεν είναι ταλαντούχος, πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτήν την επιδιόρθωση με ένα μεγάλο πουλί όταν στην πραγματικότητα πονάει και κάνει κάποιες θέσεις αδύνατες.
 9. Εδώ είναι η συμβουλή.
  “Είμαι γυναίκα και έκανα σεξ με δύο φίλους ταυτόχρονα. Ήταν υπέροχο να λαμβάνω ελληνικό φιλί και στοματικό σεξ ταυτόχρονα.”
 10. Τρεις φίλοι.
  «Ήμουν εκεί με τον καλύτερό μου φίλο, τότε άρχισε να προτείνει πράγματα, μείναμε και μετά γύρισε. Μέχρι στιγμής, εντάξει. Αλλά ήμασταν στο σπίτι ενός άλλου φίλου και από πουθενά μπήκε και ήταν εκεί για καλό.» και έγινε μεγαλο-σύγχυση, όταν ξαφνικά με φίλησε και όταν παρατηρήσαμε λιγότερο ότι ήμασταν όλοι εκεί. Μέχρι σήμερα, κανένας από αυτούς δεν σχολίασε ούτε μίλησε γι ‘αυτό “.
 11. Αν σας αρέσει το shimeji, μην διαβάσετε αυτό το αντικείμενο.
  «Έχασα την παρθενιά μου στον πρώην μου, αλλά δεν αιμορραγούσε. Έμεινα μαζί του για μερικά χρόνια μετά. Όταν πήγα να κάνω σεξ με τον τρέχοντα φίλο μου, ένιωθε κάποια αντίσταση τη στιγμή που το έβαλε, ρώτησε ακόμη αν ήμουν παρθένα και είπα» προφανώς όχι ». Κατάφερε να το εισαγάγει και ένιωσα κάτι να ξεσπάει εκεί. Έρχομαι σπίτι και βλέπω, υπάρχει μια μικρή σάρκα κρέμεται από το parakeet. Πήγα στο νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης σκέφτοντας ότι ήταν STD και ο γιατρός είπε ότι ήταν ένα κομμάτι του ύμνου μου που είχε μείνει πίσω και τώρα βγήκε, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα. Εξήγησα στο αγόρι, ντροπιασμένος, τι είχε συμβεί και το κάναμε ξανά. Ξαφνικά, σταμάτησε και είπε ότι είχε πολύ αίμα και πραγματικά είχε , όπως “Carrie the Strange”. Στο τέλος της ημέρας, έπρεπε να κάνω μια μίνι χειρουργική επέμβαση για να αφαιρέσω τον κρεμασμένο ύμνο επειδή συνέχιζε να στάζει αίμα. Ο γιατρός ακρωτηριάστηκε και μου έδειξε, έμοιαζε με ένα μικρό κομμάτι shimeji. Ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να φάω σούσι με τους φίλους μου χωρίς να γελάω με το shimeji “.
 1. Νέο meme: “Ποτέ δεν κοιμήθηκα ξανά με τον Gustavo”.
  «Είχα ένα τρίο με δύο άνδρες φίλους από το κολέγιο, ήμουν πολύ μεθυσμένος και θυμάμαι λίγα από αυτά που συνέβη. Αλλά θυμάμαι τέλεια όταν ο Γκουστάβο (το όνομα άλλαξε, ξέρετε) αποφάσισε να πιπιλίζει τον Αουγκούστο χωρίς να το συνειδητοποιήσει (ήμουν στη μέση Ο Gustavo προσποιείται την άνοια μέχρι σήμερα (δεν καταλαβαίνω αυτήν τη δυσκολία να δεχτώ αμφιφυλοφιλία) και ο Augusto σοκαρίστηκε όταν του το είπα. Ωστόσο, είμαστε ακόμα καλοί φίλοι, δεν κοιμήθηκα ποτέ ξανά με τον Gustavo, μόνο με Αουγκούστο “.
 2. “Δεν θα έχω ποτέ το θάρρος να το πω ξανά σε κανέναν”.
  “Δεν νομίζω ότι θα έχω ποτέ το θάρρος να το πω σε κανέναν εκτός από εσάς και τους ανθρώπους που πρόκειται να διαβάσετε αυτήν την ιστορία. Έκανα ένα ερωτικό όνειρο σε εκείνες τις εποχές του μήνα όταν η λίμπιντο μου είναι υψηλή (PMS). Απλώς δεν κλειδώνω το δωμάτιό μου και ήταν λίγο κρύο εκείνη την ημέρα. Νιώθω ότι κάποιος με καλύπτει και ξυπνάω στραμμένο προς τα εμπρός και πίσω με τη λεκάνη. Χωρίς αιτιολογία σωστά λόγω ύπνου, είπα «η μαμά με καλύπτεις;» και απάντησε «ναι, είναι κρύο» και έφυγε από το δωμάτιο. Σίγουρα νόμιζε ότι εγώ ξύπνησα αυνανίζομαι, αφού κοιμόμουν χωρίς κανέναν έλεγχο στο σώμα μου και δεν άγγιξα ούτε τον κόλπο μου!
 3. Το κλασικό στον κινηματογράφο.
  «Μόλις και η φίλη μου παρακολουθούσαμε μια ταινία στον κινηματογράφο, η οποία ήταν φρικτή και στη συνέχεια ξεκινήσαμε να πιάζουμε ο ένας τον άλλο. Όταν το είδαμε, είχαμε ήδη σεξ στην καρέκλα του κινηματογράφου. Μέχρι να φτάσει ο φακός χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, πέθανα από ντροπή να σκέφτεται ότι επρόκειτο να καταραστεί και να μας στείλει, αλλά στο τέλος απλώς λέει, «Θα μπορούσατε να κάνετε λιγότερο θόρυβο;». Ντρέπασα και δεν είπα ποτέ αυτή την ιστορία σε κανέναν ».
 4. Όταν δεν ξέρετε πού να κολλήσετε το πρόσωπό σας.
  «Εγώ και η φίλη μου είχαμε ήδη σεξ στο σχολείο όμορφη και γεμάτη. Κατά προτίμηση, οι προκαταρκτικές εκδηλώσεις γίνονται στη μέση της τάξης! Μόλις ο Πορτογάλος δάσκαλος παρατήρησε την υπέροχη σκηνή και είπε« Νομίζω ότι δεν δίνεις προσοχή στην τάξη γιατί είσαι περισσότερο με το χέρι σου που είναι αυτή τη στιγμή. “Όλοι έχαναν την κατανόησή μου, πήρα το χέρι μου από εκεί και δεν ξέραμε πού να κολλήσω το πρόσωπό μου.
 5. Ήταν έτσι στην εποχή πριν από την Tinder.
  “Είμαι αμφιφυλόφιλη γυναίκα και έχασα πόσες φορές έκανα σεξ με πόρνες. Είχα υπέροχες εμπειρίες, δεν το μετανιώνω. Νόμιζα ότι ήταν πιο εύκολο από το παιχνίδι της κατάκτησης, δεν ήμουν ποτέ καλός με τις γυναίκες με αυτή την έννοια. Συνέβη σε μια εποχή χωρίς Tinder, ίσως σήμερα θα ήταν διαφορετικό “.
 6. Νιαούρισμα.
  «Συνήθιζα να βγαίνω με ένα αγόρι και μια μέρα μιλήσαμε για να μου αρέσουν οι γάτες. Μέχρι στιγμής, τόσο καλό. Όταν είχαμε την πρώτη μας φορά, τη στιγμή της διαβόητης πίπα, είπε:« Μιά για το γατάκι σου! ». Σταμάτησα, προσποιήθηκα ότι δεν άκουσα και συνέχισε να πιπιλίζει. Άφησε ένα «θέλεις να μπεις για σένα;» και συνέχισα σιωπηλά, ελπίζοντας ότι θα σταματούσε. Και έπειτα χτύπησε. Πολλές φορές. Ήταν η πιο παράξενη εμπειρία της ζωής μου, τίποτα ποτέ θα συγκρίνει. “
 7. Μια άλλη γάτα.
  «Μόλις συνάντησα έναν άντρα στο Tinder, μετά από μερικές μέρες συνομιλίας, τον τηλεφώνησα στο σπίτι μου. Αμέσως δεν πίστευα ότι ήταν τόσο ελκυστικός, αλλά αποφάσισα να προχωρήσω γιατί ήταν καυλιάρης. Το σεξ ήταν φρικτό και ήμουν ήδη χωρίς τσάντα για συνεχίστε, όταν ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ, η γάτα μου αναπηδά στο δωμάτιό μου και πηδά στο κρεβάτι μου και πηγαίνει κατευθείαν στις μπάλες του άντρα (ήμουν στα τέσσερα και ήταν πίσω, δηλαδή, δεν την είδαμε να έρχεται). το κρεβάτι μου κρατώντας τις γδαρμένες μπάλες. Μετά από αυτό του ζήτησα να φύγει και ποτέ δεν μιλήσαμε ξανά.
 8. Όσοι θέλουν πραγματικά, δεν έχουν τίποτα.
  “Έχασα το μάθημα για να πάω στο σπίτι του φίλου, ήταν μόνος. Μέχρι στιγμής τόσο καλό. Το πρόβλημα είναι ότι μου αρέσει να πειράζω. Άρχισα να του έχω ένα πολύ χαλαρωτικό και συναρπαστικό μασάζ, αλλά ενθουσιάστηκα για το πειράγματα και όταν συνειδητοποίησα ότι φαινόταν σαν βασίλισσα της πόρνης. Μπορούσα να δω ότι ήταν πολύ καυλιάρης και ήθελε πραγματικά να κάνει σεξ. Ωστόσο, ήμουν συνεκτικός στο να μην του αφήσω να βγάλει ένα κομμάτι από τα ρούχα μου και να κάνω πράγματα όπως ψιθυρίζοντας στο αυτί του. Αποτέλεσμα: Σχεδόν υποχώρησα στην επιθυμία να γδύσω , αλλά το αγόρι δεν είχε περισσότερη ενέργεια για να με φάει, τραγικό “.
 1. Όλα σε δύο ώρες.
  «Κάποτε κοιμήθηκα στο κρεβάτι της μαμάς μου μετά το σχολείο με ένα αγόρι που έμενε κοντά στο σπίτι. Όλα στη δίωρη περίοδο μεταξύ όταν έφτασα σπίτι από το σχολείο και της μαμάς μου πήγα σπίτι. Έφυγε, έκανα τα πάντα πολύ γρήγορα. Όταν ήρθε και με ρώτησε τι έκανα όλη την ημέρα, δεν μπορούσα να το αντέξω και γέλασα. νόμιζε ότι γελούσα γιατί δεν είχε κάνει τίποτα και με επιδείνωσε. Ήταν η πρώτη φορά που ήμουν ευτυχής να πάρω το σκοτάδι επειδή δεν μελετούσα “
 2. Ποιος ποτέ;
  «Στο καρναβάλι το 2014, δούλευα ως ελεύθερος επαγγελματίας και γνώρισα ένα πολύ ωραίο πλήθος. Ήμασταν όλοι πολύ στενοί φίλοι και καταλήξαμε να μείνουμε με ένα από τα αγόρια. Ήταν υπέροχος, καλός άνθρωπος, αγάπη. Αλλά ήμασταν σε μια πολύ τρελή ρουτίνα εργασίας και ποτέ δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε σεξ. Όταν πέρασε το Καρναβάλι, συμφωνήσαμε να βγούμε για σεξ, μετά από όλα, είμαστε ήδη τρελοί γι ‘αυτό. Πριν πάμε στους τελικούς, πήγαμε σε ένα μπαρ και ήπιαμε λίγο. κουρασμένος, οπότε, εκείνη τη στιγμή, μόλις έσβησα στη μέση του σεξ. Όταν ξύπνησα, ήταν ήδη μέρα και ήταν πολύ περίεργος καιρός. Πέρασε μια εβδομάδα και μιλήσαμε ξανά. Αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε ξανά και, την επόμενη μέρα, κάναμε το ίδιο μονοπάτι: πήγαμε να πιούμε για να κάνουμε τελικά τρελό σεξ. Μαντέψτε τι; Για άλλη μια φορά, κοιμήθηκα, αυτή τη φορά, ακόμα στα προκαταρκτικά. Το αγόρι δεν ήταν βαρετό, ήταν υπέροχο, είχε μια λαβή και ήταν πραγματικά στη διάθεση. μέχρι σήμερα, όταν είναι ευγενικοί και αν ναι, χαμογελάμε ο ένας τον άλλον στο εσωτερικό μας αστείο χωρίς σεξ ».
 3. Ο καθένας μοιάζει με δύο.
  “Ο φίλος μου έχει μια κατάρα που με βλέπει τυλιγμένο σε σελοφάν. Ναι, αυτή η διαφανής φουρκέτα που κάνει θόρυβο, μερικές φορές κουλουριάζω για να ικανοποιήσω τη συγκράτηση, αλλά είναι σπάνιο γιατί είναι τόσο γελοίο, νιώθω σαν μια σοκολάτα.
 4. Με το παράθυρο ανοιχτό.
  «Πάντα ήθελα να κάνω σεξ με κάποιον που παρακολουθεί, αλλά δεν ήξερα πώς να ζητήσω από το φίλο μου να το κάνει. Αποδεικνύεται ότι έμενα στον δεύτερο όροφο ενός κτηρίου και το παράθυρο στο δωμάτιό μου αντιμετώπιζε σχεδόν το μπαλκόνι του μπροστινού κτηρίου. Σε αυτό το κτίριο ζούσε ένας άντρας που μερικές φορές περνά την ημέρα στο μπαλκόνι. Ο φίλος μου και εγώ ήμασταν στο σπίτι ένα απόγευμα και είδα ότι καθόσασταν στο μπαλκόνι. Δεν δίσταζα να ξεκινήσω κάτι με το παράθυρο ανοιχτό, για να νιώθω προστατευμένος. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρω καν αν είδατε κάτι, αλλά τουλάχιστον ήταν συναρπαστικό για μένα. Φυσικά θα μπορούσε να είναι καλύτερο, με κάποιον πιο κοντά μας, αλλά το άξιζε ήδη ».
 5. Ένα άλλο σαν αυτό, ποτέ ξανά.
  «Γνώρισα ένα αγόρι φίλο ενός φίλου και τον ερωτεύτηκα. Αλλά ήταν αφοσιωμένος και το έκανα κι εγώ. Κρατήσαμε τη φιλία, παίζοντας πάντα υπαινιγμούς και περιμέναμε μια ευκαιρία όταν οι δύο ήταν ενιαίοι. Αυτή η ευκαιρία ήρθε όταν κάναμε μια ανταλλαγή ταυτόχρονα. και μια ομάδα αμοιβαίων φίλων μας κάλεσε για ένα ταξίδι στο Μαρόκο, με το δικαίωμα να περάσουμε τη νύχτα στην έρημο της Σαχάρας! Αυτό ήταν αρκετό: βλέποντας τα πεφταστέρια στους αμμόλοφους, χωρίς κανέναν γύρω, ότι ο κρύος άνεμος και ένα καλό 2 ευρώ κρασί Δεν είχαμε αμφιβολίες! Τεντώσαμε ένα τουρμπάνι στην άμμο, ξάπλωσε πάνω μου και όταν ξεκίνησε, είδα ένα αστέρι και φώναζε: «κοίτα !!, ένα τεράστιο αστέρι …». Δεν υπήρχε χρόνος για να τελειώσει … εξερράγη !!! Ήταν μια μοναδική εμπειρία, να ενώσει ένα κορίτσι δέκα ετών με σεξ στη Σαχάρα και ένα αστέρι που εκρήγνυται ταυτόχρονα !!!
 6. Μασάζ ποδιών, εμποτισμένα εσώρουχα.
  «Νιώθω μια μικρή φωτιά όταν τρίβω το δεξί μου πόδι με το πινέλο. Μια μέρα πήγα να είμαι με το αγόρι και έκανε το ίδιο πόδι. Όταν πήγα στο μπάνιο, τα εσώρουχα μουσκεμένα και δεν έχω άλλο εκεί. μπήκε και ρώτησε τι συνέβαινε. Δεν ήξερα τι να πω, γι ‘αυτό τον άρπαξα. Ποτέ δεν προσποιούμουν τόσο πολύ οργασμό στη ζωή μου, σχεδόν ζήτησα ένα μασάζ στη μέση του σεξ “.
 7. Πώς να ενισχύσετε τη φιλία σε λίγες μέρες.
  Υπήρξε μια χρονιά που εγώ, ένας φίλος και ένας πρώην φίλος μου πήγα να περάσω το νέο έτος σε μια διαφορετική πόλη από όπου ζούσαμε. Φτάσαμε εκεί στις 31, περάσαμε όλη την ημέρα πίνοντας. Το βράδυ ντυθήκαμε για να δούμε τα πυροτεχνήματα και όλοι ήμασταν πολύ τρελοί και ο φίλος μου πρότεινε να κάνουμε σεξ με τρεις. Πρωτοχρονιά και περάσαμε τη σειρά κάνοντας θεαματικό σεξ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Περιττό να πούμε, περάσαμε τις υπόλοιπες διακοπές κάνοντας σεξ όπως οι τρεις ήταν τρελοί. Απίστευτα, ενίσχυσε πολύ τη φιλία μας. Αυτός ο φίλος κι εγώ κάναμε σεξ με τρία άλλα παιδιά “.
 1. Ένα όνειρο.
  «Όταν ήμουν στο κολέγιο ήμουν πραγματικά τρελός, είχα μεγάλη επιθυμία να πάρω την παρθενιά κάποιου άντρας, κατέληξα να συναντήσω μια παρθένα και ερωτεύτηκε μαζί μου. να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Μια μέρα έγινε ένα πάρτι και έζησα σε ένα διπλανό σπίτι φοιτητών. Λοιπόν, η παρθένα ήταν εκεί και ο συνάδελφός μου ήταν εκεί επίσης. Η παρθένα που ήθελε να είμαι ζευγάρι και εγώ, μεταξύ του να πηγαίνω στο μπαρ και να πάω παρακολουθώντας τον συνάδελφό μου, ο οποίος ήταν πραγματικά στη διάθεση. Αποφάσισα να κυλήσω την παρθένα, η οποία ήταν εύκολη λεία και ήταν στη δική μου, και να πάω σε αυτές που το βράδυ με τον συνάδελφό μου ότι είχα ένα εξαιρετικά άκαμπτο. σπίτι και η παρθένα, που ήταν χαριτωμένη, πήγε εκεί για να με αφήσει. Σε αυτό, είχα ήδη κανονίσει με τον συνάδελφό μου να πάει στο σπίτι μου. Η παρθένα με αφήνει στο σπίτι και όταν έφευγε διασχίζει με τον συνάδελφό μου, μέχρι τότε καθώς οι συνάδελφοί μου έκαναν σεξ στην κρεβατοκάμαρα, πήγα στην κουζίνα του σπιτιού, που ήταν ακριβώς πλευρά του δωματίου μου. Ο συνάδελφός μου έφτασε και όταν πήγα να δω είμαστε ήδη γαμημένοι τρελοί. Σύμφωνα με αναφορές έκανα πολύ θόρυβο. Η παρθένα κατέληξε να επιστρέψει περίπου πέντε λεπτά αργότερα για να παραδώσει το κραγιόν μου που ήταν στην τσέπη του παντελόνι του και κατάλαβε μόνο γιατί του ζητήθηκε να δείξει την ταυτότητά του όταν επέστρεψε για τη βόλτα. Εκεί, καθοδηγούμενος από τον θόρυβο και την περιέργεια, με έπιασε στην πράξη και τσαντίστηκε. Μέχρι σήμερα δεν συνειδητοποίησα το όνειρό μου, αλλά περνούσα καλά με τον συνάδελφό μου “.
 2. BuzzFeed, για χάρη του Θεού, αν το ακούσουν, δεν θα κάνω ποτέ ξανά σεξ.
  “Μου αρέσει μόνο μετά την κροτίδα, δύσκολα μπορώ να κάνω χωρίς κηλίδες. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά μου, αλλά είμαι σαν αυτό το kkkk Με άλλα λόγια, δεν μου αρέσει ποτέ να συνοδεύομαι. Ψ: Δεν είμαι transuda, αν ξέρουν ότι δεν θα κάνω ποτέ σεξ VCS HEEM PROCESS! ?!?!?! ??? “.
 3. Οι ορισμοί ενός υπέροχου πράγμα έχουν ενημερωθεί.
  “Η πρώτη μου σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα ήταν σε ένα τρίο με δύο φίλους (γυναίκα και άντρας). Πρέπει να ομολογήσω ότι το πιπίλισμα μιας γυναίκας είναι πραγματικά ένα υπέροχο πράγμα, αλλά πολύ άσχημο ήμουν πολύ υψηλός για να το κάνω σωστά.”
 4. Γυμνή, ενθουσιασμένη και φοβισμένη.
  «Είχα αφήσει ένα πάρτι με τη συντριβή και αποφασίσαμε να σταματήσουμε κάπου για να βγούμε έξω. Καταλήξαμε μπροστά από ένα φαρμακείο κοντά σε έναν πολύ διάσημο δρόμο στην πόλη μου. Φιλί πηγαίνει, έρχεται φιλί, πήγαμε στο πίσω κάθισμα και έβγαλε τα ρούχα της. Ήμουν εξαιρετικά έτοιμος όταν μου είπε ένας άγγελος να κοιτάξω έξω από το αυτοκίνητο, μόλις είδα τις σειρήνες του αστυνομικού αυτοκινήτου να στέκονται ακριβώς πίσω μας. Ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη ζωή μου, πήδηξα στο κάθισμα του οδηγού και επιταχύνθηκε. Η συντριβή δεν γνώριζε καν τι συνέβαινε. Και έτσι και οι δύο έπρεπε να φύγουμε από την αστυνομία: γυμνός, ενθουσιασμένος και φοβισμένος. Γελάσαμε πολύ αργότερα. Έχουμε σεξ σε άλλο δρόμο;) “.
 5. Ο αδελφός που αποπνέει άτακτο.
  «Ο φίλος μου είναι υπέροχος, αλλά μερικές φορές νιώθω σαν να παίρνω τον μεγαλύτερο αδερφό του. Δεν μπορώ να εξηγήσω, αλλά φαίνεται ότι ο αδερφός του αποπνέει ανδρεία και άτακτος, ξυπνά την πλευρά του σκύλου μου.
 6. ZzZzZzZzZz.
  «Ζούσα σε μια δημοκρατία, πήγα σπίτι με έναν άντρα που γνώρισα στο κλαμπ και πήγαμε στο δωμάτιο. Αλλά ήμασταν τόσο μεθυσμένοι, καταλήξαμε να κοιμόμαστε στη μέση της πράξης. Ο συγκάτοικος μου έφτασε με τους δύο να κοιμούνται γυμνοί και το πουλί του αναπαύεται μέσα στη μικρή μου πριγκίπισσα “.
 7. Η περίφημη υπόθεση όπου κανείς δεν ανήκει σε κανέναν.
  «Μόλις ήμουν σε μια πραγματικά τρελή νύχτα στο σπίτι ενός από τους φίλους της συντριβής. Ήμουν με τη συντριβή και έναν φίλο του και σχεδόν κυλήθηκε σε ένα τρίο, αλλά κατέληξα να μην το θέλω. Ιδού, μία ώρα ήμουν εγώ και η συντριβή έκανα σεξ στον καναπέ από το σαλόνι και ενώ μου έδινε προφορικά, ένας από τους φίλους του έφτασε και άρχισε να με φιλάει και να κυλά λίγο χάδια. Λεπτομέρεια: αυτός ο φίλος πριν από λίγα λεπτά έκανε σεξ με άλλο κορίτσι. ο κόσμος έπιασε όλους “.
 8. Όταν πήγε να δει, ξαπλώνει.
  “Ένα σχολικό πρωτάθλημα συνέχιζε και όλοι, ΠΟΛΥΤΕΡΑ ΟΛΟΙ ήταν στο γήπεδο. Εγώ και οι φίλοι μου θα παρακολουθούσα το παιχνίδι, αλλά κατέληξα να ξεχάσω ένα σημειωματάριο στην τάξη. Πήγα πίσω για να το ψάξω και ένα αγόρι που έμεινα μαζί μου είδε και ρώτησα αν δεν θα παρακολουθούσα το παιχνίδι. Είπα ότι ξέχασα ένα σημειωματάριο και επέστρεψα. καταλήξαμε να μείνουμε στο δωμάτιο για να μιλήσουμε. όταν είδα εκεί ξαπλώσα στο τραπέζι του δασκάλου, σεξ με αυτό το αγόρι. Δεν το είπα ποτέ κανείς και ελπίζω ότι ούτε το αγόρι δεν διαβάζει αυτήν την μαρτυρία

34女性が匿名で私たちに言ったセックスシークレット


デビッドロシャ
BuzzFeedチーム、ブラジル。

1.誰が知っていましたか?
「私は男の子と付き合っていて、私たちの関係は日常茶飯事に陥っていました。私は彼にセックスを革新するためにこれらのもののリストを送り、すでに彼が何かを思い付くかどうか尋ねました。私の意図は私たちと一緒に三人組のために別の女性を呼ぶことでしたが、私のために驚いたことに、彼はそのアイデアを嫌っていました。その後、彼はそのイノベーションのリストから、サードパーティを含まないものなら何でも選択できると判断しました。私はアース線を選択し、彼は同意しました。方法がわかりませんでしたが、美味しくて不思議なことに多くのことを教えてくれました。オルガスム。私は想像もしなかった」。

2.さあ、ダイアン。
「2008年、ブラジルを離れる超ホットな男とセックスするユニークなチャンスがありました。彼のフライトのかなり前にモーテルに行きましたが、当時、オリンピックでダイアン・ドス・サントスのイベントがあり、モーテルでそれを見たかったのです。時間がなかったので、私たちはセックスをしませんでした、そして、彼女はまだ負けました」。

3.インターンシップに到着し、驚きました。
「私はクラブで年上の男(約35歳)を連れて行き、モーテルに行って素晴らしい夜を過ごしました。2日後、法律事務所の新しいインターンシップに到着し、その人が来年の上司になることを発見しました。少し恥ずかしい状況にもかかわらず、とても素敵な人たちと手続きを続けました。しかし、私たちはお互いの顔を見ずに数週間過ごしました」。

4.自分の手で。
「私はアナルセックスがもっと楽しいと思います、そして残念ながら私の夫はそれを好きではありません。彼が働いている間一人で楽しむために私はディルドを買わなければなりませんでした」。

5.🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️
「セックスは普通だといつも思っていましたが、男が私に話しかけるととても興奮することに気づきました。しかし、私たちがその月に行った購入について話しているときもあります🤷🏻‍♀️。」

6.私の生物学の授業の前で?
「私と私のガールフレンドは3年目に滞在し始めました、そしてあなたが知っているように、関係の始まりのその全体の火。私たちは一日中、夜でも学校に滞在していたので、私たちはいつも捕まりました(そして献身的でした)部屋から少し離れていて、夜は誰もそこに行かなかったロッカールーム。私たちは2人の女の子なので、同じバスルームを使用しているのでさらに簡単です。彼女が生物学のクラスの途中で、その穴から私にくれた日がありました。彼女は私のスウェットパンツのポケットの中でそれをしました、ハスアハ。私はそこにとどまり、鍋の顔が何が起こっているのかを偽装しました、そしてそれは信じられないほどでした。今日まで、誰も何が起こったのかわかりません、私たち(そして今あなた)だけです」。

7.悲しい爆発。
「私と私の元は公共の広場でセックスをしました。実際、私たちは家に行く途中のいくつかの場所でセックスをしました。ベッドがないということではなく、誰かが見ている感覚が好きだったからです。ほとんどさびれた通りで一度捕まった。終わって寂しい。それについても出さなくてはならなかった、ありがとう」。

8.ミディアムスティックへのオード。
「男が才能がないとき、私はとても幸せです。それが実際に痛くて、いくつかのポジションを不可能にするとき、私は大きなディックでのこの固定を本当に理解していません。

9.これがヒントです。
「私は女性で、2人の友人と同時にセックスをしました。ギリシャのキスとオーラルセックスを同時に受けることができて良かったです。」

10.3人の友達。
「私は親友と一緒にそこにいました、それから彼は物事を提案し始めました、私たちは滞在し、そして彼は転がりました。これまでのところ、わかりました。しかし私たちは別の友人の家にいて、どこからともなく彼女が入って来て、そこにいました。私はそして彼は、突然彼女が私にキスをし、私たち全員がそこにいることにほとんど気づかなかったとき、非常に混乱しました。今日まで、誰もそれについてコメントしたり話したりしませんでした。
11.しめじが好きなら、この項目を読まないでください。
「元に処女を失ったが、出血しなかった。その後数年間彼と一緒にいた。現在のボーイフレンドとセックスをしたとき、彼はそれを着たときに抵抗を感じていた。彼は私が処女かどうかさえ尋ねた。彼はなんとかそれを挿入し、そこに何かがはじけるのを感じました。家に帰ると、パラキートから小さな肉がぶら下がっています。私はそれがSTDだと思って必死に病院に行きました、そして医者はそれがピースだと言いました取り残されて出てきたハイメンのことは問題なかったのですが、恥ずかしそうに少年に何が起こったのかを説明し、またやり直しました。突然立ち止まり、血が多いと言って、本当に、「キャリー・ザ・ストレンジ」のように。一日の終わりに、血が滴り続けたので、ぶら下がっているハイメンを取り除くためにミニ手術をしなければなりませんでした。医者が切断して見せてくれた、それは小さなしめじのようだった。今日でもしめじを笑わずに友達と寿司を食べることはできません」。

12.新しいミーム:「私は二度とグスタボと一緒に寝たことはありません」。
「私は大学の2人の男性の友人と3人組でした。私はとても酔っていて、何が起こったのかほとんど覚えていません。しかし、グスタボ(名前が変わった、あなたが知っている)が彼に気付かずにアウグストを吸うことに決めたときを完全に覚えています(私は予防している途中でしたグスタボは今日まで痴呆のふりをしていて(バイセクシュアリティを受け入れるのが難しいことはわかりません)、アウグストは彼にそう言ったときにショックを受けました。しかし、私たちはまだ良い友達であり、グスタボと二度と寝ることはありませんでした。アウグスト」。

13.「これを二度と誰かに言う勇気はありません」。
「あなたとこの物語を読む人以外にこれを伝える勇気はないと思います。私は自分の性欲が高い時期(PMS)にエロティックな夢を見ていました。私は自分の部屋をロックせず、その日は少し寒かったです。誰かが私を覆っているのを感じ、顔を伏せて目を覚まし、骨盤を前後に動かします。睡眠のために適切な理由もなく、「お母さんは私を覆っていますか?」と言いました。彼女は「はい、寒いです」と答えて部屋を出ました。私が体をコントロールできずに寝ていて、膣にも触れなかったので、彼女は私が目を覚まして自慰行為をしていると思ったのは確かです!」

14.映画の古典。
「ガールフレンドと私が映画館で映画を見ていたら、それはひどいものでしたが、それから私たちはお互いを捕まえ始めました。それを見たとき、私たちはすでに映画館の椅子でセックスをしていました。私たちが気付かないうちに懐中電灯が到着するまで、私は死にました彼は呪いをかけて私たちを追い払うつもりだと思って恥ずかしかったが、結局彼はただ「もっと騒がせてくれませんか?」と言った。私は恥ずかしくて、この話を誰にも言わなかった。

15.どこに顔を刺すかわからないとき。
「私と私のガールフレンドはすでに学校で美しく満腹のセックスをしていました。できれば、予選はクラスの途中で行われます。ポルトガルの先生が素晴らしいシーンに気づき、「あなたはクラスで注意を払っていないと思います。 「誰もが理解できなくなったので、手を出して、どこに顔を突き刺すのかわからなかった」と、今のあなたの手にもっと関心を持っています。

16.それはTinder以前の時代のようでした。
「私はバイセクシャルの女性で、売春婦とセックスした回数を数え切れませんでした。素晴らしい経験をしました。後悔はしていません。征服のゲームよりも簡単だと思いました。その意味で女性とは決して良くありませんでした。それはティンダーのいない時代に起こりました。多分今日は違うだろう」。

17.ミュー。
「私は男の子と一緒に出かけていました。ある日、猫が好きだと話しました。これまでのところ、とても良いです。初めてのとき、悪名高いフェラの時に、彼は「あなたの子猫のためのミア!」と言いました。私は立ち止まり、聞こえないふりをしました。彼は「あなたは私にあなたのために噛んで欲しいですか?」と言い、私は彼が止まるのを望んで黙って続けました。そして彼は鳴きました。何度も。それは私の人生で最も奇妙な経験でした。比較します。」

18.別の猫。
「ティンダーで男に会った後、数日話をした後、彼を家に呼んだ。すぐに彼はそれほど魅力的だとは思わなかったが、彼は角質だったので先に進むことにした。セックスはひどく、私はすでにバッグを持っていなかった。続けて、何もしないと、私の猫が私の部屋に飛び出して私のベッドに飛び込み、まっすぐ男のボールに行きます(私は四つんばいで、彼は後ろにいました、つまり、彼女が来るのを見ませんでした)。引っかいたボールを持ったままベッドに。その後、彼に立ち去るように頼んだが、二度と話さなかった。

19.本当に欲しい人は、何も持っていません。
「彼の家に行くためにクラスを欠席しました。彼は一人でした。これまでのところとても良いです。問題は私がからかうのが好きなことです。私は彼にとてもリラックスしてエキサイティングなマッサージをし始めましたが、からかいに興奮しました。娼婦の女王。彼はとても角質で、本当にセックスをしたいと思っていたことがわかりました。しかし、私は彼に私の服を脱がせたり、耳元でささやいたりすることをさせないことに固執しました。結果:私は服を脱ぎたいという欲求にほとんど屈服していました。 、しかし少年は私を食べるエネルギーがなくなった、悲劇的な」。

20.2時間ですべて。
「放課後、家の近くに住む男の子と一緒に母のベッドで寝たことがあります。学校から家に帰ってから母が家に帰るまでの2時間の間に、彼は去りました。私はすべてを非常に迅速に完了しました。彼女がやって来て、一日中何をしていたのかと聞かれ、我慢できずに笑いました。何もしなかったので笑っていると思って叱りました。勉強しなかったので暗闇になって幸せだったのは初めてでした。 “。

21.誰が決して?
「2014年のカーニバルで、私はフリーランサーとして働き、とても素敵な群衆に会いました。私たちは皆とても親しい友人で、結局男の子の1人と一緒にいました。彼は素晴らしく、良い人たち、愛でした。しかし、私たちはとてもクレイジーな仕事をしていました。セックスをする時間がなかったカーニバルが過ぎたとき、結局セックスに出かけることに同意しました。結局、私たちはすでにそれに夢中になっています。決勝に行く前に、私たちはバーに行って少し飲みました。私たちはほとんど奴隷の仕事のシステムにいました。疲れていたので、Hの時、セックスの途中で真っ暗になりました。目が覚めたときはもう日が暮れていて、とても不思議な天気でした。1週間が経ち、また話し始めました。もう一度やり直すことにしました。翌日、同じことをしました。パス:私たちはついにクレイジーなセックスをするために飲みに行きました。何を推測しますか?もう一度、私は今度はまだ予選で眠りました。男の子は退屈ではなく、素晴らしく、グリップがあり、本当に気分が良かったです。真剣に、私は何を知りません今日まで、紳士もしそうなら、私たちは私たちの内部の非性的な冗談でお互いに微笑みます」。

22.それぞれが2つのように見えます。
「私のボーイフレンドは、私がセロファンに包まれているのを見るのに呪いをかけています。そうです、音を立てるその透明な毛皮、時々私は縁石を満たすために丸くなりますが、それはとてもばかげているのでまれで、私はバガボンドチョコレートのように感じます」。

23.ウィンドウを開いた状態。
「いつも見ている人とセックスしたかったのですが、ボーイフレンドに頼む方法がわかりませんでした。建物の2階に住んでいて、部屋の窓が正面の建物のほぼバルコニーに面していたことがわかりました。この建物では時々バルコニーで一日を過ごす男性が住んでいました。ある日の午後、ボーイフレンドと私は家にいて、あなたがバルコニーに座っているのを見ました。私は、警戒を感じて、窓を開けたまま何かを始めることを躊躇しませんでした。実際、あなたが何かを見たかどうかさえわかりませんが、少なくとも私にとってはエキサイティングでした。もちろん、私たちの近くにいる誰かと一緒にいる方が良いかもしれませんが、それはすでに価値がありました」。

24.そのような別のもの、二度と。
「友人のボーイフレンドに会い、彼に恋をした。しかし彼は献身的だった。私もそうだった。私たちは友情を保ち、常にヒントを出し、2人が独身のときの機会を待っていた。この機会は私たちが同時に交換をしたときに来た。そして、相互の友人のグループが私たちにモロッコへの旅行を呼びかけ、サハラ砂漠で夜を過ごす権利がありました!それで十分でした:砂丘で流れ星を見て、周りに誰もいなくて、その冷たい風と良い2ユーロのワイン間違いありませんでした!私たちは砂の上にターバンを伸ばし、彼は私の上に横たわり、彼が始めたとき私は流れ星を見て叫びました:「見て!!、巨大な流れ星…」。時間がありませんでした。最後に…彼女は爆発しました!!!サハラでセックスをしている10歳の女の子と、同時に爆発する流れ星を結びつけることは、ユニークな経験でした!!!

25.フットマッサージ、浸したパンティー。
「右足をブラシでこすると小さな火が出ます。ある日、男の子と一緒に行って、同じ足をマッサージしました。トイレに行くと、パンティーがびしょびしょになっていて、他に何もありませんでした。男の子彼がやって来て、何が起こっているのか尋ねました。私は何を言うべきかわからなかったので、私は彼をつかみました。私は人生でそれほどオルガスムのふりをしたことはありませんでした。

26.数日で友情を強化する方法。
私、友人、元ボーイフレンドが、私たちが住んでいた場所とは別の都市で新年を過ごした年がありました。私たちは31日にそこに着き、一日中飲みました。夜、私たちは花火のディスプレイを見に行くためにドレスアップしました、そして私たちは皆かなり狂っていました、そして私の友人は私たちが3人とセックスすることを提案しました。新年と私たちはホテルの部屋で壮観なセックスをして順番を過ごしました。言うまでもなく、私たちは残りの休日を3人が夢中になっているようにセックスをして過ごしました。信じられないほど、それは私たちの友情を大いに強化しました。この友達と私は他の3人の男ともセックスをしました。

27.夢。
「私が大学にいたとき、私は本当に夢中でした。私は誰かの処女を取りたいという大きな願望を持っていました。私は結局処女に会いました、そして彼は私に恋をしました。ある日、パーティーが開かれ、隣の学生寮に住んでいました。まあ、処女がいて、同僚もそこにいました。バーへの旅行と別の旅行の間に、カップルと私になりたいと思っている処女は本当に気分が良かった同僚に目を光らせて、獲物になりやすくて私の中にいた処女を巻き上げて、ついにその夜、超硬い同僚と一緒に行くことにしました。家とかわいらしい処女が私を連れて行ってくれたので、その中で私はすでに同僚と一緒に家に行くように手配していました。大丈夫。

同僚が寝室でセックスをしていると、部屋のすぐ隣にある家のキッチンに行きました。私の同僚が到着し、私が見に行ったとき、私たちはすでに狂ったようにクソしていた。報告によると、私はたくさんの騒ぎをしていました。処女は約5分後に戻ってきて、パンツのポケットに入っていた私の口紅を届けました。彼は、乗車のために戻ってきたときにIDの提示を求められた理由に気づきました。そこで、騒音と好奇心に導かれて、彼は私をその行為に巻き込み、腹を立てた。今日まで自分の夢は実現しませんでしたが、同僚とは楽しい時間を過ごしました」。

 1. BuzzFeed、神のために、彼らがそれについて聞いた場合、私は二度とセックスをすることはありません。
  「私はおならをした後でしか楽しめません。おならなしではほとんどできません。自分の問題が何であるかはわかりませんが、私はこのkkkkのようです。 ?!?!?!??? “。

29.素晴らしいものの定義が更新されました。
「女性との最初の性的交流は、数人の友人(女性と男性)との3人組でした。女性を吸うことは本当に素晴らしいことだと告白する必要がありますが、残念ながら私は高すぎて正しくできませんでした。」

30.裸で、興奮して、怖がっています。
「私は大騒ぎでパーティーを去りました、そして私たちはどこかで解決するために立ち寄ることに決めました。私たちは私の街の非常に有名な通りの近くの薬局の前に行き着きました。キスは行きます、キスは来ます、私たちは後部座席に行きました天使が車の外を見るように言ったとき、私はとても準備ができていました。警察の車のサイレンが私たちのすぐ後ろに立っているのを見ました。人生の他のどの瞬間よりも速く、私は席に飛び乗りました。クラッシュは何が起こっているのかさえ知らなかったので、私たちは二人とも警察から逃げなければなりませんでした:裸で、興奮して、怖がっていました。私たちは後でたくさん笑いました。私たちは別の通りでセックスをしました;) “。
31.いたずらをしみ出させる兄弟。
「私のボーイフレンドは素晴らしいです、しかし時々私は彼の兄を連れて行きたいと思います。私は説明できません、しかし彼の兄弟は精力といたずらをしみ出させているようです、それは私の犬の側を目覚めさせます。しかし私はしっかりと忠実です。」

32.ZzZzZzZzZz。
「私は共和国に住んでいて、クラブで出会った男と一緒に家に帰り、部屋に行きました。しかし、私たちはとても酔っていたので、行為の途中で寝てしまいました。私のルームメイトは、2人が裸で寝て彼のペニスを持って到着しました。私の小さな王女の中で休んでいる」。

33.誰も誰にも属さない有名な事件。
「あるとき、私はクラッシュの友達の家で本当にクレイジーな夜を過ごしました。私はクラッシュと彼の友達と一緒にいて、ほとんど三人組になりましたが、結局はしたくありませんでした。見よ、1時間は私とクラッシュがソファでセックスをしていました。リビングルームから、彼が私に口頭で話している間に、彼の友人の一人が到着し、私にキスをし、さらに愛撫をし始めました。詳細:この友人は数分前に別の女の子とセックスをしていました。世界はみんなを捕まえた」。
34.彼女が見に行ったとき、彼女は横になっていた。
「学校のチャンピオンシップが行われていて、みんな、文字通りみんながコートにいました。私と私の友達はゲームを見るつもりでしたが、教室でノートを忘れてしまいました。私はそれを探しに戻って、一緒にいた男の子が私を見て、ゲームを見ないかと聞かれました。ノートを忘れて戻ってきたと言ったのですが、結局部屋にいて話をしました。そこで見たとき、先生のテーブルに横になって、その男の子とセックスしていました。誰もいないし、少年もその証言を読まないことを願っている」と語った。

34 من أسرار الجنس التي أخبرتنا بها النساء بشكل مجهول


ديفيد روشا
فريق BuzzFeed ، البرازيل.

 1. من كان يعلم ، أليس كذلك؟
  “كنت أواعد صبيًا وكانت علاقتنا تندرج في الروتين. لقد أرسلت له قائمة بهذه الأشياء للابتكار في الجنس ، وسألته بالفعل عما إذا كان سيأتي بشيء ما. كان نيتي أن أتصل بامرأة أخرى من أجل الثلاثي معنا ، ولكن لي مفاجأة أنه كره الفكرة. لاحقًا قرر أنه من قائمة الابتكارات تلك يمكنني اختيار أي شيء لا يشمل أطرافًا ثالثة. اخترت سلك أرضي ووافق. لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية القيام بذلك ، لكنه كان لذيذًا وغريبًا أعطاني الكثير هزات الجماع. لم أتخيل “.
 2. تعال ، دايان.
  “في عام 2008 ، حظيت بفرصة فريدة لممارسة الجنس مع رجل مثير للغاية كان يغادر البرازيل. لقد ذهبنا إلى الفندق قبل رحلته بوقت طويل ، ولكن في ذلك الوقت كان هناك حدث Daiane dos Santos في الألعاب الأولمبية وأردنا حقًا مشاهدته ، في الفندق لم نمارس الجنس ، لأنه لم يكن هناك وقت ، وما زالت تضيع “.
 3. أصل إلى فترة التدريب ولدي مفاجأة.
  “اصطحبت رجلاً أكبر سنًا في النادي (حوالي 35 عامًا) ، وذهبت إلى الفندق وقضيت ليلة رائعة. بعد يومين وصلت إلى التدريب الجديد في مكتب محاماة واكتشفت أن هذا الرجل – الذي سيكون مديري للعام المقبل. أشخاص لطيفون للغاية وتابعنا الإجراءات ، على الرغم من الموقف المحرج بعض الشيء. ومع ذلك ، فقد أمضينا أسبوعين دون النظر إلى وجوه بعضنا البعض “.
 4. بأيديكم.
  “أجد الجنس الشرجي أكثر إمتاعًا ولسوء الحظ لم يعجبني زوجي. اضطررت إلى شراء دسار للاستمتاع بمفرده أثناء عمله”.
 5. 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️
  “اعتقدت دائمًا أن الجنس سيكون أمرًا طبيعيًا ، لكنني أدركت أنني أشعر بالحماس الشديد إذا بدأ الرجل في التحدث معي. ولكن هناك أوقات نتحدث فيها عن عمليات الشراء التي قمنا بها في الشهر 🤷🏻‍♀️.”
 6. أمام صفي الأحياء؟
  “بدأت أنا وصديقتي في البقاء في السنة الثالثة ، كما تعلمون ، هذا الحريق الكامل لبداية العلاقة. نظرًا لأننا بقينا في المدرسة طوال اليوم ، حتى في الليل ، فقد كنا دائمًا نلجأ (ونتفانى) في غرفة خلع الملابس ، التي تم إزالتها قليلاً من الغرف ولم يذهب أحد إلى هناك ليلاً. نحن فتاتان ، لذا فالأمر أسهل لأننا نستخدم نفس الحمام. كان هناك يوم أعطتني إياه في منتصف فصل علم الأحياء ، من خلال حفرة لقد فعلت ذلك في جيب بنطالي ، هاشوها. بقيت هناك ، ووجه قدر صغير يخفي ما كان يحدث ، وكان أمرًا لا يصدق. حتى يومنا هذا ، لا أحد يعرف ما حدث ، فقط نحن (والآن أنت) “.
 7. انفجار حزين.
  “أنا وزوجي السابق مارسنا الجنس في ساحة عامة. في الواقع ، مارسنا الجنس في عدة أماكن في ذلك اليوم على طول الطريق إلى منزلي. لا يعني ذلك أننا لا نملك سريرًا ، ولكن لأننا أحببنا شعور شخص ما يشاهدنا. تقريبًا تم القبض علينا مرة في شارع مهجور. انتهينا وفاتتني. حتى أنني كنت بحاجة إلى ترك الأمر ، شكرا “.
 8. قصيدة للعصي المتوسطة.
  “أنا سعيد للغاية عندما لا يكون الرجل موهوبًا ، فأنا حقًا لا أفهم هذا التعلق بقضيب كبير عندما يؤلمني بالفعل ويجعل بعض المواقف مستحيلة.
 9. ها هي النصيحة.
  “أنا امرأة مارست الجنس مع صديقين في نفس الوقت. كان من الرائع تلقي قبلة يونانية والجنس الفموي في نفس الوقت.”
 10. ثلاثة أصدقاء.
  “كنت هناك مع صديقي المفضل ، ثم بدأ في اقتراح أشياء ، وبقينا ثم تدحرج. حتى الآن ، حسنًا. لكننا كنا في منزل صديق آخر ومن العدم أتت وكانت هناك للأبد. وأصبح مرتبكًا للغاية ، عندما قبلتني فجأة وعندما لاحظنا أننا كنا جميعًا هناك. حتى اليوم ، لم يعلق أي منهم أو يتحدث عنه “.
 1. إذا كنت تحب shimeji ، فلا تقرأ هذا البند.
  “لقد فقدت عذريتي أمام زوجتي السابقة ، لكنها لم تنزف. بقيت معه لمدة عامين بعد ذلك. عندما ذهبت لممارسة الجنس مع صديقي الحالي ، كان يشعر ببعض المقاومة وقت ارتدائها ، حتى أنه سألني عما إذا كنت عذراء وقلت” من الواضح لا. لقد تمكن من إدخاله وشعرت بشيء ينفجر هناك. عدت إلى المنزل ووجدت قطعة صغيرة من اللحم تتدلى من الببغاء. ذهبت إلى طوارئ المستشفى وأنا يائسًا من اعتقادي أنها من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وقال الطبيب إنها قطعة من غشاء البكارة الذي تركته وخرج الآن ، لكن لم يكن هناك مشكلة. شرحت للصبي ، محرجًا ، ما حدث وفعلناه مرة أخرى. فجأة ، توقف وقال إن لديه الكثير من الدماء ، وكان لديه حقًا ، مثل “كاري الغريب”. في نهاية اليوم ، اضطررت إلى إجراء عملية جراحية صغيرة لإزالة غشاء البكارة المعلق لأنه ظل يقطر الدم. قام الطبيب ببترها وأظهر لي أنها قطعة صغيرة من شيميجي. حتى اليوم لا أستطيع تناول السوشي مع أصدقائي دون الضحك على شيميجي “.
 2. meme الجديدة: “لم أنم مع Gustavo مرة أخرى”.
  “كان لديّ علاقة ثلاثية مع صديقين من الكلية ، كنت مخمورًا جدًا ولا أتذكر سوى القليل مما حدث. لكني أتذكر تمامًا عندما قرر غوستافو (تغير الاسم ، كما تعلم) أن يمص أوغوستو دون أن يدرك (كنت في منتصف الطريق لمنع يتظاهر غوستافو بالخرف حتى يومنا هذا (لا أفهم هذه الصعوبة في قبول الازدواجية) وقد صُدم أوغوستو عندما أخبرته بذلك. ومع ذلك ، ما زلنا أصدقاء جيدين ، لم أنم أبدًا مع غوستافو مرة أخرى ، فقط مع أوغوستو “.
 3. “لن أمتلك الشجاعة لإخبار أي شخص بهذا مرة أخرى”.
  “لا أعتقد أنني سأمتلك الشجاعة على الإطلاق لإخبار هذا لأي شخص سوى أنت والأشخاص الذين سيقرؤون هذه القصة. كنت أحلم بحلم مثير في تلك الأوقات من الشهر عندما تكون الرغبة الجنسية لدي مرتفعة (PMS). أنا فقط لا أقفل غرفتي و كان الجو بارداً قليلاً في ذلك اليوم. أشعر بشخص يغطيني وأستيقظ ووجهي لأسفل لأقوم بحركة ذهابًا وإيابًا مع الحوض. دون التفكير بشكل صحيح بسبب النوم ، قلت “أمي هل تغطيني؟” فأجابت “نعم ، الجو بارد” وغادرت الغرفة. من المؤكد أنها اعتقدت أنني كنت مستيقظًا أستمني ، لأنني كنت نائمًا دون أي سيطرة على جسدي ولم ألمس مهبلي! “
 4. الكلاسيكية في السينما.
  “ذات مرة كنت أنا وصديقي نشاهد فيلمًا في السينما ، كان الأمر مروعًا ، ثم بدأنا نلتقط بعضنا البعض. عندما رأينا ذلك ، كنا نمارس الجنس بالفعل في كرسي السينما. حتى وصل المصباح اليدوي دون أن ندرك ذلك ، ماتت من أشعر بالخجل من التفكير في أنه سوف يلعننا ويرسلنا بعيدًا ، لكنه في النهاية قال فقط ، “هل يمكنك من فضلك تقليل الضوضاء؟”. شعرت بالخجل ولم أخبر أي شخص بهذه القصة مطلقًا “.
 5. عندما لا تعرف أين تلتصق بوجهك.
  “أنا وصديقتي مارست الجنس بالفعل في المدرسة بشكل جميل وكامل. ويفضل أن تتم التصفيات في منتصف الفصل! بمجرد أن لاحظ المعلم البرتغالي المشهد الرائع وقال” أعتقد أنك لا تهتم في الفصل لأنك أكثر اهتمامًا بيدك حيث هي في الوقت الحالي. “كان الجميع في حيرة من أمرهم لفهم ، لقد أخرجت يدي من هناك ولم نكن نعرف أين نلتصق بوجهي”.
 6. كان الأمر كذلك في حقبة ما قبل Tinder.
  “أنا امرأة ثنائية الجنس وفقدت عدد المرات التي مارست فيها الجنس مع البغايا. كانت لدي تجارب رائعة ، ولا أندم على ذلك. اعتقدت أنها كانت أسهل من لعبة الفتح ، لم أكن أبدًا جيدة مع النساء بهذا المعنى. حدث ذلك في وقت بدون Tinder ، ربما سيكون اليوم مختلفًا “.
 7. مواء.
  “اعتدت أن أخرج مع صبي وتحدثنا ذات يوم عن الإعجاب بالقطط. حتى الآن ، جيد جدًا. عندما قضينا أول مرة ، في وقت اللسان السيئ السمعة ، قال:” ميا من أجل قطتك! “. توقفت ، وتظاهرت أنني لم أسمع واستمر في الامتصاص. لقد أخرج “هل تريدني أن أمواء من أجلك؟” وواصلت الصمت ، على أمل أن يتوقف. ثم كان يمي. مرات عديدة. كانت أكثر تجربة غريبة في حياتي ، لا شيء على الإطلاق سيقارن “.
 8. قطة أخرى.
  “بمجرد أن التقيت برجل في Tinder ، بعد أيام قليلة من الحديث ، اتصلت به إلى منزلي. على الفور لم أكن أعتقد أنه كان جذابًا للغاية ، لكنني قررت المضي قدمًا لأنه كان هائجًا. كان الجنس فظيعًا وكنت بالفعل بدون حقيبة استمر ، عندما لا تفعل شيئًا ، تنبثق قطتي في غرفتي وتقفز إلى سريري وتذهب مباشرة إلى كرات الرجل (كنت في كل مكان وكان متأخراً ، أي لم نراها قادمة). سريري ممسكًا بالكرات المخدوشة ، وبعد ذلك طلبت منه المغادرة ولم نتحدث مرة أخرى “.
 9. أولئك الذين يريدون حقا ، لا يملكون شيئا.
  “فاتني الفصل للذهاب إلى منزل الصديق ، لقد كان بمفرده. حتى الآن جيد جدًا. المشكلة هي أنني أحب المضايقة. بدأت في إعطائه تدليكًا مريحًا ومثيرًا للغاية ، لكنني شعرت بالإثارة عندما أدركت أن الأمر بدا وكأنه ملكة الزنى.

استطعت أن أرى أنه كان شديد الإثارة ويريد حقًا ممارسة الجنس. ومع ذلك ، كنت متماسكًا في عدم السماح له بخلع قطعة من ملابسي والقيام بأشياء مثل الهمس في أذنه. النتيجة: كنت على وشك الاستسلام لرغبة خلع ملابسي ، لكن الصبي لم يعد لديه الطاقة لأكل لي ، وهذا أمر مأساوي “.

 1. كل شيء في ساعتين.
  “ذات مرة نمت في سرير أمي بعد المدرسة مع صبي يعيش بالقرب من المنزل. كل ذلك في فترة ساعتين بين عودتي إلى المنزل من المدرسة وعودة أمي إلى المنزل. لقد غادر ، أنجزت كل شيء بسرعة كبيرة. عندما دخلت وسألتني ما الذي فعلته طوال اليوم ، لم أستطع تحمل الأمر وضحكت. اعتقدت أنني كنت أضحك لأنها لم تفعل شيئًا وبختني. كانت هذه هي المرة الأولى التي كنت سعيدًا بأخذ الظلام بسبب عدم الدراسة “.
 2. من لا؟
  “في الكرنفال في عام 2014 ، عملت مستقلاً وقابلت حشدًا لطيفًا للغاية. كنا جميعًا أصدقاء مقربين جدًا وانتهى بنا الأمر بالبقاء مع أحد الأولاد. لقد كان رائعًا ، أناس طيبون ، حب. لكننا كنا في روتين عمل مجنون للغاية و لم يكن لدينا وقت لممارسة الجنس ، عندما مر الكرنفال ، اتفقنا على الخروج لممارسة الجنس ، بعد كل شيء ، نحن بالفعل مجانين حيال ذلك.قبل الذهاب إلى النهائيات ، ذهبنا إلى حانة وشربنا قليلاً. متعب ، لذلك ، في الوقت H ، فقدت الوعي في منتصف ممارسة الجنس. عندما استيقظت ، كان اليوم بالفعل وكان الطقس غريبًا للغاية. مر أسبوع وتحدثنا مرة أخرى. قررنا المحاولة مرة أخرى ، وفي اليوم التالي ، فعلنا نفس الشيء المسار: ذهبنا للشرب لنمارس الجنس المجنون أخيرًا. خمن ماذا؟ مرة أخرى ، نمت ، هذه المرة ، ما زلت في التصفيات. لم يكن الصبي مملًا ، كان رائعًا ، كان يتمتع بقبضة جيدة وكان في مزاج جيد حقًا. حتى اليوم ، عندما جنت وإذا حدث ذلك ، فنحن نبتسم لبعضنا البعض في نكتة داخلية غير جنسية “.
 3. كل واحد يشبه اثنين.
  “صديقي لديه لعنة لأنه رآني ملفوفًا في السيلوفان. نعم ، تلك الفتحة الشفافة التي تصدر ضوضاء ، وأحيانًا أقوم بالالتفاف لإرضاء الرصيف ، لكنها نادرة لأنها سخيفة للغاية ، أشعر وكأنني شوكولاتة متشردة”.
 4. مع النافذة مفتوحة.
  “كنت أرغب دائمًا في ممارسة الجنس مع شخص ما يشاهدني ، لكنني لم أعرف كيف أطلب من صديقي القيام بذلك. اتضح أنني كنت أعيش في الطابق الثاني من أحد المباني وأن النافذة في غرفتي تواجه تقريبًا شرفة المبنى الأمامي. في هذا المبنى عاش هناك رجل يقضي اليوم أحيانًا على الشرفة ، كنت أنا وصديقي في المنزل بعد ظهر أحد الأيام ورأيت أنك كنت جالسًا في الشرفة. لم أتردد في بدء شيء ما مع النافذة مفتوحة ، لأشعر بالحراسة. في الواقع ، لا أعرف حتى إذا كنت قد رأيت أي شيء ، ولكن على الأقل كان مثيرًا بالنسبة لي. بالطبع يمكن أن يكون أفضل ، مع شخص أقرب إلينا ، لكن الأمر كان يستحق ذلك بالفعل “.
 5. واحد آخر من هذا القبيل ، أبدا مرة أخرى.
  “التقيت بصديق صديق ووقعت في حبه. لكنه كان ملتزمًا وكذلك فعلت أنا. حافظنا على الصداقة ، ونلعب دائمًا التلميحات وننتظر الفرصة عندما كان الاثنان عازبين. جاءت هذه الفرصة عندما أجرينا تبادلًا في نفس الوقت. ودعتنا مجموعة من الأصدقاء المشتركين في رحلة إلى المغرب ، مع الحق في قضاء الليل في الصحراء! كان ذلك كافيا: مشاهدة النجوم المتساقطة في الكثبان الرملية ، مع عدم وجود أحد حولها ، تلك الرياح الباردة والطيبة. 2 يورو من النبيذ لم يكن لدينا أي شك! وضعنا عمامة على الرمال ، ورقد فوقي وعندما بدأ رأيت نجم شهاب وصرخ: “انظر !! ، نجم شهاب ضخم …”. لم يكن هناك وقت حتى تنتهي … انفجرت !!! لقد كانت تجربة فريدة من نوعها ، أن تجمع فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات مع الجنس في الصحراء ونجم شهاب ينفجر في نفس الوقت !!!
 6. تدليك القدمين ، سراويل غارقة.
  “أشعر بنار صغيرة عندما أفرك قدمي اليمنى بالفرشاة. ذات يوم ذهبت لأكون مع الصبي وقام بتدليك نفس القدم. عندما ذهبت إلى الحمام ، كانت سروالي غارقة ولم يكن لدي أي شيء آخر هناك. الصبي لقد دخل وسألني عما يجري. لم أكن أعرف ماذا أقول ، لذا أمسكت به. لم أتظاهر مطلقًا بالنشوة الجنسية في حياتي ، وكدت أطلب تدليكًا في منتصف الجنس “.
 7. كيف تقوى الصداقة في ايام قليلة.
  كان هناك عام ذهبت فيه أنا وصديقي وصديق سابق لقضاء العام الجديد في مدينة مختلفة عن المكان الذي عشنا فيه. وصلنا إلى هناك في الحادي والثلاثين ، قضينا كل يوم نشرب. في الليل ارتدنا ملابسنا للذهاب ورؤية عرض الألعاب النارية وكنا جميعًا مجانين للغاية واقترح صديقي أن نمارس الجنس مع ثلاثة. رأس السنة الجديدة وقضينا الدور في ممارسة الجنس المذهل في غرفة الفندق. وغني عن القول ، لقد أمضينا بقية العطلة نمارس الجنس مثل الثلاثة الذين كانوا مجانين. بشكل لا يصدق ، عزز صداقتنا كثيرا. حتى أنني مارست الجنس مع هذا الصديق مع ثلاثة رجال آخرين “.
 1. حلم.
  “عندما كنت في الكلية ، كنت مجنونة حقًا ، كانت لدي رغبة كبيرة في أخذ عذرية أحد الرجال ، وانتهى بي الأمر بمقابلة عذراء ووقع في حبي. كنت مجنونًا لإعطائها لرجل في صفي ، لكنني كنت سأحصل على عذراء من أجل جعل حلمي حقيقة. ذات يوم كانت هناك حفلة مستمرة وكنت أعيش في منزل طلابي مجاور. حسنًا ، كانت العذراء هناك وكان زميلي هناك أيضًا. أرادت العذراء أن أكون زوجًا ، بين رحلة إلى الحانة وأخرى ، راقب زميلي ، الذي كان حقًا في حالة مزاجية. قررت أن أشمر العذراء ، التي كانت فريسة سهلة وكانت بداخلي ، وأذهب إلى تلك التي أخيرًا في تلك الليلة مع زميلي التي كنت أعاني من تيبس شديد. في مرحلة ما ، قال إنه سيذهب إلى المنزل وذهبت العذراء ، التي كانت لطيفة ، إلى هناك لتتركني. في ذلك ، كنت قد رتبت بالفعل مع زميلي للذهاب إلى منزلي. تتركني العذراء في المنزل وعندما يغادر ، يعبر مع زميلي ، حتى ذلك الحين بينما كان زملائي يمارسون الجنس في غرفة النوم ، ذهبت إلى المطبخ في المنزل ، وهو بالضبط جانب غرفتي. وصل زميلي وعندما ذهبت لأرى كنا بالفعل سخيف بجنون. وفقًا للتقارير ، كنت أحدث الكثير من الضوضاء. انتهى الأمر بالعذراء بالعودة بعد حوالي خمس دقائق لتسليم أحمر الشفاه الذي كان في جيب سرواله وأدرك فقط سبب مطالبته بإظهار هويته عندما عاد في الرحلة. هناك ، مدفوعًا بالضوضاء والفضول ، أمسك بي في الفعل وكان غاضبًا. حتى اليوم لم أحقق حلمي ، لكنني قضيت وقتًا ممتعًا مع زميلي “.
 2. BuzzFeed ، بحق الله ، إذا سمعوا عنها ، فلن أمارس الجنس مرة أخرى.
  “أنا أستمتع فقط بعد إطلاق الريح ، بالكاد أستطيع أن أفعل بدون ضرطة. لا أعرف ما هي مشكلتي ، لكنني مثل هذا kkkk وبعبارة أخرى ، أنا لا أستمتع بمرافقة. ملاحظة: أنا لست ترانسودا ، إذا كانوا يعلمون أنني لن أمارس الجنس مع عملية VCS HEEM! ؟!؟!؟! ؟؟؟ “.
 3. تم تحديث تعريفات الشيء الرائع.
  “أول اتصال جنسي لي مع امرأة كان في علاقة ثلاثية مع اثنين من الأصدقاء (امرأة ورجل). أحتاج إلى الاعتراف بأن مص امرأة أمر رائع حقًا ، لكنني كنت شديد السوء لدرجة أنني لم أفعل ذلك بشكل صحيح.”
 4. عارية ، متحمس وخائف.
  “كنت قد غادرت حفلة مع الإعجاب وقررنا أن نتوقف في مكان ما لنخرج. انتهى بنا الأمر أمام صيدلية بالقرب من شارع مشهور جدًا في مدينتي. تذهب القبلة ، وتأتي القبلة ، وذهبنا إلى المقعد الخلفي وخلعت ملابسها. كنت مستعدًا جدًا عندما طلب مني ملاك أن أنظر خارج السيارة ، لقد رأيت للتو صفارات الإنذار لسيارة الشرطة تقف خلفنا مباشرة. أسرع من أي لحظة أخرى في حياتي ، قفزت على المقعد من السائق وتسارعه. لم يكن المدهش يعرف حتى ما الذي يجري. ولذا اضطررنا إلى الهرب من الشرطة: عريان ، متحمس وخائف. ضحكنا كثيرًا لاحقًا. مارسنا الجنس في شارع آخر ؛) “.
 5. الأخ الذي ينضح بالشر.
  “صديقي رائع ، لكن في بعض الأحيان أشعر برغبة في أخذ أخيه الأكبر. لا أستطيع أن أشرح ذلك ، لكن يبدو أن شقيقه ينضح بالحيوية والشر ، ويوقظ جانب كلبي. لكنني ما زلت حازمة ومخلصة.”
 6. ZzZzZzZzZz.
  “عشت في جمهورية ، عدت إلى المنزل مع رجل قابلته في النادي وذهبنا إلى الغرفة. لكننا كنا في حالة سكر للغاية ، وانتهى بنا الأمر بالنوم في منتصف الحدث. وصل زميلي في الغرفة مع اثنين منهم ينامان عاريًا وديك يستريح داخل أميرتي الصغيرة “.
 7. الحالة الشهيرة حيث لا أحد ينتمي لأحد.
  “ذات مرة كنت في ليلة مجنونة حقًا في منزل أحد أصدقاء المحبوب. كنت مع المحبوب وصديق له وكاد أن يتحول إلى مجموعة ثلاثية ، لكن انتهى بي الأمر بعدم الرغبة في ذلك. ها ، ساعة واحدة كنت أنا والفتى يمارس الجنس على الأريكة من غرفة المعيشة وبينما كان يعطيني شفهيًا ، وصل أحد أصدقائه وبدأ يقبّلني ويتداول المزيد من المداعبات التفاصيل: كان هذا الصديق قبل دقائق يمارس الجنس مع فتاة أخرى. اشتعلت الجميع في العالم “.
 8. عندما ذهبت لترى ، كانت مستلقية.
  “كانت هناك بطولة مدرسية جارية ، وكان الجميع تقريبًا في الملعب. كنت أنا وأصدقائي في الذهاب لمشاهدة المباراة ، لكن انتهى بي الأمر بنسيان دفتر ملاحظات في الفصل الدراسي. عدت للبحث عنه ورآني صبي بقيت معه سئلت عما إذا كنت لن أشاهد اللعبة. قلت إنني نسيت دفتر ملاحظات وكنت أعود. انتهى بنا المطاف بالبقاء في الغرفة للتحدث. عندما رأيت هناك كنت مستلقية على طاولة المعلم ، وأمارس الجنس مع ذلك الصبي. لم أخبر هذا أبدًا لا أحد ، وآمل ألا يقرأ الصبي تلك الشهادة أيضًا “.

34 सेक्स महिलाओं ने उन दिनों अमेरिका को बताया था


डेविड रोचा
बज़फीड टीम, ब्राज़ील।

 1. कौन जानता था, हुह?
  “मैं एक लड़के को डेट कर रही थी और हमारा रिश्ता नियमित हो रहा था। मैंने उसे सेक्स में कुछ नया करने के लिए इन चीजों की एक सूची भेजी थी, पहले से ही पूछ रहा था कि क्या वह किसी चीज़ के साथ आएगी। मेरा इरादा हमारे साथ एक थ्रिलर के लिए दूसरी महिला को बुलाना था, लेकिन मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि वह इस विचार से घृणा करता था। बाद में उसने निर्णय लिया कि नवाचारों की उस सूची से मैं कुछ भी चुन सकता हूं जिसमें तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया गया था। मैंने जमीनी तार को चुना और वह सहमत हो गया। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, लेकिन यह स्वादिष्ट था और अजीब तरह से मुझे दिया। orgasms। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी ”।
 2. चलो, डायने।
  “2008 में मेरे पास एक सुपर हॉट आदमी के साथ यौन संबंध बनाने का एक अनूठा मौका था जो ब्राजील जा रहा था। हम उसकी उड़ान से पहले मोटल में गए, लेकिन उस समय ओलंपिक में Daiane dos Santos कार्यक्रम था और हम वास्तव में, मोटल में इसे देखना चाहते थे। हमने सेक्स नहीं किया, क्योंकि कोई समय नहीं था, और वह अभी भी खो गई थी।
 3. मैं इंटर्नशिप में पहुंचता हूं और आश्चर्य होता है।
  “मैंने क्लब में एक बड़े आदमी (लगभग 35 वर्ष) को लिया, मोटल में गया और एक महान रात थी। दो दिन बाद मैं एक लॉ फर्म में नए इंटर्नशिप पर पहुंचता हूं और पता चलता है कि कहा-किसका अगले साल के लिए मेरा बॉस होगा। यह था। सुपर अच्छे लोग और थोड़ी शर्मनाक स्थिति के बावजूद औपचारिकताओं के साथ पीछा किया। हालांकि, हमने एक-दूसरे के चेहरे को देखे बिना कुछ सप्ताह बिताए।
 4. अपने हाथों से।
  “मुझे गुदा सेक्स अधिक आनंददायक लगता है और दुर्भाग्य से मेरे पति को यह पसंद नहीं है। मुझे काम करते समय अकेले मज़ा लेने के लिए एक डिल्डो खरीदना पड़ा”।
 5. ♀️♀️♀️ 🤷🏻♀️♀️ 🤷🏻🤷🏻🤷🏻 ♀️♀️🤷🏻 ♀️♀️♀️
  “मैंने हमेशा सोचा था कि सेक्स सामान्य होगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर आदमी मुझसे बात करना शुरू कर दे तो मैं बहुत उत्साहित हो जाऊंगा। लेकिन कई बार हम एक्ट में होते हैं और हम महीने में की गई खरीदारी के बारे में बात करते हैं।”
 6. मेरे जीव विज्ञान वर्ग के सामने?
  “मैं और मेरी प्रेमिका 3 साल में रहना शुरू कर दिया, और आप जानते हैं, रिश्ते की शुरुआत की पूरी आग। जैसा कि हम पूरे दिन स्कूल में रहे, यहां तक ​​कि रात में भी, हम हमेशा (और समर्पित) में पकड़े गए लॉकर रूम, जिसे कमरों से थोड़ा हटा दिया गया था और रात में कोई भी वहां नहीं गया था। हम दो लड़कियां हैं, इसलिए यह और भी आसान है क्योंकि हम एक ही बाथरूम का उपयोग करते हैं। एक दिन था कि उसने मुझे जीव विज्ञान वर्ग के बीच में, एक छेद के माध्यम से दिया। उसने इसे मेरे स्वेप्टेंट्स हहसुहा की जेब में किया। मैं वहीं रह गया, जिसमें एक सॉस पैन का चेहरा था, जो यह बता रहा था कि यह क्या हो रहा है, और यह अविश्वसनीय था। इस दिन तक, कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, बस हम (और अब आप) “।
 7. एक उदास प्रकोप।
  “मैं और मेरे पूर्व ने एक सार्वजनिक वर्ग में सेक्स किया था। वास्तव में, हमने उस दिन मेरे घर के रास्ते में कई स्थानों पर सेक्स किया था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें किसी को देखने का एहसास पसंद है। हमें एक सुनसान गली में एक बार पकड़ा गया। हम समाप्त हो गए और मुझे यह याद आया। मुझे इसे इसके बारे में बताने की आवश्यकता थी, धन्यवाद “।
 8. एक छड़ से मध्यम छड़ें।
  “जब आदमी को उपहार नहीं दिया जाता है, तो मैं बहुत खुश हूं, मैं वास्तव में एक बड़े डिक के साथ इस निर्धारण को नहीं समझता हूं जब यह वास्तव में दर्द होता है और कुछ पदों को असंभव बनाता है।
 9. यहाँ टिप है।
  “मैं एक ही समय में एक महिला और दो दोस्तों के साथ किया था सेक्स कर रहा हूँ। यह एक ही समय में एक ग्रीक चुंबन और मौखिक सेक्स प्राप्त करने के लिए महान था।”
 10. तीन दोस्त।
  “मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ वहां था, फिर उसने चीजों का सुझाव देना शुरू कर दिया, हम रुके रहे और फिर वह लुढ़क गया। अब तक, ठीक है। लेकिन हम दूसरे दोस्त के घर पर थे और कहीं से भी वह अंदर आया और अच्छे के लिए था।” और वह, मेगा उलझन बन गया जब अचानक वह मुझे चूमा और जब हम कम से कम देखा है कि हम सब वहाँ थे। आज तक, उनमें से कोई भी टिप्पणी की है या इसके बारे में बात की थी। ”
 1. यदि आपको शिमीजी पसंद है, तो इस आइटम को न पढ़ें।
  “मैंने अपने कौमार्य को अपने पूर्व से खो दिया, लेकिन यह खून नहीं निकला। मैं उसके साथ कुछ वर्षों तक रहा। जब मैं अपने वर्तमान प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाने गया, तो इसे लगाने के समय वह कुछ प्रतिरोध महसूस कर रहा था, उसने कहा कि क्या मैं कुंवारी थी और मैंने कहा था ‘ स्पष्ट रूप से नहीं। वह इसे सम्मिलित करने में कामयाब रहा और मुझे लगा कि इसमें कुछ फूट रहा है। मैं घर आया और निहारता हूं, थोड़ा सा मांस बाहर लटक रहा है। मैं यह सोचकर अस्पताल के आपातकालीन हताश हो गया कि यह एसटीडी था और डॉक्टर यह एक टुकड़ा था। मेरे भजन के पीछे छोड़ दिया गया था और अब बाहर आया था, लेकिन कोई समस्या नहीं थी। मैंने लड़के को समझाया, शर्मिंदा, क्या हुआ था और हमने इसे फिर से किया। अचानक, वह रुक गया और उसने कहा कि उसके पास बहुत खून है, और वह वास्तव में था। , जैसे ‘कैरी द स्ट्रेंज ’। दिन के अंत में, मुझे लटके हुए हाइमन को हटाने के लिए एक मिनी सर्जरी करानी पड़ी क्योंकि यह खून को टपकती रही। डॉक्टर ने विचलित होकर मुझे दिखाया, यह शिमजी के एक छोटे टुकड़े की तरह लग रहा था। आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ बिना शिमजी के हँसते हुए सुशी नहीं खा सकता।
 2. नया मेमे: “मैं गुस्तावो के साथ फिर कभी नहीं सोया”।
  “मेरे कॉलेज के दो पुरुष मित्रों के साथ एक त्रिगुट था, मैं बहुत नशे में था और मुझे याद था कि क्या हुआ था। लेकिन मुझे पूरी तरह से याद है जब गुस्तावो (बदला हुआ नाम, आप जानते हैं) ने अगस्तो को उसके बिना चूसने का फैसला किया था (मैं बीच में रोक रहा था) गुस्तावो आज तक मनोभ्रंश का ढोंग करता है (मैं उभयलिंगीपन को स्वीकार करने में इस कठिनाई को नहीं समझता) और ऑगस्टो हैरान था जब मैंने उसे बताया कि हालांकि, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं, मैं गुस्तावो के साथ फिर कभी नहीं सोया, केवल साथ। अगस्टो ”।
 3. “मुझे फिर कभी किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं होगी”।
  “मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी किसी को यह बताने की हिम्मत कर पाऊंगा, लेकिन आप और वे लोग जो इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। मैं महीने के उन समयों में एक कामुक सपना देख रहा था, जब मेरी कामेच्छा अधिक होती है (पीएमएस)। मैं अभी अपना कमरा लॉक नहीं करता। यह उस दिन थोड़ा ठंडा था। मुझे लगता है कि कोई मुझे कवर कर रहा है और मैं श्रोणि के साथ आगे और पीछे की हरकत को देखते हुए जागता हूं। नींद की वजह से ठीक से सोए बिना मैंने कहा ‘माँ क्या आप मुझे कवर कर रही हैं?’ और उसने जवाब दिया ‘हाँ, यह ठंडा है’ और कमरे से बाहर चली गई। निश्चित रूप से उसने सोचा कि मैं जाग रहा था हस्तमैथुन कर रहा था, क्योंकि मैं अपने शरीर पर बिना किसी नियंत्रण के सो रहा था और मैंने अपनी योनि को भी नहीं छुआ था!
 4. सिनेमा में क्लासिक।
  “एक बार मैं और मेरी प्रेमिका सिनेमा में एक फिल्म देख रहे थे, जो भयानक थी और फिर हम एक-दूसरे को पकड़ने लगे। जब हमने इसे देखा, तो हम पहले से ही सिनेमा की कुर्सी पर सेक्स कर रहे थे। जब तक टॉर्च के बिना हमें एहसास नहीं हुआ, तब तक मैं मर गया। यह सोचते हुए कि वह शाप देने वाला था और हमें विदा करने जा रहा था, लेकिन अंत में वह बस यही कहता है, ‘क्या आप कम शोर कर सकते हैं?’ ‘मुझे शर्म आ रही थी और मैंने यह कहानी कभी किसी को नहीं बताई।’ ‘
 5. जब आप नहीं जानते कि आपका चेहरा कहाँ है।
  “मैं और मेरी प्रेमिका पहले से ही सुंदर और भरे हुए स्कूल में यौन संबंध रखते थे। अधिमानतः, प्रिलिमनरी क्लास के बीच में होते हैं! एक बार पुर्तगाली शिक्षक ने अद्भुत दृश्य देखा और कहा ‘मुझे लगता है कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप अपने हाथ से अधिक चिंतित है, जहां यह इस समय है। “हर कोई समझने के लिए एक नुकसान में था, मैंने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया और हमें नहीं पता था कि मुझे अपना चेहरा कहाँ रखना है”।
 6. यह पूर्व-टिंडर युग में ऐसा था।
  “मैं एक उभयलिंगी महिला हूं और मैंने इस बात की गिनती खो दी कि मैंने वेश्याओं के साथ कितनी बार सेक्स किया था। मेरे पास बहुत अच्छे अनुभव थे, मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगा कि यह विजय के खेल से ज्यादा आसान था, मैं उस अर्थ में महिलाओं के साथ कभी अच्छा नहीं था। यह टिंडर के बिना एक समय में हुआ था।” शायद आज अलग होगा ”।
 7. मेव।
  “मैं एक लड़के के साथ बाहर जाता था और एक दिन हमने बिल्लियों को पसंद करने के बारे में बात की। अब तक, बहुत अच्छा। जब हमारे पास पहली बार था, तो कुख्यात सिरदर्द के समय उसने कहा: ‘आपकी किटी के लिए मिया!” मैंने रोका, नाटक किया, मैंने नहीं सुना। और चूसना जारी रखें। उन्होंने कहा कि “क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए म्याऊं?” और मैं मौन में जारी रहा, उम्मीद है कि वह बंद हो जाएगा। और फिर उसने कहा। कई बार। यह मेरे जीवन का सबसे विचित्र अनुभव था, कुछ भी नहीं। तुलना करेंगे। ”
 8. एक और बिल्ली।
  “एक बार मैं टिंडर पर एक आदमी से मिला, कुछ दिनों की बातचीत के बाद, मैंने उसे अपने घर पर बुलाया। अभी मुझे नहीं लगा कि वह इतना आकर्षक था, लेकिन मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि वह कामुक था। सेक्स भयानक था और मैं पहले से ही एक बैग के बिना था। जारी रखें, जब कुछ भी नहीं हो रहा हो, मेरी बिल्ली मेरे कमरे में घूमती है और मेरे बिस्तर में कूदती है और सीधे आदमी की गेंदों पर जाती है (मैं चारों तरफ था और वह पीछे थी, यानी हमने उसे आते नहीं देखा)। खरोंच वाली गेंदों को पकड़ते हुए मेरा बिस्तर। उसके बाद मैंने उसे छोड़ने के लिए कहा और हमने फिर कभी बात नहीं की। ”
 1. जो वास्तव में चाहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है।
  “मैंने प्रेमी के घर जाने के लिए कक्षा को याद किया, वह अकेला था। अब तक बहुत अच्छा। समस्या यह है कि मुझे चिढ़ाना पसंद है। मैंने उसे बहुत आराम और रोमांचक मालिश देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं चिढ़ने के बारे में उत्साहित हो गया और जब मुझे एहसास हुआ तो ऐसा लग रहा था। रानी की कानाफूसी। मैं देख सकता था कि वह बहुत सींग का बना हुआ था और वास्तव में यौन संबंध बनाना चाहता था। हालांकि, मैं उसे अपने कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं लेने देने और उसके कान में फुसफुसाते हुए बातें करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। परिणाम: मैं लगभग इच्छा को अन्जाम देने के लिए दे रहा था। , लेकिन लड़के के पास मुझे खाने के लिए और अधिक ऊर्जा नहीं थी, दुखद “।
 2. दो घंटे में सब कुछ।
  “मैं एक बार स्कूल जाने के बाद अपनी माँ के बिस्तर पर सोता था, जो घर के करीब रहता था। स्कूल से घर आने के दौरान दो घंटे की अवधि में और मेरी माँ को घर मिल गया। उसने छोड़ दिया, मैंने सब कुछ बहुत जल्दी कर लिया।” वह अंदर आई और मुझसे पूछा कि मैंने पूरे दिन क्या किया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और हंस पड़ी। उसने सोचा कि मैं हंस रही थी क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था और मुझे डांटा था। यह पहली बार था जब मुझे पढ़ाई नहीं करने के लिए अंधेरा लेना पड़ा। “।
 3. कौन कभी नहीं?
  “2014 में कार्निवल में, मैंने एक फ्रीलांसर के रूप में काम किया और एक बहुत अच्छी भीड़ से मुलाकात की। हम सभी बहुत करीबी दोस्त थे और लड़कों में से एक के साथ रहना समाप्त कर दिया। वह अद्भुत, अच्छे लोग थे, प्यार करते थे। लेकिन हम एक बहुत ही पागल काम दिनचर्या में थे। हमें कभी भी सेक्स करने का समय नहीं मिला। जब कार्निवल पास हुआ, तो हम सेक्स करने के लिए बाहर जाने को तैयार हो गए, आखिरकार, हम इसके बारे में पागल हैं। फाइनल में जाने से पहले, हम एक बार में गए और थोड़ा ड्रिंक किया। हम काम और अच्छी तरह से लगभग एक ही सिस्टम में थे। थक गया, इसलिए, उस समय एच, मैं सिर्फ सेक्स के बीच में ही बाहर हो गया। जब मैं उठा, तो यह पहले ही दिन था और यह एक बहुत ही अजीब मौसम था। एक सप्ताह बीत गया और हमने फिर से बात करना शुरू कर दिया। हमने फिर से कोशिश करने का फैसला किया और अगले दिन, हमने वही किया। पथ: हम अंत में पागल सेक्स करने के लिए पीने के लिए गए थे। लगता है क्या? एक बार फिर, मैं सो गया, इस बार, अभी भी प्रारंभिक अवस्था में। लड़का उबाऊ नहीं था, वह बहुत अच्छा था, उसकी पकड़ थी और वह वास्तव में मूड में था। गंभीरता से, मुझे नहीं पता कि क्या है। आज तक, जब गया और अगर ऐसा होता है, तो हम अपने आंतरिक गैर-सेक्स मजाक पर एक-दूसरे को मुस्कुराते हैं।
 4. हर एक दो की तरह दिखता है।
  “मेरे प्रेमी को मुझे सिलोफ़न में लिपटे हुए देखने के लिए एक अभिशाप है। हाँ, वह पारदर्शी फुर्सतुर, जो शोर करता है, कभी-कभी मैं अंकुश को संतुष्ट करने के लिए कर्ल करता हूं, लेकिन यह दुर्लभ है क्योंकि यह बहुत हास्यास्पद है, मुझे एक योनि चॉकलेट चॉकलेट की तरह लगता है”।
 5. खिड़की खुलने के साथ।
  “मैं हमेशा किसी को देखने के साथ यौन संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने प्रेमी से इसे करने के लिए कैसे कह सकता हूं। यह पता चला है कि मैं एक इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था और मेरे कमरे की खिड़की सामने की इमारत की बालकनी का सामना करती थी। इस कमरे में। वहाँ एक आदमी रहता था जो कभी-कभी बालकनी पर दिन बिताता था। मेरा प्रेमी और मैं एक दोपहर घर पर थे और मैंने देखा कि आप बालकनी पर बैठे थे। मैंने खिड़की के खुलेपन के साथ कुछ शुरू करने में संकोच नहीं किया। वास्तव में, मुझे यह भी पता नहीं है कि आपने कुछ भी देखा है, लेकिन कम से कम यह मेरे लिए रोमांचक था। निश्चित रूप से यह बेहतर हो सकता है, हमारे साथ किसी और के साथ, लेकिन यह पहले से ही इसके लायक था “।
 6. ऐसा ही एक और, फिर कभी।
  “मैं एक दोस्त के एक दोस्त से मिला और मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन वह प्रतिबद्ध था और मैंने I. दोस्ती की, हमने हमेशा संकेत निभाए और जब दोनों एकल थे, तो एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अवसर तब आया जब हमने एक ही समय में एक एक्सचेंज किया। और पारस्परिक मित्रों के एक समूह ने हमें मोरक्को की एक यात्रा के लिए बुलाया, सहारा रेगिस्तान में रात बिताने के अधिकार के साथ! यह पर्याप्त था: टिब्बा में शूटिंग सितारों को देख रहा था, आसपास कोई नहीं था, जो ठंडी हवा और एक अच्छी थी! 2 यूरो वाइन में हमें कोई संदेह नहीं था! हमने रेत पर पगड़ी फैला दी, वह मेरे ऊपर लेट गया और जब उसने शुरू किया तो मैंने एक शूटिंग स्टार को देखा और चिल्लाया: ‘देखो !!, एक विशाल शूटिंग स्टार …’। कोई समय नहीं था। खत्म करने के लिए … वह बहिष्कृत !!! यह एक अनूठा अनुभव था, एक दस साल की लड़की को सहारा में सेक्स करने और एक ही समय में एक शूटिंग स्टार विस्फोट करने के लिए एकजुट करने के लिए !!!
 7. पैर की मालिश, भीगी पैंटी।
  “जब मैं अपने दाहिने पैर को ब्रश से रगड़ता हूं तो मुझे एक छोटी सी आग लगती है। एक दिन मैं उस लड़के के साथ रहने गया और उसने उसी पैर की मालिश की। जब मैं बाथरूम में गया, तो मेरी पैंटी भीग गई थी और मेरे पास वहां कोई और नहीं था।” उसने अंदर आकर पूछा कि क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना है, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने अपने जीवन में कभी इतना संभोग नहीं किया, मैंने लगभग सेक्स के बीच में मालिश करने के लिए कहा।
 1. कुछ दिनों में दोस्ती को कैसे मजबूत करें।
  एक साल था कि मैं, एक दोस्त और एक पूर्व-प्रेमी एक अलग शहर में नया साल बिताने गए जहाँ से हम रहते थे। हम 31 तारीख को वहां आए, हमने पूरा दिन पीने में बिताया। रात को हमने कपड़े पहने और आतिशबाजी का प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हुए और हम सभी बहुत पागल थे और मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि हमने तीनों के साथ सेक्स किया है। नया साल और हमने होटल के कमरे में शानदार सेक्स किया। कहने की जरूरत नहीं है, हमने बाकी की छुट्टी को सेक्स करने में बिताया जैसे तीनों पागल थे। अविश्वसनीय रूप से, इसने हमारी दोस्ती को बहुत मजबूत किया। यह दोस्त और मैंने तीन अन्य लोगों के साथ भी सेक्स किया।
 2. एक सपना।
  “जब मैं कॉलेज में था तो मैं वास्तव में पागल था, मुझे किसी लड़के के कौमार्य को लेने की बहुत इच्छा थी, मैंने एक कुंवारी लड़की से मिलना शुरू कर दिया और वह मुझसे प्यार करने लगी। मैं इसे अपनी कक्षा में एक लड़के को देने के लिए पागल था, लेकिन मैं कुंवारी को पाने जा रहा था।” मेरे सपने को साकार करें। एक दिन एक पार्टी चल रही थी और मैं अगले दरवाजे पर एक छात्र के घर में रह रहा था। खैर, कुंवारी वहाँ थी और मेरी सहकर्मी भी वहाँ थी। कुंवारी एक जोड़े और मेरे लिए, बार और एक यात्रा के बीच एक और बनना चाहती थी। अपने सहकर्मी पर नज़र रखना, जो वास्तव में मूड में था। मैंने कुंवारी को रोल करने का फैसला किया, जो आसान शिकार था और मेरा था, और आखिरकार उस रात को अपने सहकर्मी के साथ जाना कि मेरे पास एक सुपर-कड़ा था। एक बिंदु पर, उसने कहा कि वह जा रहा था। घर और कुंवारी, जो प्यारा था, मुझे छोड़ने के लिए वहां गया था। उस में, मैंने पहले ही अपने सहयोगी के साथ मेरे घर जाने की व्यवस्था की थी। कुंवारी मुझे घर पर छोड़ देती है और जब वह जा रही थी, तब तक वह अपने सहयोगी के साथ पार कर गई थी, तब तक जैसा कि मेरे सहकर्मी बेडरूम में सेक्स कर रहे थे, मैं घर में रसोई में गई थी, जो वास्तव में थी मेरे कमरे की तरफ। मेरा सहकर्मी आया और जब मैं देखने गया तो हम पहले से ही पागल होकर चुदाई कर रहे थे। खबरों के अनुसार मैं बहुत शोर कर रहा था। कुंवारी ने अपनी पैंट की जेब में मेरी लिपस्टिक देने के लिए लगभग पांच मिनट बाद वापस आना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि जब वह सवारी के लिए वापस आई तो उसे अपनी आईडी दिखाने के लिए क्यों कहा गया था। वहाँ, शोर और जिज्ञासा से निर्देशित, उसने मुझे एक्ट में पकड़ लिया और नाराज हो गया। आज तक मुझे अपने सपने का एहसास नहीं था, लेकिन मेरे पास अपने सहयोगी के साथ अच्छा समय था। ”
 3. बज़फीड, भगवान के लिए, अगर वे इसके बारे में सुनते हैं, तो मैं फिर कभी सेक्स नहीं करूँगा।
  “मैं केवल गोज़ के बाद का आनंद लेता हूं, मैं शायद ही कभी गोज़ के बिना कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि मेरी समस्या क्या है, लेकिन मैं इस kkkk की तरह हूं। ?!?!? ??? ”।
 4. एक अद्भुत चीज़ की परिभाषाएँ अपडेट की गई हैं।
  “एक महिला के साथ मेरा पहला संभोग कुछ दोस्तों (महिला और पुरुष) के साथ एक त्रिगुट में था। मुझे यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि एक महिला को चूसना वास्तव में एक अद्भुत बात है, लेकिन बहुत बुरा मैं इसे सही करने के लिए बहुत अधिक था।”
 5. नग्न, उत्तेजित और डरा हुआ।
  “मैं चाहत को एक पार्टी छोड़ दिया था और हम कहीं रोकने के लिए बाहर करने का फैसला किया। हम अपने शहर में एक बहुत प्रसिद्ध सड़क के पास एक फार्मेसी के सामने समाप्त हो गया। चुंबन चला जाता है, चुंबन आता है, हम पीछे की सीट के पास गया और उसने अपने कपड़े उतार दिए। मैं तब तैयार थी जब एक परी ने मुझे कार से बाहर देखने के लिए कहा, मैंने बस पुलिस कार के सायरन को हमारे ठीक पीछे खड़ा देखा। मेरे जीवन में किसी भी अन्य क्षण की तुलना में, मैं सीट पर कूद गई। ड्राइवर और त्वरित। क्रश को यह भी पता नहीं था कि क्या चल रहा था। और इसलिए हम दोनों को पुलिस से दूर भागना पड़ा: नग्न, उत्तेजित और डरा हुआ। हम बाद में बहुत हँसे। हमने दूसरी सड़क पर सेक्स किया;) “।
 6. वह भाई जो नटखटपन का अनुभव करता है।
  “मेरा प्रेमी अद्भुत है, लेकिन कभी-कभी मुझे उसका बड़ा भाई लेने का मन करता है। मैं समझा नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका भाई कौमार्य और शालीनता का परिचय देता है, यह मेरे कुत्ते का पक्ष जगाता है। लेकिन मैं दृढ़ और वफादार रहता हूं।”
 7. ZzZzZzZzZz।
  “मैं एक गणतंत्र में रहता था, मुझे एक लड़के के साथ घर मिला, जो मुझे क्लब में मिला था और हम कमरे में चले गए थे। लेकिन हम इतने नशे में थे, हम एक्ट के बीच में सो रहे थे। मेरा रूममेट उन दोनों को नग्न करके सोता हुआ उसके कमरे में पहुंचा। मेरी छोटी राजकुमारी के अंदर आराम करना ”।
 8. वह प्रसिद्ध मामला जहाँ कोई किसी का नहीं होता।
  “एक बार जब मैं क्रश के दोस्तों में से एक के घर पर एक बहुत ही पागल रात में था। मैं क्रश और उसके एक दोस्त के साथ था और यह लगभग एक त्रिगुट में लुढ़का था, लेकिन मैं समाप्त नहीं करना चाहता था। निहारना, एक घंटे यह मैं था और क्रश सोफे पर सेक्स कर रहा था। रहने वाले कमरे से और जब तक वह मुझे मौखिक दे रहा था, उनके एक मित्र पहुंचे और मुझे चुंबन और कुछ और caresses रोलिंग शुरू कर दिया विवरण:। इस दोस्त दूसरी लड़की के साथ यौन संबंध रखने पहले मिनट था। दुनिया ने सभी को पकड़ा ”।
 9. जब वह देखने गई, तो वह लेटी हुई थी।
 10. “एक स्कूल चैम्पियनशिप चल रही थी, और हर कोई, LITERALLY हर कोई कोर्ट में था। मैं और मेरे दोस्त खेल देखने जा रहे थे, लेकिन मैं कक्षा में एक नोटबुक भूल गया। मैं इसे देखने के लिए वापस चला गया और एक लड़का जिसे मैंने देखा था, के साथ रहा। यह पूछे जाने पर कि क्या मैं खेल देखने नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक नोटबुक भूल गया था और मैं वापस आ रहा था। हम बात करने के लिए कमरे में रहकर समाप्त हो गए। जब ​​मैंने देखा कि मैं शिक्षक की मेज पर पड़ा था, उस लड़के के साथ सेक्स कर रहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कोई नहीं, और मुझे आशा है कि लड़का उस गवाही को भी नहीं पढ़ता। “

34 SECRETOS SEXUALES QUE LAS MUJERES NOS DIERON ANÓNIMAMENTE


David Rocha
Equipo de BuzzFeed, Brasil.

 1. ¿Quién sabía, eh?
  “Estaba saliendo con un chico y nuestra relación estaba cayendo en la rutina. Le envié una lista de estas cosas para innovar en el sexo, ya preguntándole si se le ocurriría algo. Mi intención era llamar a otra mujer para un trío con nosotros, pero para la mía sorpresa, odiaba la idea. Más tarde decidió que de esa lista de innovaciones podía elegir cualquier cosa que no involucrara a terceros. Elegí cable de tierra y él estuvo de acuerdo. No tenía idea de cómo hacerlo, pero estaba delicioso y curiosamente me dio muchos orgasmos. Nunca imaginé “.
 2. Vamos, Daiane.
  “En 2008 tuve la oportunidad única de tener sexo con un chico súper sexy que se iba de Brasil. Fuimos al motel mucho antes de su vuelo, pero en ese momento estaba el evento Daiane dos Santos en los Juegos Olímpicos y realmente queríamos verlo, en el motel. No tuvimos sexo, porque no había tiempo, y ella todavía perdió ”.
 3. Llego a la pasantía y tengo una sorpresa.
  “Me llevé al club a un chico mayor (de unos 35 años), fui al motel y pasé una gran noche. Dos días después llegué a la nueva pasantía en un bufete de abogados y descubrí que el dicho -cuyo sería mi jefe durante el próximo año. gente súper agradable y cumplimos con los trámites, a pesar de la situación un poco embarazosa. Sin embargo, pasamos un par de semanas sin mirarnos a la cara “.
 4. Con tus propias manos.
  “Encuentro más placentero el sexo anal y lamentablemente a mi marido no le gusta. Tuve que comprarme un consolador para divertirme solo mientras él trabaja”.
 5. 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️
  “Siempre pensé que el sexo sería normal, pero me di cuenta de que me emociono mucho si el chico empieza a hablarme. Pero hay momentos en los que estamos en el acto y hablando de las compras que hicimos en el mes 🤷🏻‍♀️”.
 6. ¿Frente a mi clase de biología?
  “Mi novia y yo empezamos a quedarnos en el tercer año, y ya sabes, todo el fuego del comienzo de la relación. Como nos quedábamos en la escuela todo el día, incluso de noche, siempre atrapamos (y dedicamos) vestuario, que estaba un poco retirado de las habitaciones y nadie iba por la noche. Somos dos chicas, así que es aún más fácil porque usamos el mismo baño. Hubo un día que me dio en medio de la clase de Biología, por un agujero que lo hizo en el bolsillo de mi pantalón de chándal, hahsuaha. Yo me quedé ahí, con la cara de un cazo disimulando lo que estaba pasando, y fue increíble. Hasta el día de hoy nadie sabe lo que pasó, solo nosotros (y ahora tú) “.
 7. Un arrebato triste.
  “Mi ex y yo tuvimos relaciones sexuales en una plaza pública. De hecho, tuvimos sexo en varios lugares ese día en el camino a mi casa. No es que no tengamos una cama, sino porque nos gustó la sensación de alguien mirando. Casi una vez nos pillaron en una calle desierta. Terminamos y lo echo de menos. Incluso necesitaba dejarlo salir, gracias “.
 8. Una oda a los palitos medianos.
  “Estoy muy feliz cuando el chico no tiene talento, realmente no entiendo esta fijación con una gran polla cuando realmente duele y hace que algunas posiciones sean imposibles.
 9. Aquí está el consejo.
  “Soy mujer y tuve sexo con dos amigas al mismo tiempo. Fue genial recibir un beso griego y sexo oral al mismo tiempo”.
 10. Tres amigos.
  “Estuve allí con mi mejor amigo, luego comenzó a sugerir cosas, nos quedamos y luego se dio la vuelta. Hasta ahora, está bien. Pero estábamos en la casa de otro amigo y de la nada ella entró y estuvo allí para siempre. y se quedó mega confundido, cuando de repente ella me besó y cuando menos nos dimos cuenta de que estábamos todos allí. Hasta hoy ninguno de ellos comentaba ni hablaba de eso ”.
 11. Si te gusta el shimeji, no leas este artículo.
  “Perdí mi virginidad con mi ex, pero no sangró. Me quedé con él un par de años después de eso. Cuando fui a tener sexo con mi actual novio, él estaba sintiendo cierta resistencia a la hora de ponérselo, incluso me preguntó si era virgen y le dije ”. obviamente no ‘. Se las arregló para insertarlo y sentí algo estallar allí. Llego a casa y he aquí, hay un poco de carne colgando del periquito. Fui al hospital de emergencia desesperado pensando que era una ETS y el médico dijo que era un pedazo de mi himen que se había quedado atrás y ahora salió, pero eso no tuvo ningún problema. Le expliqué al chico, avergonzado, lo que había pasado y lo volvimos a hacer. De repente, se detuvo y dijo que tenía mucha sangre, y que realmente tenía , como ‘Carrie the Strange’. Al final del día, tuve que someterme a una mini cirugía para quitar el himen colgante porque seguía goteando sangre. El doctor me amputó y me mostró, parecía un pedacito de shimeji. Incluso hoy no puedo comer sushi con mis amigos sin reírme de shimeji “.
 1. Nuevo meme: “No volví a acostarme con Gustavo”.
  “Hice un trío con dos amigos de la universidad, estaba muy borracho y recuerdo poco de lo que pasó. Pero recuerdo perfectamente cuando Gustavo (el nombre cambió, ya sabes) decidió mamar a Augusto sin que él se diera cuenta (yo estaba en el medio evitando Gustavo finge demencia hasta el día de hoy (no entiendo esta dificultad para aceptar la bisexualidad) y Augusto se sorprendió cuando le dije eso, sin embargo, seguimos siendo buenos amigos, nunca volví a acostarme con Gustavo, solo con Augusto “.
 2. “Nunca más tendré el valor de decirle esto a nadie”.
  “Creo que nunca tendré el valor de contarle esto a nadie más que a ti y a las personas que van a leer esta historia. Estaba teniendo un sueño erótico en esos momentos del mes en que mi libido es alta (SPM). Simplemente no cierro mi habitación y Ese día hacía un poco de frío. Siento que alguien me cubre y me despierto boca abajo haciendo un movimiento de ida y vuelta con la pelvis. Sin razonar adecuadamente por el sueño dije ‘mamá ¿me estás cubriendo?’ y ella respondió ‘sí, hace frío’ y salió de la habitación. Seguro que pensó que estaba despierto masturbándome, ya que dormía sin ningún control sobre mi cuerpo y ni siquiera tocaba mi vagina! “
 3. El clásico del cine.
  “Una vez mi novia y yo estábamos viendo una película en el cine, que fue horrible y luego nos empezamos a pillar. Cuando la vimos, ya estábamos teniendo sexo en la silla del cine. Hasta que llegó la linterna sin que nos diéramos cuenta, me morí de avergonzado de pensar que iba a maldecir y despedirnos, pero al final simplemente dice: ‘¿Podrías hacer menos ruido?’. Me avergoncé y nunca le conté esta historia a nadie ”.
 4. Cuando no sabes dónde meter la cara.
  “Mi novia y yo ya tuvimos sexo en la escuela hermoso y completo. ¡Preferiblemente, los preliminares se llevan a cabo en medio de la clase! Una vez que el profesor de portugués notó la maravillosa escena y dijo ‘Creo que no estás prestando atención en clase porque estás más preocupado por tu mano donde está en este momento. “Todos estaban perdidos para entender, saqué mi mano de allí y no sabíamos dónde meter la cara”.
 5. Era así en la era anterior a Tinder.
  “Soy una mujer bisexual y perdí la cuenta de cuantas veces tuve sexo con prostitutas. Tuve grandes experiencias, no me arrepiento. Pensé que era más fácil que el juego de la conquista, nunca fui buena con las mujeres en ese sentido. Pasó en un tiempo sin Tinder, tal vez hoy sería diferente “.
 6. Miau.
  “Solía ​​salir con un chico y un día hablamos de que nos gustaban los gatos. Hasta ahora, todo bien. Cuando tuvimos nuestra primera vez, en el momento de la notoria mamada, dijo: ‘¡Mia para tu gatito!’. Me detuve, fingí no escuchar. y seguir chupando. Dejó escapar un “¿quieres que maúlle por ti?” y yo continué en silencio, esperando que se detuviera. Y luego maulló. Muchas veces. Fue la experiencia más extraña de mi vida, nunca comparará “.
 7. Otro gato.
  “Una vez conocí a un chico en Tinder, después de unos días de charla, lo llamé a mi casa. De inmediato no pensé que fuera tan atractivo, pero decidí seguir adelante porque estaba cachondo. El sexo era horrible y yo ya estaba sin bolsa para Continuar, cuando NO HAGO NADA, mi gato brota en mi habitación y salta a mi cama y se dirige directo a las bolas del chico (yo estaba a cuatro patas y él estaba detrás, es decir, no la vimos venir). mi cama mientras sostenía las bolas rayadas. Después le pedí que se fuera y nunca volvimos a hablar ”.
 8. Los que realmente quieren, no tienen nada.
  “Falté a clase para ir a la casa del novio, estaba solo. Hasta ahora todo bien. El problema es que me gusta bromear. Empecé a darle un masaje muy relajante y excitante, pero me emocioné con las bromas y cuando me di cuenta parecía que reina de las prostitutas. Pude ver que estaba muy cachondo y que tenía muchas ganas de tener sexo. Sin embargo, fui coherente al no dejar que me quitara una pieza de ropa y que hiciera cosas como susurrarle al oído. Resultado: casi cedí al deseo de desnudar , pero el chico no tenía más energía para comerme, trágico ”.
 1. Todo en dos horas.
  “Una vez dormí en la cama de mi mamá después de la escuela con un niño que vivía cerca de casa. Todo en el período de dos horas entre el momento en que llegué de la escuela y mi mamá llegó. Él se fue, hice todo muy rápido. Cuando Ella entró y me preguntó qué había hecho en todo el día, no pude soportarlo y se echó a reír. Ella pensó que me estaba riendo porque no había hecho nada y me regañó. Era la primera vez que estaba feliz de tomar la oscuridad por no estudiar. “.
 2. ¿Quién nunca?
  “En el carnaval de 2014, trabajé como autónomo y conocí a una multitud muy agradable. Todos éramos amigos muy cercanos y terminamos quedándonos con uno de los chicos. Era maravilloso, buena gente, amor. Pero estábamos en una rutina de trabajo muy loca y nunca tuvimos tiempo para tener sexo. Cuando pasó el Carnaval, acordamos salir a tener sexo, después de todo, ya estamos locos. Antes de ir a la final, fuimos a un bar y bebimos un poco. cansado, entonces, en el momento H, me desmayé en medio del sexo. Cuando me desperté, ya era de día y hacía un clima muy extraño. Pasó una semana y hablamos de nuevo. Decidimos intentarlo de nuevo y, al día siguiente, hicimos lo mismo camino: fuimos a beber para finalmente tener sexo loco. ¿Adivina qué? Una vez más, dormí, esta vez, todavía en las preliminares. El chico no era aburrido, estaba genial, tenía control y estaba de muy buen humor. hasta hoy, cuando señor y si lo hace, nos sonreímos el uno al otro ante nuestra broma interna no sexual “.
 3. Cada uno parece dos.
  “Mi novio tiene una maldición por verme envuelto en celofán. Sí, ese furtacor transparente que hace ruido, a veces me acurruco para satisfacer el bordillo, pero es raro porque es tan ridículo, me siento como un chocolate vagabundo”.
 4. Con la ventana abierta.
  “Siempre quise tener sexo con alguien que me mirara, pero no sabía cómo pedirle a mi novio que lo hiciera. Resulta que yo vivía en el segundo piso de un edificio y la ventana de mi habitación daba casi al balcón del frente del edificio. En este edificio vivía un hombre que a veces pasa el día en el balcón. Mi novio y yo estábamos en casa una tarde y vi que tú estabas sentada en el balcón. No dudé en empezar algo con la ventana abierta, para sentirme resguardada. De hecho, ni siquiera sé si vieron algo, pero al menos fue emocionante para mí. Claro que podría ser mejor, con alguien más cercano a nosotros, pero ya valió la pena ”.
 5. Otro así, nunca más.
  “Conocí al novio de un amigo y me enamoré de él. Pero él estaba comprometido y yo también. Mantuvimos la amistad, siempre jugando pistas y esperando una oportunidad cuando los dos estaban solteros. Esta oportunidad llegó cuando hicimos un intercambio al mismo tiempo. y un grupo de amigos en común nos llamó para un viaje a Marruecos, ¡con derecho a pasar la noche en el desierto del Sahara! Eso fue suficiente: ver las estrellas fugaces en las dunas, sin nadie alrededor, ese viento frío y un buen 2 euros vino ¡No tuvimos ninguna duda! Estiramos un turbante en la arena, él se echó encima de mí y cuando empezó vi una estrella fugaz y grité: ‘mira !!, una estrella fugaz enorme …’. No hubo tiempo para terminar … ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡de que unir a una niña de diez años con sexo en el Sahara y una estrella fugaz explotando al mismo tiempo !!!
 6. Masaje de pies, bragas empapadas.
  “Siento un pequeño fuego cuando me froto el pie derecho con el cepillo. Un día fui a estar con el chico y él me masajeó el mismo pie. Cuando fui al baño, mis bragas estaban empapadas y no tenía ninguna otra allí. El chico entró y preguntó qué pasaba. No sabía qué decir, así que lo agarré. Nunca pretendí tanto orgasmo en mi vida, casi pedí un masaje en medio del sexo “.
 7. Cómo fortalecer la amistad en unos días.
  Hubo un año en que yo, un amigo y un ex novio fuimos a pasar el año nuevo a una ciudad diferente a la que vivíamos. Llegamos el día 31, pasamos todo el día bebiendo. Por la noche nos vestimos bien para ir a ver la exhibición de fuegos artificiales y estábamos todos bastante locos y mi amigo sugirió que tuviéramos sexo con tres. Año nuevo y pasamos el turno teniendo sexo espectacular en la habitación del hotel. No hace falta decir que pasamos el resto de las vacaciones teniendo sexo como si los tres estuvieran locos. Increíblemente, fortaleció mucho nuestra amistad. Este amigo y yo incluso tuvimos sexo con otros tres chicos “.
 1. Un sueño.
  “Cuando estaba en la universidad estaba realmente loca, tenía un gran deseo de quitarle la virginidad a un chico, terminé conociendo a una virgen y él se enamoró de mí. Estaba loca por dárselo a un chico de mi clase, pero iba a conseguir la virgen para hacer realidad mi sueño. Un día había una fiesta y yo vivía en una casa de estudiantes de al lado. Bueno, la virgen estaba allí y mi colega también estaba allí. La virgen queriendo ser pareja y yo, entre un viaje al bar y otro, vigilando a mi colega, que estaba realmente de humor. Decidí enrollar a la virgen, que era presa fácil y estaba en la mía, e ir a los que finalmente esa noche con mi colega tenía un super-rígido. En un momento, dijo que iba a a casa y la virgen, que era linda, se fue para allá para dejarme. En eso, ya había arreglado con mi colega para ir a mi casa. La virgen me deja en casa y cuando se iba se cruza con mi colega, hasta entonces mientras mis colegas estaban teniendo sexo en el dormitorio, fui a la cocina de la casa, que era exactamente lado de mi habitación. Llegó mi colega y cuando fui a ver ya estábamos jodidamente locos. Según los informes, estaba haciendo mucho ruido. La virgen terminó regresando unos cinco minutos después para entregar mi lápiz labial que había estado en el bolsillo de su pantalón y solo se dio cuenta de por qué le pidieron que mostrara su identificación cuando regresó para el viaje. Allí, guiado por el ruido y la curiosidad, me pilló en el acto y se cabreó. Hasta hoy no cumplí mi sueño, pero lo pasé muy bien con mi colega ”.
 2. BuzzFeed, por el amor de Dios, si se enteran, nunca volveré a tener sexo.
  “Solo disfruto después de tirarme un pedo, difícilmente puedo prescindir de un pedo. No sé cuál es mi problema, pero soy así kkkk. ?!?!?! ??? “.
 3. Se han actualizado las definiciones de algo maravilloso.
  “Mi primera relación sexual con una mujer fue en un trío con un par de amigos (mujer y hombre). Tengo que confesar que chupar a una mujer es algo realmente maravilloso, pero lástima que estaba demasiado drogado para hacerlo bien”.
 4. Desnudo, emocionado y asustado.
  “Había salido de una fiesta con el enamoramiento y decidimos parar en algún lugar para besarnos. Terminamos frente a una farmacia cerca de una calle muy famosa de mi ciudad. El beso va, el beso viene, nos fuimos al asiento trasero y se quitó la ropa. Estaba súper lista cuando un ángel me dijo que mirara fuera del auto, solo vi las sirenas del auto de la policía parado justo detrás de nosotros. Más rápido que en cualquier otro momento de mi vida, salté al asiento del conductor y aceleró. El enamoramiento ni siquiera sabía lo que pasaba. Así que ambos tuvimos que huir de la policía: desnudos, emocionados y asustados. Nos reímos mucho después. Tuvimos sexo en otra calle;) “.
 5. El hermano que exuda picardía.
  “Mi novio es maravilloso, pero a veces tengo ganas de llevarme a su hermano mayor. No lo puedo explicar, pero parece que su hermano irradia virilidad y picardía, despierta el lado de mi perro. Pero sigo siendo firme y fiel”.
 6. ZzZzZzZzZz.
  “Yo vivía en una república, llegué a casa con un chico que conocí en el club y nos fuimos a la habitación. Pero estábamos tan borrachos que terminamos durmiendo en medio del acto. Mi compañero de habitación llegó con los dos durmiendo desnudos y su polla descansando dentro de mi princesita “.
 7. El famoso caso donde nadie pertenece a nadie.
  “Una vez estuve en una noche realmente loca en la casa de uno de los amigos del enamoramiento. Estaba con el enamoramiento y un amigo suyo y casi se convirtió en un trío, pero terminé sin querer. He aquí, una hora fuimos yo y el enamoramiento teniendo sexo en el sofá desde la sala y mientras me estaba dando oral, llegó uno de sus amigos y empezó a besarme ya rodar algunas caricias más Detalle: este amigo estaba hace minutos teniendo sexo con otra chica. el mundo atrapó a todos “.
 8. Cuando fue a ver, estaba acostada.
  “Se estaba celebrando un campeonato escolar y todos, LITERALMENTE TODOS estaban en la cancha. Mis amigos y yo íbamos a ver el juego, pero terminé olvidando un cuaderno en el salón de clases. Volví a buscarlo y un chico con el que me quedé me vio y Pregunté si no iba a ver el juego. Dije que me olvidé de un cuaderno y que iba a regresar. Terminamos quedándonos en la habitación para hablar. Cuando vi que estaba acostado en la mesa del profesor, teniendo sexo con ese chico. Nunca le dije esto. nadie, y espero que ese chico tampoco lea ese testimonio “.

https://go.hotmart.com/L43405156B

34名女性匿名告诉我们的性秘密


戴维·罗查
巴西BuzzFeed小组。

1.谁知道,是吗?
“我当时正和一个男孩约会,我们的关系陷入了例行。我向他发送了这些清单,以进行性创新,已经在询问他是否会提出一些建议。我的意图是打电话给另一个女人与我们三人一组,但为了我令他感到惊讶的是他讨厌这个想法。后来他决定从那一系列创新中,我可以选择不涉及第三方的任何东西。我选择了地线,他同意。我不知道该怎么做,但是它很好吃,奇怪的是给了我很多高潮。我从未想过“。

2.来吧,黛安。
“ 2008年,我有一次与离开巴西的超级帅哥发生性关系的独特机会。我们很早就去了汽车旅馆,但当时他在奥运会上进行了Daiane dos Santos测试,我们真的很想在汽车旅馆观看我们没有做爱,因为没有时间,她仍然迷路了。

3.我到了实习生,感到意外。
“我带了一个年纪大的家伙(大约35岁),去了汽车旅馆,度过了一个美好的夜晚。两天后,我到达一家律师事务所的新实习岗位,发现那个人将成为我明年的老板。超级好人,尽管处境有些尴尬,但仍办理了手续。但是,我们花了几周的时间却没有看着对方的面孔。”

4.用自己的双手。
“我发现肛交更令人愉快,不幸的是我的丈夫不喜欢这种行为。我必须买一个假阳具,以便在他工作时独自玩耍。”

5.🤷🏻♀🤷🏻🤷🏻♀🤷🏻♀🤷🏻🤷🏻🤷🏻♀♀
“我一直认为性生活是正常的,但是我意识到,如果那个男人开始和我说话,我会感到非常兴奋。但是有时候,我们在演戏并谈论我们在🤷🏻‍♀️月份所进行的购买。”

6.在我的生物学课前?
“我和我的女友开始三年级了,你知道,开始恋爱的整个过程。当我们整天都呆在学校里,甚至在晚上,我们总是陷入(并致力于)更衣室,从房间移开了一点,晚上没人去那里。我们是两个女孩,所以更容易,因为我们使用同一间浴室。有一天,她在生物学课的中间给了我一个洞,她把它放在我运动裤的口袋里,哈苏阿哈。我待在那儿,面对着锅里的东西掩盖了正在发生的事情,这简直令人难以置信。直到今天,没人知道发生了什么,只有我们(现在是你)”。

7.悲伤的爆发。
“我和我的前夫在一个公共广场发生性关系。事实上,那天我们在去我家的途中在几个地方发生了性关系。不是说我们没有床,而是因为我们喜欢有人看的感觉。几乎我们曾经在一条空无一人的街道上被抓。

8.颂歌中棒。
“当那个家伙没有天赋时,我感到非常高兴,当它真的很疼并且无法进行某些姿势时,我真的不理解这种固定方法。

9.这是提示。
“我是一个女人,与两个朋友同时发生性关系。同时接受希腊亲吻和口交真是太好了。”

10.三个朋友。
“我和我最好的朋友一起去了那儿,然后他开始建议事情,我们留下来,然后他翻了个身。到目前为止,还可以。但是我们在另一个朋友的家中,她从无处不在,永远在那里。我当他突然亲吻我,而我们最不注意到我们都在那里的时候,他变得非常困惑。直到今天,他们都没有评论或谈论它。

11.如果您喜欢shimeji,请不要阅读此项目。
“我对前男友失去了处女,但没有流血。那之后我和他在一起呆了几年。当我与现任男友发生性关系时,他在穿上它时感到有些抵触,他甚至问我是否是处女,我说’显然不是’。他设法将它插入,我感觉在那里有些东西破裂。我回到家,发现那只长尾小鹦鹉身上有一点肉。我急切地去医院急救,以为是性病,医生说那是一块我遗留下来的处女膜,现在出来了,但是没问题。我不好意思地向男孩解释,发生了什么事,我们又做了一次。突然,他停了下来,说他有很多血,他确实,例如“奇怪的嘉莉”。在一天结束时,我不得不进行一次小型手术,以去除处在吊处的处女膜,因为它不断滴血。医生截肢并给我看,看起来像是一小块姬路。即使到了今天,我也不能不跟shimeji一起和朋友一起吃寿司。

12.新的模因:“我再也没有和古斯塔沃一起睡过”。
“我和两个大学里的男性朋友一起三人一组,我很醉,我几乎不记得发生什么事了。但是我很清楚地记得,当古斯塔沃(名字改了,你知道)决定吸住奥古斯托时,他没有意识到(我当时正处于预防之中古斯塔沃假装成痴呆症,直到今天(我不理解接受双性恋的困难),奥古斯托告诉我时震惊了,但是我们仍然是好朋友,我再也没有和古斯塔沃睡过奥古斯托”。

13.“我再也没有勇气再告诉任何人”。
“除了你和打算读这个故事的人,我没有勇气告诉任何人。在我的性欲高涨的那个月的那个时候,我做着一个色情梦。我只是不锁我的房间,那天天气有点冷。我感觉有人在遮盖我,我醒来时面朝下朝骨盆做来回运动。由于睡眠不足而没有合理的理由,我说:“妈妈在遮掩我吗?”她回答:“是的,很冷”,离开了房间。确定她以为我在醒着自慰,因为我睡觉时无法控制自己的身体,甚至都没有摸到我的阴道!”

14.电影中的经典。
“一旦我的女友和我在电影院看电影,那真是太恐怖了,然后我们开始互相追赶。当我们看到它时,我们已经在电影院的椅子上做爱了。直到手电筒到来之前我们都没有意识到,我死于愧地以为他会诅咒并把我们送走,但最后他只是说:“你能减少噪音吗?”。我感到as愧,我从未把这个故事告诉任何人。

15.不知道该贴在哪里时。
“我和我的女友已经在学校里发生了美丽而充实的性爱。最好的是,预习发生在班级的中间!一旦葡萄牙语老师注意到了这一奇妙的场面,并说:’我认为您在课堂上没有注意,因为“现在,每个人都不知所措,我把我的手从那儿拿了出来,我们不知道该在哪里贴我的脸。”

16.就像前火种时代那样。
“我是一个双性恋女性,我记不清与妓女发生过性关系的次数。我有很好的经历,我并不后悔。我认为这比征服游戏容易,从这个意义上说,我对女人从来都不是好事。那件事发生在没有Tinder的时代,也许今天会有所不同”。

17.喵。
“我曾经和一个男孩出去玩,有一天我们谈论喜欢猫的事情。到目前为止,太好了。当我们第一次见面时,在臭名昭著的口交时他说:’Mia,给你的小猫咪!’。我停下来,假装我没听见然后继续吮吸。他发出“你要我为你喵喵叫吗?”,我沉默着继续,希望他会停下来。然后他喵喵叫。好几次了,那是我一生中最奇怪的经历,从来没有过会比较。”

18.另一只猫。
“一旦我在Tinder遇到一个男人,经过几天的谈话,我就把他叫到我家。我马上就认为他没有那么吸引人,但是我决定继续前进,因为他很角质。性生活很可怕,我已经没有提包了。继续,当“什么都不做”时,我的猫在我的房间里跳起来,跳到我的床上,径直走向那个家伙的球(我四肢都在,他在后面,也就是说,我们没有看到她的到来)。我的床上握着划伤的球。之后我叫他离开,我们再也不会说话了。

19.那些真正想要的人什么都没有。
“我错过了去男友家的课,他一个人。到目前为止很好。问题是我喜欢取笑。我开始给他做一个非常放松和令人兴奋的按摩,但是我对这种戏弄感到兴奋,当我意识到这就像妓女女王。我可以看出他非常角质,真的想做爱,但是我很团结,不让他脱掉我的衣服,在耳朵里窃窃私语,结果:我几乎屈服于脱衣服的欲望。可是,那个男孩没有更多的精力吃我了,悲惨的。”

20.一切在两个小时内完成。
“我曾经放学后和一个住在家附近的男孩一起睡在妈妈的床上。在我放学回家和妈妈回家之间的两个小时内,他全都离开了。她进来问我整天做什么,我受不了了又笑了,她以为我在笑,因为她什么也没做就骂我,这是我第一次因为不读书而高兴地走上黑暗。 ”。

21.谁从来没有?
“在2014年的狂欢节上,我是一名自由职业者,遇到了很多人。我们都是非常亲密的朋友,最终和一个男孩住在一起。他很棒,人很好,有爱心。但是我们的工作非常疯狂,我们从来没有时间做爱。当狂欢节过去时,我们同意出去做爱,毕竟,我们已经为之疯狂了。在进入决赛之前,我们去了一家酒吧喝了一点酒。累了,所以在时间H时,我只是在做爱的过程中发黑了,醒来的时候已经是一天了,天气非常奇怪。一周过去了,我们又开始交谈了,我们决定再试一次,第二天,我们做了同样的事情路径:我们去喝酒,最后做了疯狂的性交,你猜怎么着?这一次,我还是在预赛中睡觉了。那个男孩并不无聊,他很棒,他有抓地力,他真的很心情。直到今天,当绅士如果是的话,我们会对我们的内部非性别笑话互相微笑。

22.每个看起来像两个。
“我的男朋友看到我被玻璃纸包裹着是个诅咒。是的,透明的糠醛可发出声音,有时我会卷起以满足路边的要求,但这是罕见的,因为它太荒谬了,我感觉就像是流浪者的巧克力。”

23.打开窗口。
“我一直想和某人看着做爱,但我不知道该如何要求我的男朋友去做。事实证明,我住在一栋建筑的二楼,房间的窗户几乎面向前栋建筑的阳台。在这栋建筑中那里住着一个人,有时在阳台上度过一天,我和男友一个下午在家,我看到你坐在阳台上,我毫不犹豫地开着窗户开始着急。实际上,我什至不知道您是否看到任何东西,但至少对我来说这很令人兴奋。与我们离得更近一些,这当然会更好,但已经值得”。

24.另一个那样,再也没有。
他说:“我遇到了一个朋友的男朋友,但我爱上了他。但是他很坚定,我也是如此。一群共同的朋友叫我们去摩洛哥旅行,有权在撒哈拉沙漠度过一夜!这就足够了:看着沙丘中的流星,周围没有人,那冷风和2欧元的酒我们毫不怀疑!我们在沙滩上拉了一条头巾,他躺在我的身上,当他开始时我看到一颗流星,喊道:“看!!,一颗巨大的流星……”。完成…她爆炸了!!!这是一次独特的经历,将一个十岁的性爱女孩在撒哈拉沙漠中团结起来,同时还有一颗流星爆炸!

25.足部按摩,内裤湿透。
“当我用刷子摩擦右脚时,我感到小火。有一天,我和那个男孩在一起,他按摩了那只脚。当我去洗手间时,我的内裤被湿透了,那里没有别的东西了。那个男孩他走进来,问发生了什么。我不知道该说些什么,所以我就抓住了他。我从来没有假装过性高潮,我差点要求做爱。

26.如何在几天内加强友谊。
有一年,我,一个朋友和一个前男友去我们住的城市去度过新的一年。我们在31日到达那里,整天都在喝酒。晚上,我们打扮得整整齐齐,去看烟花汇演,我们都疯了,我的朋友建议我们和三个人发生性关系。新年,我们轮流在酒店房间里做爱。不用说,我们度过了假期的其余时间,就像他们三个疯了一样。令人难以置信的是,它极大地增进了我们的友谊。我和这个朋友甚至和另外三个家伙发生了性关系。

27.一个梦想。
“当我上大学时,我真的很疯狂,我非常渴望接受某个男人的处女,我最终遇到了一个处女,他爱上了我。让我的梦想成真。有一天要举行一场聚会,我住在隔壁的一所学生宿舍里。好吧,处女在那里,我的同事也在那儿。处女想和我一对夫妇,一次去酒吧和另一个旅行,我决定将处女的那位处女,他很容易被猎物袭击,并在我的身边,最后那天晚上,我和我的同事一起去了一个我非常僵硬的人,有一次他说他要家里很可爱的处女到那儿离开我,那时我已经和同事安排去我家了,处女把我留在家中,当他离开时,他和我的同事一起渡过,直到那时当我的同事在卧室做爱时,我去了屋子里的厨房我房间的一面。我的同事到了,当我去看看我们已经疯了。据报道,我在吵闹。大约五分钟后,那个处女最终回来送我裤子口袋里的口红,他才意识到为什么要回来时要求他出示身份证。在那里,在喧闹和好奇心的指引下,他把我抓了下来,很生气。直到今天我还没有实现自己的梦想,但是我和同事度过了愉快的时光。

 1. BuzzFeed,看在上帝的份上,如果他们听到了,我再也不会发生性关系。
  “我只喜欢放屁,我很难放屁。我不知道我的问题是什么,但我就像这个kkkk。 ?!?!!?!??????。

29.对一件奇妙事物的定义已更新。
“我与女人的第一次性交是与几个朋友(女人和男人)进行三人性交。我必须承认,吮吸女人确实是一件很棒的事,但可惜我太高了,不能正确地做这件事。”

30.赤裸,兴奋和害怕。
“我因暗恋而离开了一个聚会,我们决定停在某个地方进行表演。我们最终来到了我市一条非常著名的街道附近的药房前。接吻走了,接吻来了,我们去了后排座位然后她脱下衣服,当一个天使告诉我从车里往外看时,我已经准备好了,我刚刚看到警车的警笛声就站在我们身后,比我一生中任何时候都快,我跳上了座位。司机甚至加速了。暗恋甚至都不知道发生了什么。所以我们俩都不得不逃离警察:赤裸,兴奋和害怕。我们笑了很多。我们在另一条街上发生了性爱;)“。
31.散发出调皮的兄弟。
“我的男朋友很棒,但有时我想带他的哥哥。我无法解释,但看来他的兄弟散发出勃勃生机和顽皮,唤醒了我的狗的一面。但是我仍然坚定而忠实。”

 1. ZzZzZzZzZZz。
  “我住在一个共和国,我和一个在俱乐部遇见的家伙一起回到家,我们去了房间。但是我们太醉了,我们最终在表演中入睡。我的室友带着两个人裸睡着,他的鸡巴来了。在我的小公主里面休息”。

33.著名的案例,没有人属于任何人。
“一旦我在美眉的一个朋友的屋子里度过了一个非常疯狂的夜晚。我和美眉和他的一个朋友在一起,差点就变成了一个三人行,但我最终不想这么做。在客厅里,当他给我口头讲话时,他的一个朋友到了,开始亲吻我并滚动了一些爱抚。世界抓住了所有人”。

34.当她去看望时,她在躺着。
“一场学校锦标赛一直在进行,每个人,所有人,每个人都在球场上。我和我的朋友们都在观看比赛,但最终我却忘记了在教室里的笔记本。我回去寻找它,和一个和我在一起的男孩看见了我, 问我是否不想看比赛,我说我只是忘了一个笔记本,我要回来了,我们最终留在房间里聊天,当我看到那里的时候,我躺在老师的桌子上,和那个男孩发生性关系。 没有人,我希望那个男孩也不要读那个证词。”

https://go.hotmart.com/L43405156B

34 SEXUAL SECRETS THAT LAS MUJERES IN DIERON ANONYMOUSLY

34 SEXUAL SECRETS THAT LAS MUJERES IN DIERON ANONYMOUSLY
David Rocha
BuzzFeed team, Brazil.

 1. Who knew, eh?
  “I was talking with a child and our relationship was going on in the routine. I sent a list of these things to innovate in sex, and I asked if something would happen. My intention was to call the other woman to a group with us, but for my surprise, I hated the idea. Later on, I decided that from this list of innovations I could choose any thing that I would not involve in third parties. I picked a cable from the ground and this was a good idea. But it was delicious and interesting. I say a lot of orgasms. Never imagine. “
 2. Come on, Daiane.
  “In 2008, you had the unique opportunity to have sex with a super sexy boy from Brazil. We went to the motel a lot before his flight, but at that moment it was the Daiane dos Santos event in the Olympic Games and we really wanted to see it, en the motel. We don’t have sex, because there was no time, and she always lost. “
 3. I buy the pasantía and I have a surprise.
  “I went to the club at a young boy (of 35 years old), went to the motel and went to a big night. From the last days I went to a new buffet at a buffet and found out that my job would be my job during the day. next year. super nice people and we complied with the procedures, despite the situation a little embarrassing. However, we spent a couple of weeks without miracles to the face “.
 4. Count your own brothers.
  “I find more placentero anal sex and regretfully my husband at the gusta. You had to buy me a comforter to amuse me just as you work”.
 5. 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️
  “I always think that sex would be normal, but I tell myself that I’m very emotional if I talk to people. But there are times when we’re in the act and talking about the purchases we make in the month 🤷🏻‍♀️” .
 6. In the face of my biology class?
  “My novelty and we start to fall in love, and you know, all the love in the relationship. As we fall in school every day, even at night, we always catch (and dedicate) clothing, which was a little bit taken out of the houses and the swimming pool, we’re from the chicas, so it’s easier because we use the same thing. hubo a day that I get in the middle of the Biology class, because I want it here the pocket of my tea pants, hahsuaha. I was there, with the face of a dog disguising what was happening, and it was incredible. I have the day today I know what happened, just in time (and now) ” .
 7. A sad rapture.
  “My ex and I had sexual relationships in a public plaza. In fact, we had sex in various places on this way to my home. Not that we have a bed, but because we like the feeling of someone looking. Casi una once we pillaron in a street desierta. We finish and the echo of less. It even needed to leave it, gracias “.
 8. Join the middle toothpick.
  “I am very happy when I don’t have talent, I really do not understand this fixation with a big poll when I really do and some positions are impossible.
 9. Here it is.
  “I was just having sex with my friends at the same time. It was great to receive a beautiful smile and oral sex at the same time.”
 10. Three friends.
  “I was there with my best friend, I started to suggest things, we stopped and I said it. Now, it’s okay. But we were at another friend’s house and nothing came in there for me. if it was very confusing, when suddenly she besotted me and when less we realized that we were all there. There was no comment from them commenting on that speech ”.
 11. If you like shimeji, don’t read this article.
  “I lost my virginity with my ex, but I didn’t bleed. I was with a couple of years after that. While I was having sex with my current novice, I was feeling some resistance to the ponter’s time, I even asked myself if it was. virgen y le dije ”. obviously no ‘. If they were able to insert it and I felt something pop there. I went to the house and there, there was a bit of meat picking up the parakeet. I went to the emergency hospital in desperation thinking it was an ETS y the doctor said it was a piece of my life that used to be left behind and now, but there was no problem. I explained to the boy, ashamed, what he used to do and then we came back. who had blood, and who really did, like ‘Carrie the Strange’. At the end of the day, I had to perform a mini surgery to get rid of him because he kept dropping blood. The doctor cut me off and looked like a little boy. Even today I can’t eat sushi with my friends n re-read shimeji “.
 1. New meme: “I never slept with Gustavo again”.
  “I had a threesome with two male friends from college, I was very drunk and I remember little of what happened. But I remember perfectly when Gustavo (name changed, you know) decided to suck Augusto without him realizing (I was in the middle preventing Gustavo pretends dementia to this day (I don’t understand this difficulty in accepting bisexuality) and Augusto was shocked when I told him that. However, we are still good friends, I never slept with Gustavo again, only with Augusto “.
 2. “I’ll never have the courage to tell anyone this again”.
  “I don’t think I’ll ever have the courage to tell this to anyone but you and the people who are going to read this story. I was having an erotic dream in those times of the month when my libido is high (PMS). I just don’t lock my room and it was a little cold that day. I feel someone covering me and I wake up face down making a back and forth movement with the pelvis. Without reasoning properly because of sleep I said ‘mom are you covering me?’ and she replied ‘yes, it’s cold’ and left the room. Sure she thought I was awake masturbating, since I was sleeping without any control over my body and I didn’t even touch my vagina! “
 3. The classic in cinema.
  “Once my girlfriend and I were watching a movie at the cinema, which was horrible and then we started to catch each other. When we saw it, we were already having sex in the cinema chair. Until the flashlight arrived without us realizing it, I died of ashamed thinking that he was going to curse and send us away, but in the end he just says, ‘Could you please make less noise?’. I was ashamed and I never told this story to anyone “.
 4. When you don’t know where to stick your face.
  “Me and my girlfriend already had sex at school beautiful and full. Preferably, the preliminaries take place in the middle of the class! Once the Portuguese teacher noticed the wonderful scene and said ‘I think you are not paying attention in class because you are more concerned with your hand where it is at the moment. “Everyone was at a loss to understand, I took my hand out of there and we didn’t know where to stick my face”.
 5. It was like that in the pre-Tinder era.
  “I’m a bisexual woman and I lost count of how many times I had sex with prostitutes. I had great experiences, I don’t regret it. I thought it was easier than the game of conquest, I was never good with women in that sense. It happened in a time without Tinder, maybe today would be different “.
 6. Meow.
  “I used to go out with a boy and one day we talked about liking cats. So far, so good. When we had our first time, at the time of the notorious blowjob he said: ‘Mia for your kitty!’. I stopped, pretended I didn’t hear and continue to suck. He let out a “do you want me to meow for you?” and I continued in silence, hoping he would stop. And then he meowed. Many times. It was the most bizarre experience of my life, nothing ever will compare. “
 7. Another cat.
  “Once I met a guy at Tinder, after a few days of talking, I called him to my house. Right away I didn’t think he was so attractive, but I decided to go ahead because he was horny. The sex was horrible and I was already without a bag to continue, when DO NOTHING, my cat springs up in my room and jumps into my bed and goes straight to the guy’s balls (I was on all fours and he was behind, that is, we didn’t see her coming). my bed while holding the scratched balls. After that I asked him to leave and we never spoke again “.
 8. Those who really want, have nothing.
  “I missed class to go to the boyfriend’s house, he was alone. So far so good. The problem is that I like to tease. I started giving him a very relaxing and exciting massage, but I got excited about the teasing and when I realized it seemed like queen of whoring. I could see that he was very horny and really wanted to have sex. However, I was cohesive in not letting him take off a piece of my clothes and do things like whispering in his ear. Result: I was almost giving in to the desire to undress , but the boy had no more energy to eat me, tragic “.
 9. Everything in two hours.
  “I once slept in my mom’s bed after school with a boy who lived close to home. All in the two-hour period between when I got home from school and my mom got home. He left, I got everything done extremely quickly. When she came in and asked me what i had done all day, i couldn’t stand it and laughed. she thought i was laughing because she had done nothing and scolded me. it was the first time i was happy to take darkness for not studying “.
 1. Who never?
  “At the carnival in 2014, I worked as a freelancer and met a very nice crowd. We were all very close friends and ended up staying with one of the boys. He was wonderful, good people, love. But we were in a very crazy work routine and we never got time to have sex. When Carnival passed, we agreed to go out to have sex, after all, we are already crazy about it. Before going to the finals, we went to a bar and drank a little. tired, so, at the time H, I just blacked out in the middle of sex. When I woke up, it was already day and it was a very strange weather. A week passed and we talked again. We decided to try again and, the next day, we did the same path: we went to drink to finally have crazy sex. Guess what? Once again, I slept, this time, still in the preliminaries. The boy wasn’t boring, he was great, he had a grip and he was really in the mood. until today, when gent and if it does, we smile at each other at our internal non-sex joke “.
 2. Each one looks like two.
  “My boyfriend has a curse for seeing me wrapped in cellophane. Yes, that transparent furtacor that makes noise, sometimes I curl up to satisfy the curb, but it’s rare because it’s so ridiculous, I feel like a vagabond chocolate”.
 3. With the window open.
  “I always wanted to have sex with someone watching but I didn’t know how to ask my boyfriend to do it. It turns out that I lived on the second floor of a building and the window in my room faced almost the balcony of the front building. In this building there lived a man who sometimes spends the day on the balcony. My boyfriend and I were at home one afternoon and I saw that you were sitting on the balcony. I didn’t hesitate to start something with the window open, to feel guarded. In fact, I don’t even know if you saw anything, but at least it was exciting for me. Of course it could be better, with someone closer to us, but it was already worth it “.
 4. Another one like that, never again.
  “I met a boy friend of a friend and I fell in love with him. But he was committed and so did I. We kept the friendship, always playing hints and waiting for an opportunity when the two were single. This opportunity came when we did an exchange at the same time. and a group of mutual friends called us for a trip to Morocco, with the right to spend the night in the Sahara desert! That was enough: watching the shooting stars in the dunes, with no one around, that cold wind and a good 2 euros wine We had no doubts! We stretched a turban on the sand, he lay on top of me and when he started I saw a shooting star and shouted: ‘look !!, a huge shooting star …’. There was no time to finish … she EXPLODED !!! It was a unique experience, to unite a ten year old girl with sex in the Sahara and a shooting star exploding at the same time !!!
 5. Foot massage, soaked panties.
  “I feel a small fire when I rub my right foot with the brush. One day I went to be with the boy and he massaged that same foot. When I went to the bathroom, my panties were soaked and I didn’t have any other there. The boy he came in and asked what was going on. I didn’t know what to say, so I just grabbed him. I never pretended so much orgasm in my life, I almost asked for a massage in the middle of sex “.
 6. How to strengthen friendship in a few days.
  There was a year that I, a friend and an ex-boyfriend went to spend the new year in a different city from where we lived. We got there on the 31st, we spent all day drinking. At night we dressed up to go and see the fireworks display and we were all pretty crazy and my friend suggested we have sex with three. New Year and we spent the turn having spectacular sex in the hotel room. Needless to say, we spent the rest of the holiday having sex like the three of them were crazy. Incredibly, it strengthened our friendship a lot. This friend and I even had sex with three other guys “.
 7. A dream.
  “When I was in college I was really crazy, I had a great desire to take some guy’s virginity, I ended up meeting a virgin and he fell in love with me. I was crazy to give it to a guy in my class, but I was going to get the virgin for make my dream come true. One day there was a party going on and I was living in a student house next door. Well, the virgin was there and my colleague was there too. The virgin wanting to be a couple and me, between a trip to the bar and another, keeping an eye on my colleague, who was really in the mood. I decided to roll up the virgin, who was easy prey and was in mine, and go to the ones finally that night with my colleague that I had a super-stiff. At one point, he said he was going to home and the virgin, who was cute, went there to leave me. In that, I had already arranged with my colleague to go to my house.

The virgin leaves me at home and when he was leaving he crosses with my colleague, so far so good. As my colleagues were having sex in the bedroom, I went to the kitchen in the house, which was right next to my room. My colleague arrived and when I went to see we were already fucking madly. According to reports I was making a lot of noise. The virgin ended up coming back about five minutes later to deliver my lipstick that had been in his pants pocket and he only realized why he was asked to show his ID when he came back for the ride. There, guided by noise and curiosity, he caught me in the act and was pissed off. Until today I did not realize my dream, but I had a good time with my colleague “.

 1. BuzzFeed, for God’s sake, if they heard about it, I’ll never have sex again.
  “I only come after I fart, I hardly ever get a fart. I don’t know what my problem is, but I am like this kkkk. ?!?!?! ??? “.
 2. The definitions of a wonderful thing have been updated.
  “My first sexual intercourse with a woman was in a threesome with a couple of friends (woman and man). I need to confess that sucking a woman is really a wonderful thing, but too bad I was too high to do it right.”
 3. Naked, excited and scared.
  “I had left a party with the crush and we decided to stop somewhere to make out. We ended up in front of a pharmacy near a very famous street in my city. Kiss goes, kiss comes, we went to the back seat and she took off her clothes. I was super ready when an angel told me to look out of the car, I just saw the sirens of the police car standing right behind us. Faster than any other moment in my life, I jumped onto the seat of the driver and accelerated. The crush didn’t even know what was going on. And so we both had to run away from the police: naked, excited and scared. We laughed a lot later. We had sex on another street;) “.
 4. The brother who exudes naughtiness.
  “My boyfriend is wonderful, but sometimes I feel like taking his older brother. I can’t explain, but it seems that his brother exudes virility and naughtiness, it awakens my dog’s side. But I remain firm and faithful.”
 5. ZzZzZzZzZz.
  “I lived in a republic, I got home with a guy I met at the club and we went to the room. But we were so drunk, we ended up sleeping in the middle of the act. My roommate arrived with the two of them sleeping naked and his dick resting inside my little princess “.
 6. The famous case where no one belongs to anyone.
  “Once I was on a really crazy night at the house of one of the crush’s friends. I was with the crush and a friend of his and it almost rolled into a threesome, but I ended up not wanting to. Behold, one hour it was me and the crush having sex on the couch from the living room and while he was giving me oral, one of his friends arrived and started kissing me and rolling some more caresses. Detail: this friend was minutes ago having sex with another girl. world caught everyone “.
 7. When she went to see, she was lying down.
  “A school championship was going on, and everyone, LITERALLY EVERYONE was on the court. Me and my friends were going to watch the game, but I ended up forgetting a notebook in the classroom. asked if i was not going to watch the game. i said i just forgot a notebook and i was coming back. we ended up staying in the room to talk. when i saw there i was lying on the teacher’s table, having sex with that boy. i never told this to no one, and I hope that boy doesn’t read that testimony either. ” https://go.hotmart.com/L43405156B

34 SEGREDOS SOBRE SEXO QUE MULHERES NOS CONTARAM ANONIMAMENTE

Davi Rocha

Equipe BuzzFeed,Brasil.

1. Quem diria, hein?

“Eu namorava com um garoto e nossa relação estava caindo na rotina. Mandei uma lista pra ele dessas de coisas para inovar no sexo já perguntando se ele toparia algo. Minha intenção era chamar mais uma mulher para um ménage com a gente, mas para minha surpresa ele odiou a ideia. Tempos depois ele decidiu que daquela lista de inovações eu poderia escolher qualquer coisa que não envolvesse terceiros. Escolhi fio terra e ele topou. Não tinha a menor ideia de como fazer isso, mas foi delicioso e estranhamente me deu muitos orgasmos. Eu nunca imaginei”.

2. Poxa, Daiane.

“Em 2008 tive a chance única de transar com um guri supergostoso que tava indo embora do Brasil. Fomos pro motel bem antes do voo dele, mas na hora rolou a prova da Daiane dos Santos nas Olimpíadas e a gente quis muito assistir, no motel mesmo. Não transamos, pois não deu tempo, e ela ainda perdeu”.

3. Chego no estágio e tenho uma surpresa.

“Peguei um cara mais velho na boate (uns 35 anos), fomos pro motel e tivemos uma baita noite. Dois dias depois chego no novo estágio em um escritório de advocacia e descubro que o dito-cujo seria meu chefe pelo próximo ano. Foi super gente boa e seguiu com as formalidades, apesar da situação levemente constrangedora. Porém, passamos umas duas semanas sem olhar pra cara um do outro”.

4. Com as próprias mãos.

“Acho sexo anal mais prazeroso e infelizmente o meu marido não gosta. Tive que comprar um dildo pra me divertir sozinha enquanto ele trabalha”.

5. 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️

“Eu sempre achei que o sexo seria algo normal, mas percebi que fico muito excitada se o cara começar a conversar comigo. Mas tem vezes que estamos no ato e falando das compras que fizemos no mês 🤷🏻‍♀️.”

6. Em frente a minha aula de biologia?

“Eu e minha namorada começamos a ficar no 3° ano, e sabe né, aquele fogo todo de começo de relacionamento. Como a gente ficava na escola o dia todo, até de noite, a gente sempre se pegava (e se dedava) no vestiário, que era meio afastado das salas e ninguém ia lá a noite. Somos duas meninas, então fica mais fácil ainda porque usamos o mesmo banheiro. Teve um dia que ela me dedou no meio da aula de Biologia, por meio de um furo que ela fez no bolso da minha calça de moletom, hahsuaha. Eu fiquei lá, com cara de tacho disfarçando o que tava acontecendo, e foi incrível. Até hoje ninguém sabe do que aconteceu, só a gente (e agora vocês)”.

7. Um desabafo triste.

“Eu e a minha ex fizemos sexo em uma praça pública. Na verdade, fizemos em vários lugares nesse mesmo dia ao longo do caminho até a minha casa. Não que a gente não tenha cama, mas porque gostávamos da sensação de alguém ver. Quase fomo pegas uma vez em uma rua deserta. Terminamos e eu sinto falta disso. Precisava até desabafar sobre, obrigada”.

8. Uma ode aos paus medianos.

“Fico muito feliz quando o cara não é dotado, não entendo mesmo essa fixação com pau grande quando na verdade até machuca e impossibilita algumas posições. medianos”.

9. Fica a dica.

“Sou mulher e transei com dois amigos ao mesmo tempo. Foi muito bom receber um beijo grego e sexo oral ao mesmo tempo”.

10. Três amigos.

“Eu estava lá com meu melhor amigo, aí ele começou a sugerir coisas, a gente ficou e depois rolou. Até aí, ok. Mas a gente tava na casa de uma outra amiga e do nada ela entrou e ficou lá de boa. Eu e ele ficamos megaconfusos, quando de repente ela me beijou e quando menos percebemos estávamos os três lá. Até hoje nenhum comentou nem conversou sobre isso”.

11. Se você gosta se shimeji, não leia este item.

“Perdi a virgindade com o ex, mas não sangrou. Fiquei uns dois anos com ele depois disso. Quando fui transar com meu atual namorado, ele tava sentindo uma certa resistência na hora de colocar, até perguntou se eu era virgem e eu disse ‘óbvio que não’. Ele conseguiu enfiar e eu senti alguma coisa arrebentando lá dentro. Chego em casa e eis que tem uma carninha pendurada pra fora da periquita. Fui na emergência do hospital desesperada achando que era DST e a médica disse que era um pedaço do meu hímen que tinha ficado pra trás e agora saído pra fora, mas que não tinha problema. Expliquei pro boy morta de vergonha o que tinha rolado e fizemos de novo. De repente, ele parou e disse que tinha muito sangue, e tinha mesmo, tipo ‘Carrie, a Estranha”. No final das contas, tive que fazer uma mini cirurgia pra tirar o pedaço de hímen pendurado porque ficava pingando sangue sem parar. A médica amputou e me mostrou, parecia um pedacinho de shimeji. Até hoje não consigo comer sushi com minhas amigas sem morrer de rir do shimeji”.

12. Novo meme: “nunca mais transei com o Gustavo”.

“Fiz ménage com dois amigos homens da faculdade, eu tava muito bêbada e lembro pouco do que rolou. Mas eu lembro perfeitamente quando o Gustavo (nome trocado, sabe como é) resolveu chupar o Augusto sem ele perceber (eu tava no meio impedindo a visão dele). O Gustavo finge demência até hoje sobre isso (não entendo essa dificuldade em aceitar bissexualidade) e o Augusto ficou chocado quando eu falei pra ele isso. Porém, ainda somos bons amigos, nunca mais transei com o Gustavo, só com o Augusto”.

13. “Nunca mais vou ter coragem de contar isso pra ninguém”.

“Acho que nunca vou ter coragem de contar isso para ninguém além de vocês e das pessoas que vão ler essa história. Estava tendo um sonho erótico naqueles períodos do mês em que a libido tá alta (TPM). Só que não chaveio meu quarto e tava um pouco frio esse dia. Eis que sinto alguém me cobrindo e acordo de bruços fazendo movimento de vai e vem com a pélvis. Sem raciocinar direito por causa do sono eu disse ‘mãe vc tá me cobrindo?’ e ela respondeu ‘sim, tá frio’ e saiu do quarto. Certeza que ela pensou que eu estava acordada me masturbando, sendo que eu tava dormindo sem nenhum controle do meu corpo e nem toquei na minha vagina!”.

14. O clássico no cinema.

“Uma vez eu e minha namorada estávamos assistindo um filme no cinema, que estava horrível e então começamos a nos pegar. Quando vimos, já estávamos transando na cadeira do cinema mesmo. Até que de repente chegou o lanterninha sem a gente perceber, morri de vergonha pensando que ele ia xingar e mandar a gente embora, mas no final ele só solta um ‘será que vocês poderiam fazer menos barulho por favor?’. Morri de vergonha e nunca contei essa história pra ninguém”.

15. Quando você não sabe onde enfiar a cara.

“Eu e minha namorada já transamos algumas vezes na escola lindas e plenas. De preferência, as preliminares acontecem no meio da aula! Certa vez a professora de Português reparou a cena maravilhosa e falou ‘acho que você não está prestando atenção na aula por estar mais preocupada com a sua mão onde ela está no momento’. Todo mundo ficou sem entender nada, tirei a mão de lá e não sabíamos onde enfiar a cara”.

16. Na era pré-Tinder era assim.

“Sou uma mulher bissexual e perdi as contas de quantas vezes transei com prostitutas. Tive ótimas experiências, não me arrependo. Achava mais fácil do que o jogo da conquista, nunca fui boa com mulheres nesse sentido. Isso aconteceu em uma época sem Tinder, talvez hoje fosse diferente”.

17. Miau.

“Eu saía com um moço e certo dia conversamos sobre gostar de gatos. Até ai, tudo bem. Quando tivemos nossa primeira vez, na hora do famigerado boquete ele soltou: ‘Mia pro teu gatinho!’. Eu parei, fingi que não ouvi e continue a chupar. Ele soltou um “tu quer que eu mie pra ti?”. E eu continuei em silêncio, com a esperança dele parar. E aí ele miou. Muitas vezes. Foi a experiência mais bizarra da minha vida, nada jamais vai se comparar”.

18. Outro gato.

“Uma vez conheci um cara no Tinder, depois de uns dias conversando, chamei ele para minha casa. Logo de cara não achei ele tão atraente, mas resolvi ir adiante porque estava com tesão. O sexo estava horrível e eu já estava sem saco para continuar, quando DO NADA, minha gata brota no meu quarto e pula para minha cama e vai direto para as bolas do cara (eu estava de quatro e ele atrás, ou seja, a gente não viu ela chegando). Ele gritava de dor na minha cama enquanto segurava as bolas arranhadas. Depois disso eu pedi para que ele fosse embora e nunca mais nos falamos”.

19. Quem muito quer, nada tem.

“Faltei aula para ir na casa do namorado, ele estava sozinho. Até aí tudo bem. O problema é que eu gosto de provocar. Comecei fazendo uma massagem bem relaxante e excitante nele, mas me empolguei nas provocações e quando me dei conta parecia a rainha da putaria. Dava pra ver que ele tava com muito tesão e queria MUITO transar. Entretanto fui coesiva em não deixar ele tirar uma peça de roupa minha e fazer coisas como sussurrar no ouvido dele. Resultado: tava quase cedendo a vontade de me despir, mas o boy não tinha mais energia para me comer, trágico”.

20. Tudo em duas horas.

“Uma vez transei na cama da minha mãe depois da escola com um menino que morava perto de casa. Tudo no período de duas horas entre eu chegar do colégio e minha mãe chegar em casa. Ele foi embora, eu arrumei tudo extremamente rápido. Quando ela chegou me perguntou o que eu tinha feito o dia inteiro, não aguentei e ri. Ela achou que eu tava rindo por que não tinha feito nada e me deu uma bronca. Foi a primeira vez que fiquei feliz por tomar escurraço por não ter estudado”.

21. Quem nunca?

“No carnaval de 2014, fiz um trabalhei como freelancer e conheci uma galera bem bacana. Ficamos todos muito amigos e acabei ficando com um dos meninos. Ele era maravilhoso, gente boa, um amor. Mas estávamos numa rotina muito louca de trabalho e a gente nunca conseguia tempo pra transar. Quando o Carnaval passou, combinamos de sair para transar, afinal, já estamos loucos de vontade. Antes de ir para os finalmentes, passamos num bar e bebemos um pouco. Estávamos num esquema quase escravo de trabalho e bem cansados, então, na hora H, eu simplesmente apaguei no meio da transa. Quando acordei, já era dia e ficou um clima superestranho. Uma semana se passou e voltamos a nos falar. Resolvemos tentar novamente e, no dia seguinte, refizemos o mesmo trajeto: fomos beber para, finalmente, transar loucamente. Adivinhem? Mais uma vez, eu dormi, dessa vez, ainda nas preliminares. O rapaz não era chato, era ótimo, tinha pegada e estava super a fim. Sério, não sei o que me deu! Até hoje, quando a gente se encontra, a gente sorri um pra o outro da nossa piada interna da não-transa”.

22. É cada uma que até parece duas.

“Meu namorado tem uma tara por me ver enrolada em papel celofane. Sim, aquele transparente furtacor que faz barulho, as vezes eu me enrolo pra satisfazer a tara, mas é raro por ser muito ridículo, me sinto um chocolate vagabundo”.

23. Com a janela aberta.

“Eu sempre tive vontade de transar com alguém assistindo mas não sabia como pedir isso pro meu namorado. Acontece que eu morava no segundo do andar de um prédio e a janela do meu quarto dava quase de frente pra sacada do prédio da frente. Nesse prédio morava um senhor que às vezes passa o dia na sacada. Certa vez eu e meu namorado estávamos em casa numa tarde e vi que o senhor estava sentado na sacada. Não hesitei em começar alguma coisa com a janela aberta mesmo, pra me sentir vigiada. Na real, nem sei se o senhor viu alguma coisa, mas pelo menos foi emocionante pra mim. Claro que poderia ser melhor, com alguém mais perto da gente, mas já valeu a pena”.

24. Outra dessa, nunca mais.

“Conheci um rapaz amigo de um amigo e me apaixonei por ele. Mas ele era comprometido e eu também. Mantivemos a amizade, sempre jogando indiretas e esperando uma oportunidade quando os dois estivessem solteiros. Eis que surgiu essa oportunidade quando fizemos intercâmbio ao mesmo tempo e um grupo de amigos em comum nos chamou para uma viagem para o Marrocos, com direito a passar a noite no deserto do Saara! Foi o que bastou: observar as estrelas cadentes nas dunas, sem ninguém por perto, aquele ventinho gelado e um bom vinho de 2 euros. Não tivemos dúvidas! Esticamos um turbante na areia, ele deitou em cima de mim e quando começou eu vi uma estrela cadente e gritei: ‘olha!!, uma estrela cadente enor….’. Não deu tempo de terminar… ela EXPLODIU!!! Foi uma experiência única, unir um rolo de dez anos com sexo no Saara e uma estrela cadente explodindo ao mesmo tempo!!! Zerei a vida!!!”

25. Massagem no pé, calcinha encharcada.

“Eu sinto um pequeno fogo quando esfrego o meu pé direito com a escova. Um dia fui ficar com o boy e ele fez massagem nesse mesmo pé. Quando eu fui no banheiro minha calcinha estava encharcada e eu não tinha nenhuma outra ali. O boy entrou e perguntou o que estava acontecendo. Eu não sabia o que dizer, então só agarrei ele. Nunca fingi tanto orgasmo em toda a minha vida, quase pedi a massagem no meio da transa”.

26. Como fortalecer a amizade em alguns dias.

Teve um ano que eu, uma amiga e um ex-namorado fomos passar o ano novo em uma cidade diferente de onde morávamos. Chegamos lá dia 31, passamos o dia todo bebendo. À noite nos arrumamos para ir ver a queima de fogos e estávamos todos bem loucos e minha amiga sugeriu fazermos sexo a três. Ano novo e passamos a virada fazendo um sexo espetacular no quarto do hotel. Nem preciso dizer que passamos o resto do feriado transando que nem loucos os três. Por incrível que pareça, fortaleceu nossa amizade e muito. Essa amiga e eu inclusive já fizemos sexo a três com outros caras”.

27. Um sonho.

“Na época da faculdade eu era bem louca, tinha um superdesejo de tirar a virgindade de algum cara, acabei conhecendo um virgem e ele ficou apaixonadinho por mim. Eu era doida pra dar pra um carinha da minha turma, maaas ia pegar o virgem para realizar meu sonho. Um belo dia estava rolando uma festa e eu morava numa casa de estudante do lado. Bem, o virgem tava lá e o meu colega também. O virgem querendo ficar de casal e eu, entre uma ida ao bar e outra, de olho no meu colega que estava super a fim. Decidi enrolar o virgem, que era presa fácil e tava na minha, e ir para os finalmente naquela noite com o meu colega que eu tinha um supertesão. Em dado momento, disse que ia pra casa e o virgem, que era um fofo, foi lá me deixar. Nisso, eu já tinha combinado com o meu colega dele ir pra minha casa. O virgem me deixa em casa e quando ele estava saindo cruza com o meu colega, até aí tudo bem. Como as minhas colegas estavam transando no quarto, fui para a cozinha da casa, que era exatamente do lado do meu quarto. Meu colega chegou e quando fui ver já estávamos transando loucamente. Segundo relatos eu estava fazendo muito barulho. O virgem acabou voltando uns cinco minutos depois pra entregar meu batom que tinha ficado no bolso da calça dele e ele só percebeu porque pediram pra ele mostrar o RG quando voltou pro rolê. Aí guiado pelo barulho e curiosidade, me pegou no flagra e saiu puto. Até hoje não realizei meu sonho, mas transei gostoso com o meu colega”.

28. BuzzFeed, pelo amor de Deus, se souberam disso nunca mais transarei.

“Eu só gozo depois de soltar pum, dificilmente consigo sem soltar um pum. Não sei qual meu problema, mas sou assim kkkk Ou seja, nunca gozo acompanhada. Ps: já não sou transuda, se souberem disso nunca mais transarei PROCESSO VCS HEEM!?!?!?!???”.

29. As definições de uma coisa maravilhosa foram atualizadas.

“Minha primeira relação sexual com uma mulher foi num ménage a trois com um casal de amigos (mulher e homem). Preciso confessar que chupar uma mulher é realmente uma coisa maravilhosa, mas pena que eu tava chapada demais pra fazer direito”.

30. Peladas, excitadas e assustadas.

“Eu tinha saído de uma festa com a crush e nós resolvemos parar em algum canto pra dar uns amassos. Acabamos na frente de uma farmácia perto de uma rua muito famosa da minha cidade. Beijo vai, beijo vem, fomos pra o banco de trás e ela tirou a roupa. Eu estava super pronta quando um anjo mandou eu olhar pra fora do carro, só vi as sirenes do carro da polícia parado bem atrás da gente. Mais rápida do que qualquer outro momento da minha vida, pulei para o banco do motorista e acelerei. A crush nem sabia o que tava acontecendo. E assim nós duas tivemos que fugir da polícia: peladas, excitadas e assustadas. Rimos muito depois. Transamos em outra rua ;)”.

31. O irmão que exala safadeza.

“Meu namorado é maravilhoso, mas às vezes tenho vontade de pegar o irmão mais velho dele. Eu não sei explicar, mas parece que o irmão dele exala virilidade e safadeza, isso desperta meu lado cachorra. Mas sigo firme e fiel”.

32. ZzZzZzZzZz.

“Eu morava numa república, cheguei em casa com um carinha que conheci na balada e fomos pro quarto. Mas a gente estava tão bêbados, que acabamos dormindo no meio do ato. Minha colega de quarto chegou com os dois dormindo peladões e o pau dele descansando dentro da minha princesinha”.

33. O famoso caso em que ninguém é de ninguém.

“Uma vez estava em uma noite bem louca na casa de um dos amigos do crush. Fiquei com o crush e uma amiga dele e quase rolou um ménage, mas eu acabei não querendo. Eis que uma hora estávamos eu e o crush transando no sofá da sala e enquanto ele me fazia oral, um dos amigos dele chegou e começou a me beijar e rolar umas carícias mais. Detalhe: esse amigo tava minutos antes transando com uma outra guria. Na volta pra casa ficou um clima meio estranho depois que todo mundo pegou todo mundo”.

34. Quando foi ver, estava deitada.

“Estava acontecendo um campeonato da escola, e todos, LITERALMENTE TODOS estavam na quadra. Eu e minhas amigas estávamos indo assistir ao jogo, mas acabei esquecendo um caderno na sala de aula. Voltei pra buscar e nisso um menino que eu ficava me viu e perguntou se eu não ia assistir ao jogo. Eu disse que só tinha esquecido um caderno e já ia voltar. Acabamos ficando na sala pra conversar. Quando vi lá estava eu deitada na mesa do professor, transando com o tal garoto. Nunca contei isso pra ninguém, e espero que esse menino não leia esse depoimento também”.